Den Haag,
02
juli
2020
|
12:21
Europe/Amsterdam

Met elkaar in gesprek over diversiteit en inclusie

'Je thuis voelen op school, is je thuis voelen in de samenleving'

Inholland is een hogeschool waar iedereen zich thuis moet kunnen voelen, waar verschil er mag zijn en waar we de talenten van ieder individu benutten. Diversiteit zien wij als kracht. Helaas is dit niet altijd en overal vanzelfsprekend. Wereldwijd en ook in Nederland klinkt uit vele kelen de roep om verandering. Dat begrijpen we. Op dinsdag 23 juni gingen we daarom met elkaar hierover het gesprek aan. Wat hebben studenten en medewerkers nodig om zich thuis te voelen? Wanneer is een hogeschool inclusief en wat zou we daarvoor moeten doen?

De gesprekssessie organiseerden we uiteraard online. Nahied Rezwani, vestigingsdirecteur Rotterdam en domeindirecteur Business, Finance en Law, Machteld de Jong, lector Diversiteitsvraagstukken, een student Social Work aan Inholland Den Haag* en Thom Maasdam, student Communicatie en ambassadeur diversiteit en kansengelijkheid bij Inholland Rotterdam, gingen vanuit hun expertise en ervaringen met elkaar als panel in gesprek. De moderator was journalist/presentator Bahram Sadeghi, die voorafgaand een paar randvoorwaarden benadrukte: naar elkaar luisteren, open staan voor elkaars ervaringen en elkaar niet veroordelen.

Afwijken van de standaard
Onze student Social Work trapt het gesprek af door te vertellen over zijn persoonlijke ervaringen met racisme en discriminatie. “Als ik mooie kleren aan heb en op mijn scooter rijd, word ik vaak aangehouden en wordt me gevraagd of die spullen wel echt van mij zijn”, vertelt hij. “Of mensen zijn verbaasd dat ik zo goed Nederlands spreek en netjes ben. Dat kreeg ik bijvoorbeeld te horen op mijn stageplek”. Machteld bevestigt dat er meer studenten zijn met dit soort ervaringen. “Inderdaad vooral als studenten op zoek gaan naar een stageplek. Dragen zij bijvoorbeeld een hoofddoek of hebben zij een migratieachtergrond, dan wijken ze al teveel af van de standaard medewerker en dat maakt het lastig.”

Wat doen dergelijke opmerkingen met je en hoe ga je er mee om? Onze student is vooral vermoeid: “Ik hoor ze zo vaak, dat ik niet altijd zin heb om weer het gesprek aan te gaan. Eerst probeerde ik er altijd wel over te praten, maar ik merkte dat veel mensen bleven vasthouden aan de stereotypen die ze al jaren in hun hoofd hadden. Dat verander ik dan niet zo snel in mijn eentje”. Domeindirecteur Nahied Rezwani is de jaren ‘90 vanuit Iran naar Nederland gekomen. “Ook ik word zeker aangesproken op mijn afkomst. Toen wij bijvoorbeeld net in Nederland waren, gingen we op de koffie bij de buren. Voordat we gingen zitten, werd gevraagd of we wel wisten hoe dat moest. Onze buren waren in de veronderstelling dat Iran een ontzettend achtergesteld land was en wij nog nooit een bankstel gezien hadden. En zo zijn er nog veel meer voorbeelden, maar ik categoriseer dat soort opmerkingen al heel snel als onwetendheid. Als ik het zo bekijk is, het voor mij makkelijker om daarover het gesprek aan te gaan en op gelijke voet te komen staan. Daarnaast ga ik er vanuit dat niemand mij bewust wil beledigen of pijn wil doen,” vertelt Nahied.

Onderzoek de overeenkomsten
Ondanks de ervaringen van onze student Social Work met racisme en discriminatie, voelt hij zich wel heel erg thuis bij Inholland. “Dat komt omdat ik op school overal en bij iedereen terecht kan. Ik word niet gezien als een nummertje, elke leraar kent mijn naam en zegt me gedag als ik door de gang loop. Dat vind ik echt bijzonder en heel fijn.” Als medewerker voelt ook Machteld zich thuis bij Inholland en koos bewust voor deze onderwijsinstelling: “Ik kan hier mezelf zijn, leuke dingen doen en ik word gewaardeerd om wie ik ben. Dat is voor iedereen belangrijk, want je thuis voelen op school, is je thuis voelen in de samenleving. Als medewerker probeer ik die voorwaarden om je thuis te voelen te versterken. Dat doe ik door veel persoonlijk contact te maken, maar mezelf te laten zien en mijn levensverhaal te delen. Ik richt me op de verbinding. Het werkt veel beter om te onderzoeken waarin we op elkaar lijken en welke waarden we delen, dan telkens weer die verschillen te benadrukken.”

