Den Haag,
27
juni
2017
|
16:45
Europe/Amsterdam

Onderzoek naar veranderende beroepen wint onderzoeksprijs 2017

Wij Inholland award voor onderzoek uitgereikt aan lector HRM Petra Biemans en onderzoeker Rien Brouwer

Lector Petra Biemans (HRM & Persoonlijk ondernemerschap) en onderzoeker Rien Brouwer van het Business Research Center van Hogeschool Inholland ontvingen maandag 26 juni de Wij Inholland award categorie onderzoek voor het onderzoeksproject 'Werk verandert: 21st Century Skills in de praktijk'. Het praktijkgerichte onderzoek richt zich op veranderingen op de werkplek door de jaren heen. Volgens de jury is dit onderzoeksproject van grote meerwaarde voor de beroepspraktijk en het onderwijs.

Het onderzoek, dat Petra Biemans en Rien Brouwer samen met Ellen Sjoer en Karen Potting van de Haagse Hogeschool uitvoerden, richt zich op veranderingen op de werkplek. Het gaat in op concrete veranderingen binnen enkele beroepen zoals verpleegkundige, piloot en accountant en geeft advies voor de beste aansluiting op het onderwijs van de toekomst. Het onderzoek laat zien dat de veranderingen in verschillende beroepen invloed hebben op de eisen die worden gesteld aan de professional van de toekomst, en geeft aan welke ‘skills’ er van de professionals verwacht worden.

Juryrapport
In het juryrapport staat dat de jury unaniem heeft vastgesteld dat dit onderzoek het meeste voldoet aan de beoordelingscriteria die gebaseerd zijn op het Onderwijskompas van Hogeschool Inholland en Brancheprotocol Kwaliteitszorg Onderzoek (BKO). De jury geeft aan: “Het onderzoeksproject is uitgevoerd in samenwerking met studenten, docenten en een andere hogeschool waardoor er in hoge mate sprake is van ‘kwaliteit in interactie’. De fraaie en toegankelijk geschreven publicatie is bruikbaar binnen het onderwijs, maar ook op andere plekken.” Beroepsopleidingen kunnen bijvoorbeeld aan de hand van de voorbeelden in de publicatie scholing in specifieke en beroepsgerichte 21st Century skills aanbieden. Voor HRM-opleidingen draagt de publicatie bij aan het onderwijzen van de wijze waarop organisaties met hun mensen omgaan en hoe zij de talenten van medewerkers kunnen aanwenden.

Er waren drie kanshebbers voor de Wij Inholland award categorie onderzoek 2017. De uitreiking van de award vond plaats tijdens de Pop-up Lab Inholland onderzoeksdag 2017 in Den Haag.

De jury van de Wij Inholland award categorie onderzoek bestond uit Ineke van Halsema (kennisprofessional en interim-directeur HRM De Haagse Hogeschool), Donald Ropes (lector Learning and Development in Organisations, Hogeschool Inholland), Nadia Piet (innovation consultant en student IBIS Inholland) en Huug de Deugd (juryvoorzitter en lid College van Bestuur Inholland).