Veelgestelde vragen rondom Coronavirus

Krijgt mijn zoon of dochter volgend jaar ook les op locatie, of alleen online?

Het onderwijs gaat gewoon door. Zolang de coronamaatregelen gelden ziet het onderwijs er wel anders uitzien dan normaal. We houden er rekening mee dat we dit hele studiejaar ongeveer 80 procent online onderwijs zullen geven en 20 procent op onze locaties. Wat betreft het fysieke onderwijs kiezen we ervoor om bepaalde groepen studenten voorrang te geven, zoals afstudeerders en ook onze nieuwe eerstejaarsstudenten. Dit is natuurlijk ook afhankelijk van de ontwikkelingen rondom het coronavirus en de maatregelen vanuit de overheid.

Wat heeft mijn kind allemaal nodig voor online onderwijs, bijvoorbeeld qua laptop of programma’s?

Het advies voor de studenten is een goede thuisstudeerplek met een computer en wifi verbinding. We werken met verschillende programma’s. Vraag bij de opleiding na of de laptop aan speciale eisen moet voldoen. Logt de student in met zijn of haar Inholland-account in op het hogeschoolnetwerk, dan kan hij of zij optimaal aan de slag met de opdrachten.

Is er een introductiemoment voor mijn kind?

We vinden het belangrijk om onze nieuwe studenten een warm welkom te geven. Een introductieweek is natuurlijk een belangrijk kennismakingsmoment, maar vanwege de maatregelen verwachten we dat de introductie anders zal zijn, in een andere vorm. Iedere opleiding geeft op zijn eigen manier invulling aan het introductiemoment. De opleiding informeert de nieuwe studenten daarover. Nieuwe studenten krijgen na aanmelding toegang tot de MyStartApp waarin actuele informatie wordt geplaatst over de introductieactiviteiten.

Hoe garandeert Inholland de studievoortgang met het online onderwijs?

Het is onze opdracht onderwijs te verzorgen, ook in deze tijden. We blijven investeren in het online onderwijs. De opleidingsdocenten zijn verantwoordelijk voor de begeleiding van de studenten. De eerstejaars studenten krijgt een studieloopbaanbegeleider toegewezen en kunnen daar met al hun vragen terecht.

Hoe is de studieloopbaanbegeleiding op afstand georganiseerd?

Studenten hebben online afspraken met hun studieloopbaanbegeleider (slb’er) en kunnen bij hun slb’er terecht voor al hun vragen.

Hoe zorgen jullie voor community-building bij studenten nu het meeste onderwijs online is?

Wij hechten er veel waarde aan dat studenten elkaar leren kennen en zich verbonden voelen met de opleiding. Er zijn verschillende manieren waarop klassen dat nu online met elkaar doen. [een voorbeeld: een aantal opleidingen in Amsterdam biedt de eerstejaarsstudenten die zijn aangemeld de mogelijkheid om alvast kennis te maken met klasgenoten, waarbij zij elkaar met regelmaat online ontmoeten.]

Hoe wordt er aandacht besteed aan het onderlinge sociale contact tussen studenten?

We vinden het belangrijk om onze nieuwe studenten een warm welkom te geven, zich thuis te laten voelen en kennis te maken met medestudenten en hun docenten. Daar zetten we ons voor in. Vanwege de maatregelen verwachten we dat dit sociale aspect anders zal zijn, in een andere vorm. [een voorbeeld: een aantal opleidingen in Amsterdam biedt de eerstejaarsstudenten die zijn aangemeld de mogelijkheid om alvast kennis te maken met klasgenoten, waarbij zij elkaar met regelmaat online ontmoeten.]

Hoe wordt het curriculum aangepast aan de nieuwe vraagstukken?

Ons onderwijs sluit aan bij de actualiteit. Vraagstukken op het gebied van het coronavirus en de maatregelen die zijn gekomen, laten we terugkomen in ons onderwijs. [een voorbeeld: studenten van de opleiding Tourism Management buigen zich op dit moment over het vraagstuk ‘Hoe ziet toerisme eruit na corona’]

Gaan de stage-opdrachten nog door en op welke manier?

Ook stagelopen kan nu anders zijn. Bij sommige bedrijven of organisaties gaat het gewoon door of studenten lopen nu stage op afstand, online. Waar dat niet mogelijk is, zoeken we naar alternatieve vormen in de vorm van bijvoorbeeld opdrachten voor het bedrijfsleven.

Hoe zien de exchange-programma’s eruit, als er geen reismogelijkheden zijn? Is er nog internationale uitwisseling mogelijk?

Vanaf het voorjaar is het voor studenten weer mogelijk om, onder strikte voorwaarden, op uitwisseling te gaan in Europese veilige landen (alleen met kleurcode geel of groen). Het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken is altijd leidend.

Hoe gaan de internationale opleidingen nu om met buitenlandstages?

Stages en afstuderen zijn in Europese veilige landen (alleen met kleurcode geel of groen) onder strikte voorwaarden mogelijk. Het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken is altijd leidend.

Is mijn kind veilig tijdens de studie-activiteiten, nu er nog geen vaccin is? Bijvoorbeeld tijdens practicumonderwijs, toetsen of stages?

Op dit moment vindt een klein deel van de onderwijsactiviteiten in de gebouwen plaats. We houden er rekening mee dat dit hele studiejaar minimaal 80 procent van het onderwijs online wordt aangeboden en maximaal 20 procent op locatie. Wat betreft het fysieke onderwijs op locatie kiezen we ervoor om bepaalde groepen studenten voorrang te geven, zoals afstudeerders en onze eerstejaars studenten.

Hoe past Inholland de inrichting van de locaties aan de 1,5m-afstand aan?

Alle gebouwen van Inholland zijn ingericht op de 1,5m afstand. We proberen de beschikbare capaciteit zo goed mogelijk te benutten. We houden er rekening mee er het hele studiejaar minimaal 80 procent van het onderwijs online wordt aangeboden en maximaal 20 procent op locatie. Wat betreft het fysieke onderwijs op locatie kiezen we ervoor om bepaalde groepen studenten voorrang te geven, zoals afstudeerders en ook onze eerstejaars studenten.

Wat voor invloed heeft de coronacrisis op de kansen op de arbeidsmarkt?

De arbeidsmarkt merkt ook de gevolgen van het coronavirus. In de ene sector zijn juist veel meer mensen nodig, terwijl in andere sectoren het werk er ineens anders uit ziet. Dit vraagt ook om nieuwe manieren van werken en stages kunnen er ook anders uitzien dan normaal.

Waar kan mijn kind of ik als ouder terecht als ik vragen heb?

Voor vragen kunt u contact opnemen met het met het Studie-informatiepunt van Inholland via:
Mail: info@inholland.nl
Telefoon: 023 - 522 3 228
WhatsApp: 06 - 2111 5555

Voor hulp bij studiekeuze staan onze studiekeuzeadviseurs klaar. Kijk hier voor meer informatie over het studiekeuzeadviescentrum en contactgegevens.

Heb je vragen?

We helpen je graag verder!