Alkmaar, Diemen,
11
juni
2021
|
12:01
Europe/Amsterdam

Nieuw hbo-aanbod in West-Friesland met start IT Academy

West-Friese IT bedrijven gaan op hbo- en mbo-niveau samen met Inholland en het Horizon College starten met de IT Academy West-Friesland. Een recente bijeenkomst was het startsein van intensief samenwerken om IT-talent op te leiden en binnen de regio te behouden. De IT Academy maakt net als de in 2020 gestarte Zorgacademy onderdeel uit van de Talent Academy Westfriesland.

Hans Huibers, voorzitter van de Westfriese Bedrijvengroep (WBG), de initiatiefnemer van dit project: “Met de IT Academy is de ambitie voortgezet om hoger onderwijs in de regio te krijgen en de aansluiting tussen het bedrijfsleven en het mbo te verbeteren. Het past in het streven van de WBG om talent in de regio te behouden, goede stagemogelijkheden te realiseren en ze een aantrekkelijk arbeidsmarktperspectief te bieden.”

Co-creatie
Richard Oerlemans, directeur van Inholland Alkmaar en de technische opleidingen, vult aan: “De bedrijfspartners geven begeleiding aan de studenten en verrijken het mbo en hbo met actuele kennis en gastcolleges. De inrichting van het programma zoals we die voor ogen hebben, maakt de IT Academy tot een uniek concept, waar daadwerkelijk co-creatie gaat plaatsvinden. Het is betekenisvol dat we elkaar hebben weten te vinden en nu de handen ineen slaan. Het mooie aan dit initiatief is dat elke partner commitment heeft getoond om dit tot een succes te maken. Binnen de IT Academy gaan we samen ontdekken met bedrijven, docenten en studenten. Niet alles is vooraf al uitgedacht, we hebben het vertrouwen gevonden om met elkaar deze uitdaging aan te gaan.” Margo van Kemenade, van Inholland Academy, is ook betrokken bij de opzet van het programma van de nieuwe IT Academy en geeft aan: “De invulling van de IT Academy kan verschillende vormen aannemen en dat geldt dus ook voor wat de studenten en deelnemers precies gaan doen.”

Fieldlabs
“We gaan ook werken met zogeheten fieldlabs. Dat is een dag in de week, een half jaar lang, lezingen, gastcolleges, workshops, brainstormsessies volgen die verzorgd worden bij de deelnemende bedrijven op locatie. Tijdens deze dag in de week is er echt sprake van co-creatie. Er kunnen tussen de 40 en 80 personen per fieldlab aanwezig zijn en die bestaan uit mbo- en hbo-studenten en docenten, maar ook mbo+, AD-studenten, onderwijskundigen en uiteraard de deelnemende bedrijven zelf die betrokken zijn”, vertelt Oerlemans.

“We starten met een fieldlab ‘Programmeren en Data’”, vertelt Patrick Colli opleidingsmanager ICT van het Horizon College. “Hierin gaan studenten van het mbo en hbo samen werken aan realistische opdrachten vanuit het bedrijfsleven. Studenten krijgen voor ze op stage gaan te maken met het bedrijfsleven zodat ze kunnen werken aan hun softskills. Het bedrijfsleven heeft een prominente rol in het begeleiden van de studenten.”

Elkaar vinden, helpen en gunnen
“Dat wat Inholland-studenten gaan doen zal onderdeel van hun opleiding zijn. in de projecten en opdrachten die ze doen moeten bepaalde leerresultaten terug komen. Daarvoor moet je de ruimte in de curricula goed gebruiken. Dat kan ook betekenen dat je soms iets meer moet doen dan de opdrachtgever initieel vraagt om aan die leerresultaten te komen. Tegelijk kan het omgekeerde ook voorkomen. Dat je project meer behelst dan wellicht de opdracht die je voorheen voor je opleiding zou doen. Met alle betrokken partijen elkaar daar in vinden en elkaar helpen en iets gunnen zal ons succesvol maken”, aldus Boudewijn Boelman, teamleider Business It & Management bij Hogeschool Inholland.

WOW
Met Hogeschool Inholland wordt hard gewerkt aan het realiseren van een innovatief onderwijsaanbod. Het past volgens Huibers in de gemeenschappelijke aanpak van overheid, onderwijs en bedrijfsleven om Wonen, Opleiden en Werken (WOW) dichter bij elkaar te brengen. De gemeente Hoorn is als mede-initiatiefnemer, enthousiast over de start van de IT Academy. Wethouder Samir Bashara: “Het past bij onze ambities om het hoger onderwijs naar Hoorn te halen en om studentenhuisvesting te realiseren, onder andere in de Poort van Hoorn.”

Schaarste IT personeel
Een van de deelnemende bedrijven is Abovo Media. Henk Kerckhoffs is Manager IT &Development. “Wij zijn van origine een IT- en digitaal georiënteerd bedrijf en zijn daarom altijd op zoek naar talent met affiniteit met IT. Op dit moment heeft de regio een grote behoefte aan gekwalificeerd personeel. Met de IT Academy gaan we onderwijsinstellingen en bedrijven dichter bij elkaar brengen en op elkaar laten aansluiten en daardoor het aantrekkelijker maken van de regio voor IT-specialisten en talent.”

Pieter Plas is naast directeur van Beerepoot Automatisering ook medevoorzitter van de ondernemersvereniging HOC en onderstreept de samenwerking van bedrijven met het onderwijs. “De HOC heeft in haar doelstellingen voor 2021 gesteld dat zij graag onderwijs en het bedrijfsleven met elkaar wil verbinden.”

Na de zomer
De eerste vormgeving na de zomer is wat men in IT-ontwikkeltermen een Minimal Viable Product noemt, iets wat waardevol is en daarna nog verdere ontwikkel- en groeifases krijgt. Als kwartiermaker van de IT Academy is Danny van Soelen benoemd. Bedrijven met interesse om aan te haken in dit project kunnen contact opnemen via 06 532 52 395.

Talent Academy Westfriesland
De IT Academy is onderdeel van de Talent Academy Westfriesland. Sinds het najaar 2020 wordt via Inholland Academy ook de opleiding Innoveren in Zorg en Welzijn met Technologie (IZWT) aangeboden bij de Talent Academy Westfriesland. Lees meer over deze zorgopleiding in dit artikel.

Reacties (0)
Bedankt voor uw bericht.