Wil je samenwerken?

Neem contact op

Onderzoek bij Inholland

Bij Hogeschool Inholland leiden we professionals van de toekomst op met een sterke persoonlijkheid die ondernemend inspelen op verandering. Met praktijkgericht onderzoek en onderwijs helpen we studenten om te werken aan een duurzame, gezonde en creatieve samenleving, waarbij we de mens centraal zetten.  Onze lectoren, docent-onderzoekers en studenten werken nauw samen met het beroepenveld, overheden en maatschappelijke partners aan vraagstukken uit de dagelijkse praktijk.

De resultaten van ons onderzoek – oplossingen en innovaties – leveren niet alleen een belangrijke bijdrage aan de beroepspraktijk, maar helpen ook bij het opleiden van toekomstige professionals die succesvol kunnen bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

Onderzoek in cijfers

702 nieuwsberichten

Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit

Wij vinden het belangrijk dat ons onderzoek kwalitatief en integer uitgevoerd wordt. Wij volgen daarom de normen van de Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit voor goede onderzoekspraktijken. Daarnaast is er voor onze onderzoekers een Ethische Commissie Onderzoek ingesteld. Met klachten over onderzoek kun je terecht bij de vertrouwenspersoon wetenschappelijke integriteit of de commissie wetenschappelijke integriteit.  

Wij werken onder meer samen met

Wil je ook samenwerken of heb je een (onderzoeks)vraag?

Neem contact op