Amsterdam,
22
februari
2017
|
09:33
Europe/Amsterdam

Inholland-leernetwerk wijkverpleging koploper van Zorgpact

Verpleegkunde

Drie van de oorspronkelijk tien door ZonMw gefinancierde Leernetwerken wijkverpleging, waaronder die van Inholland-lector Robbert Gobbens (Gezondheid en Welzijn van kwetsbare ouderen) hebben erkenning gekregen als koploper van Zorgpact. Kennis uitwisselen en contacten leggen staan voorop. Een projectleider: ”Net als binnen de Leernetwerken wijkverpleging hebben de Zorgpact-initiatieven allemaal hun eigen manier van werken ontwikkeld. Dat maakt uitwisseling interessant.”

In totaal zijn er momenteel elf Leernetwerkenwijkverpleging actief, als resultaat een ZonMW-programma om wijkverpleegkundigen als docenten beter toe te rusten voor het werken in de wijk en daar in de opleiding al de juiste aandacht aan te besteden. Het werpt zijn vruchten af: deelnemers vinden de leernetwerken waardevol en willen er graag mee door. Het Zorgpact –een initiatief van de ministeries van OC&W en VWS dat de samenwerking stimuleert tussen zorg- en onderwijsinstellingen en gemeenten – heeft nu drie van de leernetwerken aangewezen als koploper.

Inholland is als koploper aangewezen met de leer- en innovatienetwerken (LIN’s) die zij heeft opgezet met twee zorginstellingen: een leeromgeving waar studenten Verpleegkunde samen met wijkverpleegkundigen de zorg voor cliënten verbeteren. Studenten lopen bij wijze van ‘stage-plus’ mee met wijkverpleegkundigen in de wijk. Ze worden daarbij ondersteund door een verpleegkundedocent, die leerpunten uit de praktijk vertaalt naar het onderwijs. Dat resulteerde dit jaar in het keuzevak Samenwerken in de wijk.

“Als koploper kun je anderen inspireren met het model dat je hebt ontwikkeld”, zegt lector Robbert Gobbens, lector en projectleider van de derde koploper. Gobbens krijgt steeds vaker vragen om ook LIN’s voor de intramurale zorg op te zetten, zoals de ziekenhuiszorg en verpleeghuiszorg. Dat is nu gaande. “Als leernetwerk zijn we erg naar buiten gericht”, zegt de projectleider. “Dan is het logisch om ook aan anderen te laten zien wat we hier voor moois hebben. Ik zie het LIN met name als middel om praktijk, onderwijs en onderzoek te integreren.”

Andere koploper is de Haagse Learning Community Wijkverpleegkunde, een samenwerkingsverband van de Haagse Hogeschool, ROC Mondriaan en zeven zorginstellingen. Saxion Hogeschool is ook als koploper aangewezen met het digitale leernetwerk WijkLink Oost.

Lees het hele verhaal op de site van ZonMW.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.