Haarlem,
22
juni
2017
|
09:32
Europe/Amsterdam

Nieuwe inzichten: stress tijdens de studententijd

Stress in studententijd

Uit een eerste voorstudie van het lectoraat Studiesucces op het gebied van studentenwelzijn blijkt dat alle geïnterviewde studenten in meer of mindere mate stress ervaren. De stress die zij ervaren is niet altijd negatief en wordt zowel veroorzaakt door factoren binnen als buiten de studie.

De stressreacties die de studenten ervaren zijn met name piekeren (over schoolzaken), hoofdpijn, vermoeidheid en een gevoel van gespannenheid en irritatie. Daarnaast geven veel studenten aan slecht te slapen of helemaal niet te kunnen slapen door stress die zij ervaren. Naast de consequenties die stress met zich meebrengt voor de (mentale) gezondheid, geven studenten aan dat stress voor hen ook studiegerelateerde gevolgen, sociale- en soms ook financiële gevolgen heeft.

Twee studenten geven aan dat de stress die zij hebben, positieve stress is. Zij geven aan dat de stress hen juist helpt beter te presteren en dat zij geen negatieve consequenties door de stress ervaren. Ook blijkt dat een staat van bevlogenheid voor sommige studenten kan helpen om stress tegen te gaan. Deze bevlogenheid voelen studenten voornamelijk binnen hun studie, bijvoorbeeld bij bepaalde projecten, maar ook wanneer zij hun hobby’s uitoefenen.

"Met het Rookie-project had ik echt een ‘I got the feeling-moment'."
Een geïnterviewde student

Volgens de studenten kunnen persoonlijke hulpbronnen en studiehulpbronnen, zoals sociale steun, tijdig rust nemen, planningsvaardigheden en discipline, helpen om stress tegen te gaan. Daarnaast kan Inholland helpen stress te verminderen door begeleiding op maat te bieden, bewustzijn te creëren, onduidelijkheden weg te nemen en meer regelmogelijkheden te bieden.

"Ik vind het heel fijn om het er met medestudenten over te hebben. Anders zit ik vaak met alles in mijn eigen hoofd. Als ik dan hoor dat anderen het ook meemaken, dan denk ik: oké, ik ben dus niet de enige."
Een geïnterviewde student.

Stress
In dit explorerend onderzoek is door middel van diepte-interviews de ervaring van stress en bevlogenheid bij studenten van Inholland onderzocht. Er is gekeken naar de oorzaken van stress, veelvoorkomende stressreacties, en naar de consequenties van stress voor studenten. Ook is er onderzocht wat studenten helpt om met stress om te gaan en wat Inholland kan betekenen in het tegengaan van (een hoge mate van) stress bij studenten.

Bevlogenheid
Daarnaast is er onderzocht waar studenten bevlogen van raken tijdens de studententijd en of deze bevlogenheid helpt om stress tegen te gaan. Als conceptueel model is het Student Wellbeing Model gebruikt, een model dat ontwikkeld is door het lectoraat Studiesucces om het welzijn van studenten te onderzoeken.

Wil je meer weten?
Nikkie Gubbels, onderzoeker lectoraat Studiesucces, presenteert de onderzoeksresultaten op 26 juni in Den Haag, tijdens het Pop-up Lab Inholland - onderzoeksdag 2017.

Of download het onderzoeksrapport ‘Stress en Bevlogenheid bij Studenten’ rechtsboven.

‘Studentenwelzijn’ is een van de verschillende onderzoeksthema’s die Rutger Kappe, lector Studiesucces, presenteerde in zijn lectorale rede ‘Studiesucces: verbinding als stap voorwaarts’.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.