20
juli
2023
|
09:19
Europe/Amsterdam

Op weg naar een inclusieve hogeschool: hoe staan we ervoor?

Inclusieve hogeschool groepsfoto

Een speciaal trainingsaanbod ‘inclusief onderwijs’ voor collega’s en de opzet van een community voor studenten met een functiebeperking zijn belangrijke voorbeelden van acties die de afgelopen jaren zijn uitgevoerd om het onderwijs van Hogeschool Inholland voor alle studenten toegankelijk te maken, ongeacht hun functiebeperking. 

Vorig jaar geleden ondertekende Inholland het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Met het ondertekenen heeft Inholland zich gecommitteerd om zich continu in te spannen voor een onderwijssysteem dat dat beschikbaar, toegankelijk, aanvaardbaar en toepasbaar is voor alle studenten, ongeacht hun functiebeperking. 

Om de inspanningen van Inholland, mede met het oog op genoemd verdrag, te inventariseren organiseerde de afdeling Onderwijsbeleid op 4 juli een terugblik op de afgelopen jaren. Dit gebeurde samen met studenten, Inholland-collegelid Mieke van den Berg en ambassadeurs van het leernetwerk. 

Inclusiviteit in de praktijk 
Hogeschool Inholland heeft samen met het Expertisecentrum voor inclusief onderwijs (ECIO), verschillende acties ondernomen om het beleid daadwerkelijk in de dagelijkse praktijk van de hogeschool te implementeren. 

Nina van Doesburg, beleidsmedewerker afdeling Onderwijsbeleid: ‘’We hebben samen met ECIO een trainingsaanbod ontwikkeld voor medewerkers, gericht op thema's zoals studeren met autisme (ASS) en AD(H)D, het begeleiden van studenten met psychische klachten, inclusief onderwijsontwerp met Universal Design for Learning (UDL), en toegankelijk toetsen en examineren. Daarnaast is er meer aandacht besteed aan het opbouwen van een community voor studenten met een functiebeperking door het organiseren van informatieve en sociale evenementen. Als onderdeel van studentenparticipatie is de klankbordgroep van studenten met een functiebeperking uitgebreid, zodat medewerkers ook gebruik kunnen maken van hun expertise.” 

Het afgelopen jaar is gebleken dat de persoonlijke betrokkenheid van studenten essentieel is. Zij deelden hun expertise tijdens interactieve workshops. Dit heeft gezorgd voor een waardevolle dialoog tussen medewerkers en studenten en heeft bijgedragen aan het vergroten van het bewustzijn rond inclusief onderwijs. 

Nina Doesburg

Ook uitdagingen en vraagstukken
Ondanks de behaalde vooruitgang zijn er ook uitdagingen en vraagstukken waar de hogeschool mee te maken krijgt. Irene Witteman, beleidsadviseur Onderwijsbeleid bij Inholland: "Persoonlijk en dichtbij betekent ook dat zaken dan af en toe diep raken, schuren. We zijn trots op de kracht van studenten, maar ook vaak diep geraakt door de kwetsbaarheid van de student binnen een organisatie die wel wil, maar niet altijd kàn meebewegen. Waar ook gezonde studenten lijden onder het ‘harder, better, faster, stronger’ (Trimbos-instituut, 2023) van onze maatschappij en dus ook het onderwijs. ", Irene Witteman, beleidsadviseur Onderwijsbeleid bij Inholland.

 

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.