Wil je samenwerken?

Neem contact op

Onderzoek bij Inholland

Hogeschool Inholland maakt met onderzoek en onderwijs de wereld waarin we leven duurzamer en veerkrachtiger. We verweven onderwijs met onderzoek zodat ze elkaar versterken. Onze lectoren, docent-onderzoekers en studenten zijn in permanente interactie met het werkveld en de samenleving. Zo leren we vanuit de praktijk en werken we mee aan oplossingen van maatschappelijke vraagstukken.

Dat zijn veelal ingewikkelde, zogeheten wicked vraagstukken met een open einde die niet binnen één discipline kunnen worden opgelost. Door te werken vanuit een integrale, interdisciplinaire manier zijn we ervan overtuigd dat we hieraan een bijdrage kunnen leveren. We profileren ons op de thema’s duurzame leefomgeving en veerkrachtige samenleving. Deze thema’s zijn zo gekozen dat ze uitdagen tot samenwerken over grenzen heen.

Onderzoeksthema's

Veerkrachtige samenleving

We focussen op een veerkrachtige samenleving, waarin we in verbinding met elkaar in staat zijn om schokken op te vangen en deze ook benutten als kans om ons verder te ontwikkelen.

Lees meer over dit thema

Duurzame leefomgeving

We werken aan duurzame oplossingen die bijdragen aan een goede kwaliteit van leven, voor nu en later. 

Lees meer over dit thema

Onderzoek in cijfers

Luister mee naar onze podcast: Onderzoekers over de Toekomst

In de podcastserie Onderzoekers over de Toekomst delen lectoren van Hogeschool Inholland hun visie over de toekomst van onze wereld. Lees hieronder meer over de nieuwste afleveringen en luister mee. 

Nieuws over onderzoek bij Inholland

Wil je ook samenwerken of heb je een (onderzoeks)vraag?

Neem contact op

Wij werken onder meer samen met

Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit

Wij vinden het belangrijk dat ons onderzoek kwalitatief en integer uitgevoerd wordt. Wij volgen daarom de normen van de Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit voor goede onderzoekspraktijken. Daarnaast is er voor onze onderzoekers een Ethische Commissie Onderzoek ingesteld. Met klachten over onderzoek kun je terecht bij de vertrouwenspersoon wetenschappelijke integriteit of de commissie wetenschappelijke integriteit.