Haarlem,
16
september
2016
|
10:05
Europe/Amsterdam

Bijeenkomst Kennisplatform Examinering Hoger Onderwijs

Hoe ziet het hoger onderwijs er over 20 jaar uit? Welke innovaties gaan een rol spelen en wat betekent dit voor toetsing? Deze en andere vragen en thema's komen aan bod tijdens de tiende bijeenkomst Bijeenkomst Kennisplatform Examinering Hoger Onderwijs op 6 oktober, georganiseerd door Cito. Hotelschool The Hague is dit keer gastheer.

Programma (14.00 - 17.00 uur)

  • Introduction by David Goulding, Hotelschool The HagueDuring his lecture Goulding will explore central notions of assessment, including the concepts of validity, reliability and washback, illustrating how these ideas may be incorporated into institutional curricula in order to develop testing and assessment practice for purposes of fairness and objectivity.
  • Arian van Staa, programmadirecteur ‘10voordeleraar’, Vereniging Hogescholen. Het delen van ervaringen met het ontwikkelen van landelijke kennistoetsen en peer-review voor pabo’s en tweedegraads lerarenopleidingen staat centraal. Hoe is dit opgepakt binnen het project 10voordeleraar? Wat ging er goed en waar liepen ze tegenaan? Wat is het resultaat? En wat kunnen andere hogescholen hiervan leren als ze in een samenwerkingsverband werken aan gezamenlijke toetsontwikkeling?
  • Dr. Saskia Wools, manager prototyping bij Cito Innovatie. Hoe ziet het onderwijs er over 20 jaar uit? En welke plaats heeft toetsing en assessment in het onderwijs van de toekomst? Als het aan Paul Schnabel van het platform OnsOnderwijs2032 ligt stromen leerlingen in 2032 heel aardig, vaardig en waardig uit. Tijdens het leren volgden zij hun interesses en hebben keuzes kunnen maken die passen bij hun talenten. Maar wat betekent dat voor het hoger onderwijs? Betekent dit dat elke student straks met andere voorkennis binnenkomt? En welke trends zijn niet alleen in het funderend onderwijs van belang maar leveren ook kansen voor het hoger onderwijs?

Geïnteresseerd? Aanmelden kan tot 25 september via citoconsult@cito.nl.

Meer informatie