Delft,
04
februari
2021
|
13:37
Europe/Amsterdam

Onderzoekers Agri, Food & Life Sciences maken ‘goud zichtbaar’

Bundel presenteert ‘schat aan relevante onderzoeksresultaten’

goudzichtbaarmaken

Geïnteresseerd in vertical farming, de verbetering van de leefomgeving van bijen, het Innovatiepact Greenport West-Holland of andere maatschappelijke vraagstukken en uitdagingen uit de Nederlandse tuinbouw- en agri & foodsector? Pak de bundel ‘Goud zichtbaar maken’ erbij van het Research & Innovation Centre Agri, Food & Life Sciences (RIC AFL) van Hogeschool Inholland. Een uitgave bol van voorbeelden van projecten waarin studenten, docent-onderzoekers en lectoren en het werkveld werken aan praktijkgericht onderzoek.

“We hebben een ijzersterk verhaal te vertellen en een schat aan relevante onderzoeksresultaten om te laten zien. En hoe maak je goud zichtbaar? Durf te onderzoeken en durf te leren!”, zegt Gerry Kouwenhoven, onderzoeker en coördinator van het RIC AFL in het voorwoord. Zij stelde de bundel samen met lectoren, business-developers en docentonderzoekers.

Mooie voorbeelden in de Week van de Circulaire Economie
Juist tijdens de Week van de Circulaire Economie 2021 biedt de uitgave een mooi overzicht met een twintigtal concrete voorbeelden die de link leggen met het weekthema. Zoals het driejarige programma ‘Transitie naar een duurzaam voedselsysteem’ van lector Patrick Huntjens. Daarin werken onder de vlag van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) wetenschappers uit het wo en hbo samen met een groot aantal bedrijven, NGO’s en innovatieve platforms. Het overkoepelende doel van dit project is om te komen tot een beter begrip van het Nederlandse voedselsysteem, een nieuw ontwerp voor een duurzaam toekomstig voedselsysteem en het identificeren en valideren van sturingsmechanismen om de transitie naar zo’n voedselsysteem te realiseren.

Samenwerken aan een toekomstige stad
Ander voorbeeld is de ontwikkeling van de nieuwe minor ‘Samen Werken aan een toekomstige stad’ waar Inholland-studenten zich per september 2021 voor kunnen inschrijven. Tijdens deze transdisciplinaire minor kunnen Inholland-studenten van verschillende opleidingen aan de slag met grote maatschappelijke vraagstukken om zich goed voor te bereiden op hun toekomstige rol als professional. De brede insteek is gekozen omdat actuele complexe vraagstukken in de stad om een brede aanpak vragen. Complexe vraagstukken houden zich immers niet aan ‘domeingrenzen’.

Verminderen van reststromen
Of neem het project dat zich richt op het verminderen van reststromen. Onderzoekers, studenten en werkveld nemen het voedselsysteem onder de loep om te kijken in welke keten de voedselverspilling het grootst is. In samenwerking met bedrijven wordt vervolgens gezocht naar kansrijke oplossingen en manieren om die oplossingen te implementeren.

De onderzoeksbundel Goud zichtbaar maken is bedoeld als inspiratiebron, naslagwerk en als relatiegeschenk. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij Gerry Kouwenhoven.

 

Over het RIC-AFL

De projecten in de bundel Goud zichtbaar maken behoren allen tot de onderzoeksagenda van het Research and Innovation Centre Agri, Food & Life Sciences (RIC-AFL). Daarin staat Duurzaam innoveren in de metropool centraal. Steeds meer mensen wonen namelijk in de stad en dit heeft grote gevolgen voor de leefomgeving, voedselproductie en voedselzekerheid. Zuinig en duurzaam omgaan met voedsel, de leefomgeving en gezondheid zijn noodzakelijk. Onderwijs, werkveld en overheid doen samen praktijkgericht onderzoek in het RIC-AFL, gericht op de metropoolregio's Amsterdam en Rotterdam-Den-Haag op zoek naar innovaties en bewustwording. Hieraan verbonden zijn de onderzoekslijnen Gezondheid in de metropool, Voedsel voor de metropool en Leven in de Metropool.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.