Rotterdam,
05
april
2022
|
07:53
Europe/Amsterdam

Een snellere weg van mbo naar hbo door Fast-Track Legal

Samenwerking rondom nieuwe leerlijn voor mbo-studenten juridische beroepen

Binnen 3 jaar je mbo-diploma op zak én je propedeuse HBO-Rechten. Daarvoor gaan de drie Rotterdamse instellingen Hogeschool Inholland Rotterdam, Albeda en Zadkine als collectief optrekken en samenwerken. Deze unieke onderwijsvorm sluit aan bij de Rotterdamse aanpak en het Manifest Vrije Zones.  

De eerste versnelde leerroute 
Nog niet eerder is er in de regio een gezamenlijk leerlijn ontwikkeld door twee mbo-instellingen en een hogeschool om een versneld onderwijstraject en een doorlopende leerlijn te ontwikkelen voor studenten. Fast-Track Legal is er voor studenten van mbo-opleidingen Juridische Beroepen die uitgedaagd willen worden en een vervolg willen doen bij HBO-Rechten. Met deze leerroute wordt het aantal onderwijsjaren voor de studenten in het mbo/propedeuse-hbo met een héél jaar verkort.  

De studenten worden in het mbo al uitgedaagd om te werken aan hun vaardigheden en motivatie om de hbo-opleiding Rechten succesvol te starten en af te ronden. Met deze aanpak trekken de drie Rotterdamse onderwijsinstellingen collectief op en anticiperen hiermee op de constant veranderende wereld. Vanaf september 2022 gaat de opleiding officieel van start!

Een project waarbij de student een geleidelijke overgang krijgt van het mbo naar het hbo, waarbij er geen verschil is maar een doorzetting van een logische leerlijn.

Docent Fast Track-Legal

Manifest Vrije Zones 
In het manifest Vrije Zones werken mbo-instellingen en hbo-instellingen samen aan de uitdagingen waar het economisch beroepsonderwijs in Rotterdam voor staat. Een van de vragen is hoe we gezamenlijk de studenten klaarstomen voor de arbeidsmarkt en hoe het mbo- en hbo-onderwijs intensiever kunnen samenwerken, zeker waar het de doorstroom van studenten betreft. Het is pure winst dat de scholen gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen, gegevens en perspectieven delen en elkaar ontmoeten om elkaars werelden beter te leren kennen. 

download
Fast Track Legal

Het beroepenveld 
Al vanaf het eerste leerjaar in het mbo is er extra aandacht voor de ontwikkeling van meta-cognitieve onderwijsvaardigheden en schoolloopbaanbegeleiding om zo meer feeling te krijgen om een gefundeerde keuze te kunnen maken voor een vervolgopleiding en een richting in het beroepenveld. Hiervoor is het belangrijk dat het beroepenveld vanaf aanvang van het project actief participeert. Dit is een uitdaging en een kans voor het beroepenveld in de Rechtensector om zo in contact te komen met toppers uit het mbo en hbo en hiermee hun personeelsopbouw te verrijken. De studenten in deze leerroute hebben een mooie mix aan ervaring in de praktijk door stage en kennis en vaardigheden.   

Eindelijk een project wat recht doet aan ‘geen woorden maar daden'.

Docent Fast Track-Legal

Kick-Off Fast Legal Track 
Dinsdag 22 maart werd de samenwerking officieel bekrachtigd door een Kick-off bij Hogeschool Inholland Rotterdam. Met een hoop enthousiasme werd het glas geheven op het begin van een duurzame samenwerking. Een nieuwe leerlijn die hopelijk een vervolg gaat krijgen voor andere opleidingen en wellicht ook een betere doorstroom naar de universiteit! 

Reacties 1 - 1 (1)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.
Rene
11
October
2022
Bijzonder dat bijvoorbeeld de 2e jaars leerlingen hieraan niet meer deel kunnen nemen indien zij hiervoor de capaciteit blijken te bezitten. Deze leerlingen lopen dus achter op hun medestudenten die een jaar later beginnen.
Hiervoor zou men middels toetsen kunnen kijken wie hiervoor alsnog in aanmerking zouden kunnen komen.
Gemiste kans :-(