'Een goede les maak je samen'


Eric Wiersma

Eric Wiersma

'Het draait altijd om interactie tussen docent en student'

Iedereen wil gezien en gehoord worden, vindt docent en leercoach Eric Wiersma. "Dat geldt voor docenten en ondersteunend personeel, maar zeker voor studenten. Het is mijn taak om ze voldoende vertrouwen te geven zodat ze zich durven uitspreken en kunnen ontwikkelen."

"Dit gaat bij de ene student makkelijker dan bij de ander en vraagt om een persoonlijke benadering. Dus toon ik brede belangstelling, stel vragen en probeer zo met elk van hen een relatie op te bouwen. En dat niet alleen, ook bij studenten onderling moet verbinding ontstaan. Dat betekent niet allemaal hun neus dezelfde kant op, maar wel dat ze naar elkaar luisteren en een andere visie accepteren en waarderen."

Een les maak je samen, zegt Eric. Hem zie je niet snel voor de klas langdurig een verhaal horen vertellen. "Het draait altijd om interactie met elkaar, want anders is de kans groot dat studenten afhaken. In een les moet er sprake zijn van wederkerigheid. Dat betekent dat ik studenten uitdaag om kritische vragen te stellen en actuele thema's ter sprake breng die hen interesseren en verband houden met het vak waar het we over hebben in de klas." Daarbij kiest Eric, die nu vooral lesgeeft aan de opleiding Business Studies, graag onderwerpen die in het maatschappelijk debat spelen.

Met een open mind een gesprek voeren

"Ik wil studenten graag aanwakkeren om na te denken over de samenleving en de uitdagingen die er zijn. Als je vraagstukken en gebeurtenissen vanuit verschillende perspectieven leert zien, kun je je beter inleven in het perspectief van de ander. Nu bijvoorbeeld met de aankomende verkiezingen, zal ik ze zeker aanmoedigen na te denken over politieke kwesties. Zonder politiek te bedrijven, vraag ik ze na te denken over hun opties en welke partij hun belang meeweegt. Uiteindelijk gaat het over hun toekomst." Met een open mind een gesprek voeren, is volgens Eric voor alle studenten relevant. "Ook als ze Business Studies studeren. Daarom drop ik graag vragen als: is succes alleen af te meten aan omzet?"

"Van werken met studenten krijg ik energie; het vormt de rode draad in mijn werk!"

'We krijgen de ruimte om mooie projecten op te zetten'

Eric geeft nu met veel plezier les bij Business Studies, maar eerder was hij verbonden aan de opleidingen Sociaal Juridische Dienstverlening, HBO-rechten en Social Work. "Ik ben een generalist en voel me op meerdere plekken thuis. Over een tijdje kies ik misschien weer voor een geheel nieuwe opleiding, of ga ik onderzoek doen bij een lectoraat. Het belangrijkste is dat ik energie krijg van het werken met studenten, dat vormt de rode draad in mijn werk!”

“Die interne mobiliteit is mogelijk bij Inholland. Zo kunnen we ons blijven ontwikkelen en inzetten daar waar we op ons sterkst zijn. We krijgen de ruimte om mooie projecten op te zetten. Die kans grijp ik graag."

Samen werken aan een toekomstbestendige stad

In genoemde projecten worden theorie en praktijk nadrukkelijk verweven. Bij alle vestigingen wordt hard gewerkt aan samenwerkingsverbanden met externe partijen, altijd met een maatschappelijk karakter. Zelf zet Eric zich samen met andere docenten, onderzoekers en studenten van bijna alle Inholland-domeinen in voor de minor Samen werken aan de toekomstbestendige stad. In deze minor draait het om duurzame, gezonde en creatieve oplossingen voor grootstedelijke vraagstukken. Door de kennis, onderzoeksmethoden en onderwijs vanuit verschillende disciplines en domeinen te bekijken, versterken deelnemers elkaar. Dat geldt voor docenten onderling en uiteraard voor de studenten. Samen komen ze tot betere en integrale oplossingen voor actuele issues.

