Бакалавърски програми в Университета за приложни науки Инхоланд

Университетът за приложни науки Инхоланд Ви предлага широк спектър от международни бакалавърски програми, като всички са преподавани на английски. Тяхната палитра се простира от Бизнес до Инженерство. Те не само Ви подготвят за мениджърски позиции за работа в динамична и висококонкурентна професионална обстановка, но и изграждат у Вас умения да се развивате в многонационална и многоезична среда.

See all bachelor's degrees

Учебен план

Учебен план

Като студент на Университета за приложни науки Инхоланд ще разделяте времето си между лекции, консултации, проекти, групови задачи, самостоятелно обучение, обучителни пътувания и други дейности. Ще работите в малък многонационален и многоезичен екип, ще решавате проблеми и задачи от реалния живот, ще се сблъскате с изпълнението на реални бизнес-задачи в деловия живот. Ще натрупате богат опит не само в сферата на образованието, но и в областта на личностните и професионални контакти.

Учебната година започва през първата седмица на септември и продължава до средата на юни. Разделена е на 4 учебни периода по 9 седмици. Отделните специалности са структурирани в две направления: основно и специализиращо. Основното направление се
концентрира върху придобиването на знания и умения. Специализиращото направление ще Ви даде възможност да се усъвършенствате в областта на избраната от Вас конкретна специалност в последните две години от обучението ви.

Практическо обучение – стаж
Част от обучението е задължителен стаж, обикновено в третата година, който ще ви даде възможност да приложите на практика теоретичните си познания. Стажът се провежда във фирми и компании както в Холандия, така и в цял свят. Докато завършите, ще сте натрупали ценен работен опит, който да ви даде предимство в началото на избраната от вас кариера.

 

Студентски обмен

Студентски обмен

За времето, през което ще учите в университет Инхоланд, можете да кандидатствате за студентски обмен и следване в един от нашите 250 университетски партньори в целия свят. Има много възможности, даващи ви възможност за придобиване на международен опит, който е от огромно значение на съвременния пазар на труда. Ще придобиете опит и в друга образователна система, което ще ви осигури различна перспектива в живота.

вече информация

Възможности за работа след дипломиране

Възможности за работа след дипломиране

Млади професионалисти, завършили Инхоланд, намират работа в широк спектър от компании. Малък или среден бизнес, правителствена или неправителствена организация, всяка институция се нуждае от мениджъри. След завършването си, нашите студенти умеят да ръководят различни отдели и компании, както и екипи с разнообразно културно минало.

Условия за прием

Условия за прием

  • Diploma za Sredno Obrazovanie
  • Diploma za Zavarsheno Sredno Obrazovanie (DZSO)
  • Diploma za Sredno Obrazovanie en Svidetelstvo za profesionalna kvalifikatchia
  • Diploma za Sredno Spetsialno Obrazovanie

За да бъдете приети в нашите бакалавърски програми, трябва да отговаряте на изискванията за прием. Преди да кандидатствате, проверете дали отговаряте на изискванията на владеене на език и диплома.

повече информация

Настаняване

Настаняване

Университетът за приложни науки има ограничени възможности за настаняване. Предлагаме краткосрочно настаняване за чуждестранни студенти. За да си осигурите място в студентско общежитие, трябва да завършите процеса по кандидатстване и трябва да сте приети в обучителна програма по ваш избор.

повече информация

посетете Инхоланд 

отворен ден

Ако искате да разберете повече за нашите бакалавърски програми на английски език, най – добрият начин е да посетите нашите Дни на отворените врати.

повече информация

Пробен ден

Ако желаете да сте част от един учебен ден, моля включете се в един от нашите Пробни учебни дни. Лекторите на Инхоланд ще отговорят на всички въпроси, които имате. Ще имате възможността да разговаряте и със студенти, които в момента учат в Инхоланд и да получите информация за опита, който те са натрупали до момента.

повече информация

Questions?

We are here to help

Whatsapp
+31 (0)6 - 2111 5555
Telephone
+31 (0)23 - 522 32 75