Machteld licht verder toe: “Diversiteit betekent dat je wordt uitgenodigd voor het feestje. Inclusie betekent dat je daar vervolgens ook met iedereen kunt meedansen. Een misverstand is dat veel mensen denken dat omdat je bent uitgenodigd, je ook alles kunt zeggen. Dat is niet zo; het gaat ook om respect voor de ander en een veilige omgeving met elkaar creëren”. Nahied sluit zich daar bij aan: “Voor mij heeft inclusie alles te maken met openheid en het kunnen delen van ervaringen. Daar leer je van. Ik ben geen voorstander van op eieren moeten lopen, of nooit meer een grapje mogen maken, zolang je elkaar maar bevraagt. Waarom zeg je dat eigenlijk? Wat bedoel je daarmee? Zo blijven we het gesprek met elkaar aangaan en voorkomen we de miscommunicaties”. 

Iedereen overal vertegenwoordigd
Ruimte geven aan alle stemmen en verhalen delen klinkt mooi, maar hoe geven we hier als school concreet invulling aan? Machteld: “We hebben de Charter Diversiteit getekend. Een belangrijk onderdeel van je ergens thuis voelen is bijvoorbeeld om jezelf vertegenwoordigd zien op alle niveaus. Ons personeelsbestand moet daarom een afspiegeling zijn van de studentenpopulatie. Dat is bijvoorbeeld een doel dat we hebben vastgesteld in de charter en waar we naar toe werken.”

Daarnaast organiseert Thom als ambassadeur Diversiteit en kansengelijkheid het hele jaar door verschillende activiteiten: “Wat ik daar alleen soms lastig aan vind, is dat je ook daarbij nog steeds snel in hokjes denkt. Ik ben zelf bijvoorbeeld christen, maar ook homo. Dat blijven soms nog twee verschillende werelden. En verschillende werelden wil ik juist in mijn rol als ambassadeur met elkaar verbinden. Als ik dan zelf iets organiseer voor de LHBTIQ+-community of als we de regenboogvlag hijsen op Coming Out Day vind ik dat soms wel eens moeilijk. Ik begrijp dat de regenboogvlag een middel is om te laten zien dat de LHBTIQ+-community welkom is binnen de Hogeschool. Alleen dan denk ik wel eens ‘Waarom hijsen we niet gewoon een Inholland-vlag, omdat íedereen zich thuis moet voelen? Maar daar zijn we nu misschien nog niet, hopelijk wel in de toekomst!”

*Deze student wil liever anoniem blijven in dit aritkel. Naam bekend bij redactie.

Diversiteit en inclusie bij Inholland

Deze dialoogsessie over diversiteit en inclusie was de eerste van een reeks. Na de zomer gaan we verder met deze sessies. Verder lezen:

  • De onderzoekslijn Diversiteitsvraagstukken draagt met praktijkonderzoek bij aan kennisontwikkeling en -verspreiding. Het team van lector De Jong neemt het onderwijsproces van Inholland onder de loep om kansen en knelpunten rond diversiteit te vinden en de opleidingen te ondersteunen bij het ontwikkelen van diversiteitsbeleid.
  • Hoe kun je als onderwijsinstelling die diversiteit zo goed mogelijk benutten? Op die vraag geven onze lectoren Guido Walraven, Machteld de Jong, Femke Kaulingfreks, Joke Hermes, Jeroen Onstenk en vier van hun onderzoekers antwoord in hun onderzoek ‘Kracht van Diversiteit’.
  • Minimaal vier keer per jaar organiseren wij een Community of Practice bijeenkomst met een inspirerende en aansprekende gastspreker uit het werkveld. Het werkveld is in dit geval de (diverse) samenleving, met daarbij een link naar het onderwijs. De gastsprekers zijn allen betrokken en actief bij het thema diversiteit en inclusiviteit.
Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.