Bijvoorbeeld hoe ondernemers, overheden, onderzoeksinstellingen en burgers in de tuinbouwsector (Greenport) kunnen bijdragen aan het vergroten van een circulaire en duurzame economie in de regio Zuid-Holland. Zo'n vraag daagt de studenten uit om uit te stijgen boven hun eigen opleiding en vanuit verschillende perspectieven na te denken over deze maatschappelijke uitdaging. De uitkomst van deze minor is een beroepsproduct dat studenten uit verschillende domeinen ontwikkelen voor een opdrachtgever, waarbij de docent de studenten coacht en het inhoudelijke oordeel over het beroepsproduct aan de opdrachtgever wordt overgelaten.

Creativiteit door gezamenlijke inspanning

Eric: "In deze minor krijgen studenten veel vertrouwen, ruimte en autonomie om hun eigen oplossingen te bedenken, vanuit verschillende invalshoeken. De creativiteit die met zo'n gezamenlijke inspanning vrijkomt, ervaren de studenten als inspirerend en constructief. Dat geeft studenten waardering van de opdrachtgever en tegelijkertijd een trots gevoel." Of zoals een student het verwoordde na afloop van de minor: ''Mijn blik op de wereld is door deze minor veranderd.''

'Onze studenten hoeven niet alles alleen te doen'

Het enthousiasme waarmee Eric elk project of les ingaat, werkt aanstekelijk bij studenten, merkt hij. Een positieve benadering is zo motiverend. Hij vindt het een beetje gek om te zeggen, maar Eric werkt graag met ‘bruistabletten’, collega’s met een open mind die bruisen van energie: "Ik wil zorgen dat er dingen loskomen." Ook binnen het team van Eric en zijn collega's wordt geregeld gesproken over hoe je studenten 'mee en aan' krijgt en houdt. "Zo versterken we elkaar."

Aandacht voor diverse, inclusieve docententeams

“In mijn beleving is het ook belangrijk dat docenten persoonlijk en dichtbij handelen, en open staan voor diversiteit. Veel van onze studenten zijn derde of zelfs vierde generatie Nederlanders." Maar de mate waarin zij in aanraking komen met rolmodellen die op hen lijken, heeft volgens Eric invloed op hun perspectief voor de toekomst. "Daarom is het belangrijk dat we bij het samenstellen van docententeams binnen Inholland extra aandacht hebben voor diversiteit. Dan gaat het niet alleen om biculturele achtergronden, maar ook om bijvoorbeeld gender, seksuele voorkeur, opleidingsniveau en lichamelijke beperkingen.”

Niet iedereen staat graag op een podium

Diversiteit is, net als inclusie, belangrijk voor Inholland en daar kan Eric zich volledig in vinden: "Dat gaat over de leer- en culturele achtergrond van onze studenten maar ook over de obstakels die sommige nieuwe studenten tegenkomen omdat ze de eerste in hun familie zijn die gaan studeren. Bij vragen of onzekerheden op persoonlijk of studievlak kunnen ze niet altijd automatisch bij hun ouders terecht. Het is aan de school om de weg naar ondersteuning makkelijk vindbaar te maken. Daarover in gesprek te gaan met een student, vraagt soms geduld. Niet iedereen staat graag op een podium. Directe aandacht kan heel onwennig zijn, maar onze studenten hoeven het niet alleen te doen."

'Studenten krijgen veel ruimte om hun eigen oplossingen te bedenken'

Het verschil zit in ons

Wie je ook bent en waar je ook vandaan komt, we willen je graag leren kennen. Wat zijn jouw unieke eigenschappen? Daar zijn we nieuwsgierig naar, want daarin zit jouw unieke kracht. Het verschil zit in jou. En dus beginnen we bij jou, en wie jij bent als persoon.

Tegelijkertijd denken en werken we altijd in de wij-vorm. Want als individu ben jij krachtig, maar samen zijn we onoverwinnelijk.

Lees ons hele verhaal