06
september
2016
|
13:49
Europe/Amsterdam

Bussemaker: investeren in gelijke kansen

Minister Bussemaker

Minister Bussemaker neemt maatregelen om kinderen van laagopgeleide ouders dezelfde kansen te bieden als hun leeftijdsgenoten met ouders die wel hebben gestudeerd, meldt het ministerie van OCW. Ze zegt stevig te investeren in een soepeler overgang tussen mbo en hbo. Verder wordt de eigen bijdrage van studenten voor selectieprocedures wafgeschaft en voor docenten in het hoger onderwijs komt een Comeniusbeurs beschikbaar gericht op gelijke kansen.

Bussemaker maakt dit bekend tijdens een tour langs drie onderwijsinstellingen, waarbij ze het mbo-jaar (bij Lentiz Life College in Schiedam), het hogeschooljaar (op de Haagse Hogeschool) en het academisch jaar (aan de VU) opende. “Ieder kind, iedere student verdient een gelijke kans. Daar hebben we iedereen in de samenleving bij nodig. Maar het onderwijs kan en moet hier een stuwende kracht in zijn”, aldus minister Bussemaker.

Kleinere stap tussen mbo en hbo
De overgang van mbo naar hbo is voor veel studenten een (te) grote stap. De uitval onder mbo'ers die doorstuderen aan het hbo is elk jaar weer groot. Om deze vervolgstap makkelijker te maken investeert Bussemaker 7,5 miljoen euro in betere overgangen tussen het mbo en het hbo, zodat het voor iedereen die het wil en kan mogelijk wordt om door te studeren aan een hogeschool.

Op papier is er al veel gedaan aan betere overgangen maar de uitval blijft. Daarom gooit Bussemaker het nu eens over een andere boeg. Ze nodigt studenten in het mbo en het hbo uit om samen plannen in te dienen voor een betere overgang tussen het mbo en hbo. Minister Bussemaker: “Studenten weten zelf het beste wat ze nodig hebben om de overstap naar het hbo goed te kunnen maken en waar het soms nog aan schort. Dit kan persoonlijke begeleiding zijn, het gevoel ‘welkom’ te zijn, specifieke studievaardigheden en docenten en begeleiders met tijd en aandacht. Ik verwacht innovatieve, creatieve plannen van de studenten waardoor we de stap tussen mbo en hbo kunnen verkleinen.” De studenten worden begeleid door studenten die de overstap eerder hebben gemaakt en zullen zelf hun projectplan aan de minister presenteren. Minister Bussemaker stelt de helft van het budget beschikbaar voor plannen die de studenten zelf maken.

Voor de andere helft van het budget zijn de instellingen aan zet. Ook zij worden uitgedaagd om gezamenlijk plannen in te dienen.

Geen kosten meer voor selectie
De tweede maatregel is de afschaffing van de eigen bijdrage voor een selectieprocedure bij opleidingen in het hoger onderwijs. Iedereen kan, vanaf het komende collegejaar 2017/2018, gratis deelnemen aan selecties bij bijvoorbeeld hotelscholen, kunstopleidingen en university colleges. Deze kosten kunnen hierdoor niet langer meer een drempel zijn voor studenten om te kiezen voor een studie met een selectieprocedure. Zo blijft ook voor deze opleidingen de toegankelijkheid gewaarborgd.

Minister Bussemaker: “Ik wil voorkomen dat er onnodige financiële belemmeringen zijn die de studiekeuze beïnvloeden, waardoor getalenteerde kandidaten niet aan een opleiding beginnen. Daarom sta ik niet langer meer toe dat selecterende opleidingen een eigen bijdrage vragen van kandidaten.”

In het hoger onderwijs mogen sommige opleidingen selecteren bij de toelating van studenten. Dat kan voor zowel de student als de opleiding zeer waardevol zijn. Zo moet bij een kunstvakopleiding een student laten zien dat hij of zij aanleg en talent voor de opleiding heeft. Om het hoger onderwijs toegankelijk te houden vraagt minister Bussemaker terughoudendheid in het toepassen van selectie. “Selectie mag nooit groepen benadelen of kansengelijkheid ondermijnen. Alle studenten die een selecterende opleiding willen gaan volgen, moeten zich onbelemmerd en zelfverzekerd voelen zich hiervoor aan te melden”, aldus Bussemaker.

Op dit moment vragen instellingen in bepaalde gevallen een eigen bijdrage aan studenten voor selectiekosten. Het gaat dan gemiddeld om bedragen tussen de 30 en 80 euro, maar de gevraagde bedragen kunnen oplopen tot 150 euro voor een selectiedag en zelfs 225 euro voor een meerdaagse selectie. Daar maakt Bussemaker nu een einde aan. Een aantal instellingen met selectie zal worden gecompenseerd.

Onderwijsinnovatie voor gelijke kansen
Goed onderwijs moet de onbetwiste prioriteit op hogescholen en universiteiten zijn. Onderwijs blijft goed als het continu wordt verbeterd en vernieuwd. Minister Bussemaker maakt tijdens de opening van het hbo jaar en het academisch jaar bekend dat docenten in het hoger onderwijs vanaf vandaag een aanvraag kunnen indienen voor de eerste tien Comenius-beurzen van 50.000 euro. Deze beurzen geven een impuls aan vernieuwing van het hoger onderwijs.

Minister Bussemaker: “De beurzen zullen gaan naar docenten die door middel van onderwijsinnovatie gelijke kansen en ‘inclusief onderwijs' binnen een diverse studentenpopulatie bevorderen. De voorstellen moeten plannen bevatten om te komen tot een onderwijsomgeving die recht doet aan verschillende talenten, leerstijlen en achtergronden van studenten. Een onderwijsgemeenschap waarin alle studenten het gevoel hebben er bij te horen en die ten goede komt aan hun persoonlijke ontwikkeling en studieprestaties.”

Bron: Ministerie van OCW

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.