Rotterdam,
20
maart
2023
|
16:23
Europe/Amsterdam

Begeleid studenten in wat zij willen leren

GS_DIRECTIE 064

De intentieverklaring Topsport die Hogeschool Inholland onlangs tekende met zes andere onderwijsinstellingen in Rijnmond maakt het voor studenten die aan topsport doen makkelijker om te studeren. Nahied pleit ervoor dat niet alleen de toptalenten in sport mogen genieten van flexibel onderwijs, maar alle studenten. Mét goede begeleiding.

Het hele weekend stond in het teken van sport toen mijn kinderen jonger waren. Hockey, tennis, judo, paardrijden en golf waren de sporten die ze deden. Genieten was dat voor mijn man en mij, want we waren de hele tijd met onze kinderen bezig. Ik vond het heerlijk om te zien hoeveel plezier ze hadden en hoe gedreven ze waren.

Alle talenten mogen ontplooien
Mijn zoon kreeg door judo bijvoorbeeld enorm veel zelfvertrouwen en energie. Bovendien had hij talent, want landelijk is hij een keer derde en een keer tweede geworden. Toen hij zestien werd bleek judo-en op hoog niveau steeds moeilijker te combineren met school. Hij stond voor een dilemma: wat moet ik doen? Omdat hij moest kiezen, ging hij toch voor school. Voor mijn zoon was het niet mogelijk om topsport te blijven doen in het voortgezet onderwijs. Dat vind ik jammer, want ik geloof dat jongeren de kans moeten krijgen om ál hun talenten te ontplooien.

Convenant met Rotterdam Topsport
Daarom ben ik blij met het tekenen van het convenant dat Rotterdam Topsport recent heeft afgesloten met onderwijsinstellingen in Rijnmond. Daarin spreken we met elkaar af dat we onderwijs zodanig flexibel maken dat studenten die sporttalenten hebben ook daaraan kunnen werken. In het reguliere onderwijs zouden zij niet op topsportniveau kunnen presteren.

Waar wil jij van, en over leren
Ik ga graag een stap verder en wil deze regeling voor topsporters bij Inholland uitbreiden. Niet alleen de toptalenten in sport mogen flexibel onderwijs genieten, elke student mag dat. Ik geloof dat onderwijs niet alleen gaat over naar school gaan voor verplichte vakken. Onderwijs gaat ook over je eigen interesses volgen: waar wil jij van, en over leren? Maak het voor studenten daarom mogelijk dat het kan, mét goede begeleiding.

Rol van docenten verandert naar leercoach
Bovendien sluit dat naadloos aan op onze strategie, waarin we werk maken van flexibilisering in het onderwijs. Ik ben me ervan bewust dat eigen regie voeren over je studie niet geschikt is voor alle studenten, maar de optie moet er zijn. De rol van docenten wordt met flexibel onderwijs ook anders. Om studenten te begeleiden, worden ze meer leercoaches.

Ik hoor al 30 jaar over leven lang leren
Een bijkomend voordeel van flexibel onderwijs voor onze studenten is dat zij in mijn ogen makkelijker hun leven lang blijven leren. Ik hoor al sinds ik in Nederland ben over ‘leven lang leren’ dus al zo’n dertig jaar. In de praktijk blijkt het lastig om mensen genoeg te motiveren om daadwerkelijk hun leven lang te blijven leren. Daarom denk ik dat wie al tijdens de studententijd gewend raakt aan (gedeeltelijk) zelf bepalen wat je leert, dat makkelijker zal blijven doen.

Reacties 1 - 2 (2)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.
Nahied
29
March
2023
Dank je wel Rijna van je reactie. een flexibel onderwijs is de toekomst. op dit manier hopen we dat inholland meer van betekenis voor het BV Nederland kan zijn.
Rijna
26
March
2023
Gefeliciteerd, Nahied, met het tekenen van het convenant. Succes met de flexibilisering van het onderwijs, een geweldige stap voor het (toekomstige) studeren.
Het is een bekend gegeven wanneer mensen, jongeren en ook ouderen, zelf het tijdstip kunnen kiezen en bepalen om te studeren de resultaten vele malen hoger liggen.