Haarlem,
05
juli
2017
|
08:55
Europe/Amsterdam

Lector adviseert burgemeesters over aanslagen

Marnix Eysink Smeets, lector Publiek Vertrouwen in Veiligheid

Terrorisme is op dit moment in Europa – en dus ook in Nederland – een verschijnsel waar we rekening mee moeten houden. Juist ook lokale bestuurders kunnen leren van aanslagen die hebben plaatsgevonden. Marnix Eysink Smeets, lector Publiek Vertrouwen in Veiligheid bij Inholland, en Menno van Duin, lector Crisisbeheersing van het IFV, schreven daarom de handreiking ‘Veerkrachtig omgaan met aanslagen: een advies voor bestuurders’. De publicatie verscheen deze week.

Het terrorismebeleid was tot nu toe vrijwel geheel gericht op het voorkomen van aanslagen. Wat je kunt doen om de schade te beperken als zich tóch een aanslag voordoet, bleef grotendeels buiten beeld, zowel in het beleid als de wetenschap. Dat terwijl lokale bestuurders de impact van een terroristische aanslag in hun gemeente kunnen beperken. Dat concluderen Van Duin en Eysink Smeets op basis van hun wetenschappelijke inzichten en analyse van internationaal onderzoek naar de impact van diverse aanslagen.

Richten op de gevolgen
In hun handreiking geven Van Duin en Eysink Smeets lokale bestuurders inzicht in de maatschappelijke effecten van een terreuraanslag en concrete handelingsperspectieven om de nadelige gevolgen ervan tegen te gaan. Eysink Smeets: “Momenteel zijn de inspanningen vooral gericht op het voorkomen van een aanslag. Dat is natuurlijk zinvol, maar de praktijk leert dat er desondanks toch zo nu en dan een aanslag lukt. Het is daarom zaak ook aandacht te geven aan het voorkomen van de impact van aanslagen.”

Eigen verantwoordelijkheid lokale bestuurder
De lokale bestuurder speelt een essentiële rol in de maatschappelijke effecten die kunnen na-ijlen, zoals hate crimes, het aantasten van het welzijn van bevolkingsgroepen en economische gevolgen voor plaatsen met een belangrijke toeristenindustrie. “Vaak wordt gedacht dat bij een aanslag alle verantwoordelijkheid bij de minister van Veiligheid en Justitie ligt. Maar burgemeesters hebben in zo’n geval zeker hun eigen verantwoordelijkheden en bevoegdheden”, zegt Van Duin.

Alle burgemeesters in Nederland ontvangen een exemplaar van de handreiking. Op www.ifv.nl staan zeven korte adviezen voor bestuurders uit de publicatie. Deze gaan onder meer over de voorbereiding, de veerkracht van de samenleving en het stimuleren van positieve coping-mechanismen.

Lees meer over het lectoraat Publiek Vertrouwen in Veiligheid van Eysink Smeets, dat behoort tot de Onderzoeksgroep Recht & Veiligheid van Inholland.

Marnix Eysink Smeets sprak op 4 juli in de uitzending van Dit is De Dag op NPO radio 1 over het boekje 'Veerkrachtig omgaan met aanslagen.'  NOS-hoofdredacteur Marcel Gelauff en Gerrit van de Kamp, voorzitter van politievakbond ACP reageerden in de uitzending op de bevindingen van Eysink Smeets.

 

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.