Den Haag/Diemen/Rotterdam,
24
augustus
2017
|
13:30
Europe/Amsterdam

Hoge scores voor Communicatie-opleidingen in accreditaties

Communicatie

Met een ‘excellent’ voor toetsing en acht ‘goeds’ voor onder andere kwaliteitszorg, voorzieningen, personeel en diverse aspecten van het onderwijsprogramma is de Inholland-opleiding Communicatie met het eindoordeel ‘goed’ geslaagd in de accreditatie van de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO). Ook het Associate-degreeprogramma Crossmediale Communicatie krijgt met ‘voldoende’ een positieve beoordeling in het NVAO-rapport van eind juli.

Het panel van de NVAO bezocht de opleiding Communicatie in Den Haag, Diemen en Rotterdam en het tweejarige Ad-programma in Diemen en Den Haag. De panelleden zagen een “stevig vernieuwde communicatieopleiding”. In juni 2014 stroomden de eerste Ad-afgestudeerden uit en in juni studeerden de eerste bachelorstudenten nieuwe stijl af. “De communicatieprofessional met zowel een analytisch/strategische blik als creatief/uitvoerend vermogen”, aldus de NVAO.

Met het oog op de eindkwalificaties constateert de NVAO dat de recent afgeleverde eindwerken van de nieuwe opleiding inhoudelijk van een goed niveau zijn en het afstudeerniveau op orde. De eindwerken van de bacheloropleiding vindt het panel zelfs “op een aantal punten boven gemiddeld scoren”. Het panel doelt onder andere op een gedegen standaardaanpak en relevantie en actualiteitsgehalte van de gekozen onderwerpen.

“Dit is een prachtig resultaat voor studenten en een geweldige prestatie van het team”, zegt Huug de Deugd, lid College van Bestuur en portefeuillehouder domein Creative Business, in een reactie. “Voor studenten is het een mooi en onderscheidend visitekaartje op de arbeidsmarkt.”

 

Huug de Deugd, lid College van Bestuur Inholland
“Dit is een prachtig resultaat en een geweldige prestatie van het team en voor studenten een mooi en onderscheidend visitekaartje op de arbeidsmarkt.”
Huug de Deugd, lid College van Bestuur Inholland

Lof voor toetsing en docenten
Vooral lovend is de NVAO over de toetsing van de bacheloropleiding. “Het door de opleiding ingerichte systeem van toetsen en beoordelen is robuust, de examencommissie is volledig in positie en verricht haar taken op voorbeeldige wijze, dit in nauw samenspel met de toetscommissie en het management. De borging van het afstudeerniveau van het bachelorprogramma is goed op orde.” De toetsing van het Ad-programma krijgt een voldoende. Complimenteus is het panel verder naar de docenten: “Het docentenkorps is kwantitatief en kwalitatief op orde; de docenten zijn gecommiteerd, enthousiast en tonen inhoudelijk leiderschap.”

De beoogde eindkwalificaties van de opleidingen zijn wat betreft inhoud, niveau en oriëntatie geconcretiseerd en voldoen aan de internationale eisen. Het onderwijsprogramma scoort goed op vormgeving en sluit goed aan bij kwalificaties van instromende studenten. Ook waarborgt het curriculum de ontwikkeling goed van vaardigheden op het gebied van wetenschappelijk onderzoek en de beroepspraktijk. De inhoud van de programma’s krijgt een voldoende.

Verbeteringen
Over de voorzieningen zegt het rapport verder dat deze “een niveau hebben dat van hbo-instellingen mag worden verwacht”. De NVAO constateert dat de hogeschool werkt aan verbeteringen op diverse vlakken. “De opleiding verbetert de stagebegeleiding door de begeleiding in de professionaliseringslijn en de stage door dezelfde coach te laten uitvoeren. Verder pakt de opleiding de onvrede over de informatievoorziening aan door met hoge prioriteit de onderwijsondersteunende processen te verbeteren.”

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.