Amsterdam/Diemen,
17
september
2018
|
16:10
Europe/Amsterdam

In T-vorm door het Creative Growth Initiative

We staan voor een hoop nieuwe uitdagingen in onze samenleving. Vragen die we nooit eerder hebben gehad. Dat vraagt om creatieve oplossingen. Om met deze oplossingen te komen, heb je de juiste bagage nodig in je rugzak. Deze bagage verzamelen studenten in hun opleiding in het creatieve domein van Inholland. Het onderwijs moet aansluiten bij de wereld. Ook als die wereld steeds verandert. Zo zijn we voorbereid op een creatieve toekomst. Gerard Möhring is projectleider van het Creative Growth Initiative (CGI). Hij vertelt meer over veranderingen in het onderwijs.

Het CGI biedt keuzeonderwijs voor studenten
"Elke opleiding binnen het creatieve domein heeft zijn eigen begin- en eindstation. Nu ontwikkelen we keuzeonderwijs voor 30 studiepunten. Daar kunnen derde- en vierdejaarsstudenten van elke opleiding binnen het creatieve domein aan meedoen. Het blok bestaat uit een groepsopdracht en een individuele ontwikkelroute. In de groepsopdracht gaan studenten aan de slag met een werkveldpartner. Deze heeft een ‘wicked problem’ voor de studenten: een lastig probleem waarbij hij zelf niet aan een oplossing toekomt. Studenten werken met elkaar én met de werkveldpartner aan dit probleem. De werkveldpartner is dus geen klassieke opdrachtgever die achteroverleunt tot er een eindproduct ligt. Hij werkt actief mee aan een oplossing. Bij de individuele route formuleert de student zijn eigen leervragen. Die hebben te maken met dat wicked problem. Hij stippelt ook zijn eigen leerroute uit."

Een docent geeft niet alleen maar college
"Een docent voelt aan op welk moment studenten extra kennis nodig hebben. Op dát moment delen ze theoretische of juist heel praktijkgerichte kennis. Die kennis sluit precies aan bij de vraag die de student heeft. Heel anders dus dan een onderwijsprogramma’s van vroeger, waarin leerroutes bijna in beton waren gegoten. Verdiept een student zich in smart cities? Dan vraag hij misschien naar een cursus big data of consumentengedrag. Op dat moment komt de docent in actie. De docent is ook een coach. Zo zijn er veel minder toetsmomenten die voor een cijfer meetellen en meer feedback- en beoordelingsmomenten, zonder cijfers. Want het gaat om het coachen naar een einddoel, niet om tussentijdse cijfers. Stel je een klimwand voor. De student beklimt deze en komt onderweg verschillende handvatten en steuntjes tegen. Soms plaatst de docent deze, soms vindt de student ze zelf en soms biedt het werkveld steun. Zo lukt het om de top te bereiken."

'Knowing what to do, when you don’t know what to do'
"Dit is de belangrijkste gedachte achter ons project en achter onze hele visie over de Creative Future. Studenten stapelen vakkennis op vakkennis op tijdens hun studie. Dat geeft een mooie basis om op terug te vallen. Maar je moet je ook kunnen redden in situaties waarin je niet kunt terugvallen op de specifieke kennis uit je eigen opleiding. Juist dan kun je laten zien dat je een echte professional bent. Bovenop je vakkennis heb je daarom ook kennis nodig in de breedte. Vaardigheden als communicatie, inlevingsvermogen, creativiteit en kennis van de vakgebieden om je heen zijn erg belangrijk. Zo word je een echte creatieve en T-shaped professional. Dat is een professional die zijn vakkennis koppelt aan alle andere vaardigheden die hij heeft. Hij redt zich ook in onbekende situaties en schakelt snel."

Alles draait om durven te leren
"De vaardigheden die een T-shaped professional opdoet, leert hij in het onderwijsblok van het CGI vooral buiten de muren van Inholland. Hij gaat naar de werkveldpartner, andere plekken in de omgeving en bijvoorbeeld naar onze fieldlabs: creatieve leerruimten die bestaan uit onderzoek, onderwijs en werkveld. Daar doet hij kennis op. Durf je uit de comfortzone van je opleiding te komen? Durf je samen te werken met onbekende studenten van andere opleidingen? Durf je te worden verrast? Ik vind het belangrijk om van mezelf hetzelfde te vragen als we van studenten doen. Daarom sta ik open voor nieuwe ideeën en zeg ik niet te snel 'Dit kan niet' of 'Dit deden we vroeger ook zo'."

Ik hoop op een olievlek
"Ik hoop dat het keuzeonderwijs zorgt voor enthousiaste studenten die zich verrijkt gaan voelen door wat ze meemaken. Tijdens het keuzeonderwijs leren ze om breder te denken. Als zij daarna verder gaan met hun eigen opleiding, komen ze verrijkt terug en kunnen ze deze nieuwe manier van denken en werken als een olievlek verspreiden. Na de eerste ronde meten we hoe succesvol het project is en wat we verder kunnen verbeteren. Misschien kunnen we in de toekomst wel 60 studiepunten aan keuzeonderwijs aanbieden. Wie weet!"

Reacties 1 - 1 (1)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.
Rick van Dorssen
18
September
2018
Wohw Gerard 'Knowing what to do' en dat zonder klimtouwen! respect hoor en veel succes met dit waardevolle en attractieve keuzeprogramma.