Rotterdam

laden

Praktijkgericht onderwijs bereidt onze studenten zo goed mogelijk voor op hun toekomstige werkveld, en studenten doen tijdens hun studie al ervaring op in het bedrijfsleven door middel van praktijkopdrachten en (afstudeer-)stages.

Tijdens stages en in afstudeeropdrachten brengen studenten in de praktijk wat ze in de collegebanken geleerd hebben. Hogeschool Inholland is altijd op zoek naar goede stageplekken en bedrijven die kunnen helpen de praktijkgerichte doelstellingen gestalte te geven.

De stagecoördinatoren van Inholland Rotterdam helpen u graag met uw vragen over het inzetten van studenten in uw bedrijf. Kijk bij contactinformatie bij wie u terecht kunt om uw stageplaats aan te melden.