Rotterdam, Delft,
22
september
2021
|
08:10
Europe/Amsterdam

‘Innoveren is een kwestie van doen’

Krachten bundelen voor meer regionale samenwerking

Innoveren kwestie van doen

Nahied Rezwani en Fabian van der Horst hebben de krachten gebundeld voor meer samenwerking in de regio. Met gebalde vuisten gaan zij aan de slag, zowel vanuit hun rol als locatiedirecteur (Rotterdam en Delft) als vanuit hun functie als domeindirecteur (Business, Finance & Law en Agri, Food & Life Sciences). Prangende maatschappelijke vraagstukken en de onderwijsbehoeften van studenten vragen volgens hen om zo’n nauwe samenwerking.

“Maatschappelijk doel, relevantie en zingeving zijn belangrijke waarden in de wereld van nu. Ook in onze metropoolregio. Dat vraagt in onderwijs én onderzoek om een multidisciplinaire aanpak. We hebben elkaar nodig en kunnen elkaar versterken,” zeggen Fabian en Nahied.

Crossovers
Tussen de verschillende geledingen binnen Hogeschool Inholland zijn talloze crossovers te bedenken. Bijvoorbeeld op het gebied van het voedselvraagstuk. Feeding the City is een belangrijk thema – wereldwijd en zeker ook voor metropool Rotterdam. Laat nou de wereldtop op het gebied van tuinbouw zich nog geen 15 kilometer verderop bevinden: Westland, Oostland en Delft. Door de Mainport te verbinden met de Greenport openen zich allerlei nieuwe mogelijkheden om dit thema aan te pakken.

Krachten bundelen
De leefbare stad, de megacity en vergroening zijn allemaal hot items. Je komt verder als je dat soort hete hangijzers vanuit verschillende invalshoeken en deskundigheden aanpakt. Twee (of meer) weten immers meer dan één. Zo biedt het combineren van economisch-financiële kennis met agrarische know how bijvoorbeeld handvatten voor het oplossen van een aantal belangrijke vraagstukken waar zowel de agrarische als de economische sector voor staat. Hoe zorgen wij dat een van onze belangrijkste inkomstenbronnen behouden blijft; in een tijd waarin de landbouw onder druk staat als gevolg van diverse maatschappelijke eisen en een afnemend enthousiasme voor het
(tuin-)boerenbestaan bij jongeren? Om die brug te slaan – zowel in onderwijs als in onderzoek – bundelen beide domeinen nu de krachten.

Nahied Rezwani, locatiedirecteur Inholland Rotterdam
Samenwerken en innoveren zijn niet slechts woorden in een beleidsplan. Het is een kwestie van doen!
Nahied Rezwani, locatiedirecteur Inholland Rotterdam

Buiten de gebaande paden
Het verbreden van de blik en het werkveld biedt elk vakgebied nieuwe kansen. Een mooi voorbeeld is de dit jaar gestarte minor ‘Samenwerken aan een toekomstbestendige stad’. Vanuit verschillende disciplines wordt gekeken naar de belangrijke vraagstukken van de toekomstige stad. Hoe stimuleer je zelfredzaamheid, vergroening, innovatie van het voedselsysteem, duurzaam bouwen, wonen en leven? Vanaf dit studiejaar kunnen studenten voor deze minor kiezen. Een beetje buiten de gebaande paden, passend bij de Inholland-gedachte dat zij als partner van de hogeschool hun eigen leerroute uitstippelen.

Hobbels nemen
Het is de aftrap voor een toekomst waarin ze zich een leven lang zullen ontwikkelen om inzetbaar te blijven op een snel veranderende arbeidsmarkt. Overigens moeten daarvoor nog wel wat hobbels worden genomen. Veel studenten houden nog heel erg vast aan oude, vertrouwde opleidingen die traditioneel binnen hun eigen cultuur veel status hebben. Fabian: “Het wordt een opgave om iedereen te enthousiasmeren voor vernieuwend onderwijs en het aanpakken/onderzoeken van maatschappelijke thema’s.” Geen appeltje-eitje dus.

Geen woorden maar daden
Nahied en Fabian willen heel graag hun schouders onder deze nieuwe opgave zetten. Maar niet alleen. Zij hebben eerste, verkennende gesprekken gevoerd. De volgende stap is om samen met collega’s, het onderzoeksveld en het bedrijfsleven te kijken welke mogelijkheden er zijn om elkaar te versterken en ‘om eendrachtig de gemeenschappelijke missie die we hebben in de praktijk te verkennen.’

Die praktijk is volgens Fabian en Nahied leidend. Er wórdt al samengewerkt en er wórden al maatschappelijke thema’s aangepakt. Niet omdat de minister dat zegt, maar omdat de praktijk daar behoefte aan heeft. Fabian: “Daar ga je verkennen en experimenteren. Waar worden studenten, docenten, onderzoekers en beroepenveld gelukkig van?” “Samenwerken en innoveren zijn niet slechts woorden in een beleidsplan”, besluit Nahied: “Het is een kwestie van doen.” Geen woorden, maar daden!

Reacties 1 - 1 (1)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.
Adrie Oosterom
22
September
2021
Heel blij met deze formalisering voor een samenwerking tussen beide locaties.
Vanuit Relatiebeheer VO Rotterdam heb ik al veel ideeën om praktisch op te pakken op de eilanden Hoeksche Waard, Voorne Putten en Goeree Overflakkee.