Haarlem,
10
november
2016
|
16:18
Europe/Amsterdam

Kenniscafé Overleven in een circulaire economie

Associate-lector Han van Kleef en lector Donald Ropes (Learning and Development in Organisations) en docent-onderzoeker Giovanni Douven van de onderzoekslijn Leren en Ontwikkelen  van het Business Research Centre organiseerden op donderdag 27 oktober een kenniscafé bij Inholland Haarlem met als centrale vraag: wat heeft uw organisatie nodig om te overleven in een circulaire economie?

Jeroen en Marie-José Baartmans gaven een schoolvoorbeeld van een goed antwoord (en uitvoering) op deze vraag. De broer en zus zijn manager directors van Breytner een bedrijf dat met elektrische trucks de stadsdistributie verzorgt voor verschillende grote retailers, zoals C&A en IKEA, in het centrum van Rotterdam, volgens deskundigen de meest vervuilde stad van Nederland. Verouderde dieseltrucks mogen het centrum al niet meer in. De gemeente streeft er met het 'Green Deal 010 zero-emission plan' dat transport en logistiek in 2020 geen schadelijke gassen meer uitstoten in de binnenstad.

Genoemde ontwikkeling vormde het kader van het ondernemingsplan van Jeroen en Marie-José. “We weten dat de transportbranche erg langzaam innoveert omdat het conservatieve branche is, maar ook omdat het echt een marge-branche is. Wij hebben lang gezocht naar een futureproof model en uiteindelijk zijn we met ons plan naar de gemeente Rotterdam gestapt. Naar aanleiding van ons plan heeft de gemeente ons in contact gebracht met de retailers.”

Helemaal is circulair is de distributie nog niet. Marie-Jose vertelt: “De first mile, het stuk vanaf het distributiecentrum tot aan de rand van de stad, gebeurt op de conventionele manier met dieseltrucks. Aan de rand van de stad laden we de container over op een elektrische truck om het laatste stuk door de vervuilde binnenstad af te leggen.”

World Café
Het kenniscafe werd georganiseerd volgens het concept van het World Café. Dit is een werkvorm met gesprekstafels om levendige discussies op te zetten tussen bezoekers. De tafelgezelschappen bestonden uit studenten, docenten, ondernemers, overheidsinstanties, mensen uit het bedrijfsleven, onafhankelijke consultants en maatschappelijke (regionale) organisaties zoals Circus Circulair en Cirkelstad. “Wij zijn experts op het gebied van bouwen van kennisplatformen maar wij hebben jullie nodig om kennis te creëren en te ontwikkelen", zegt Donald Ropes tegen de bezoekers.

Lector Donald Ropes (Learning and Development in Organisations )
“Wij hebben jullie hier bij het kenniscafé nodig om kennis te creëren en te ontwikkelen en nieuwe inzichten over innovatie te verwerven. Het gaat er eigenlijk om de om kennis uit de mensen te krijgen.”
Lector Donald Ropes (Learning and Development in Organisations )

Welke veranderingen zijn er nodig voor u of uw organisatie om bij te dragen aan een circulaire economie, was één van de vragen die aan bod kwamen. Peter Stooker van adviesbureau Adaptum stelde dat innoveren vergelijkbaar is met topsport: “Innovatie is een vak en daar is discipline voor nodig. Organisaties moeten zich constant afvragen: waarom doen we dingen zoals we doen? Om te innoveren moet je de vanzelfsprekende dingen binnen de keten aanpakken.”

Erik Boele-De Zeeuw van Circus Circulair voegde toe dat de wet- en regelgeving op dit moment belemmerend is voor innovatie: “Initiatieven passen vaak niet binnen de wettelijke kaders. Je moet van te voren precies aangeven wat je gaat doen want anders krijg je geen subsidie. Bij innovatie kun je niet precies van te voren beschrijven wat je gaat doen. Hierdoor hebben we geen beweegruimte om nieuwe ideeën en concepten te ontwikkelen en te testen. Creatieve broedplaatsen zouden hierbij uitkomst kunnen bieden.”

De bezoekers van het kenniscafé waren het er over eens dat veranderingen in wet- en regelgeving van (lokale) overheid noodzakelijk zijn. Hiervoor is wel meer urgentiegevoel nodig en subsidies of andere manieren waarop zij innovatie faciliteren.

Het lectoraat Learning and Development in Organisations voert onderzoek uit om het mkb te assisteren bij het omgaan met de uitkomsten van de klimaatconferentie in Parijs, en met maatregelen en beleid op gebied van circulaire economie. Het onderzoek is bedoeld om de vraag om ondersteuning in bedrijven te inventariseren (vraagarticulatie). En om een netwerk op te bouwen van bedrijven die geïnteresseerd zijn in kennis over en het werken aan een circulaire economie.

 

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.