Haarlem,
01
mei
2017
|
15:06
Europe/Amsterdam

Openheid centraal tijdens college Kennisplatform Sociaal Domein

Onderzoeker Marcel Spierts

Het eerste actualiteitencollege van het Kennisplatform Sociaal Domein Noord-Holland op 21 april leidde tot een openhartige discussie over een onderwerp dat velen bezighoudt: hoe gaan sociaal werkers om met professionele besluitvorming? De huidige manier van werken voldoet meestal, maar iedereen profiteert van meer openheid en wisselwerking, stelde onderzoeker Marcel Spierts, gastspreker tijdens het college bij Inholland Haarlem.

Het Domein Gezondheid, Sport en Welzijn van Inholland Haarlem huisvest en faciliteert de Werkplaats Sociaal Domein Noord-Holland Noord, die in het Kennisplatform samenwerkt met partners in het sociaal domein. Inholland is via de Werkplaats een van de dragende partners van het platform.

Op 21 april was de hogeschool gastheer tijdens het allereerste actualiteitencollege. Het thema professionele besluitvorming sloot aan op het kennisnetwerk Professionals in beweging, waarvan Ard Sprinkhuizen (associate lector Maatschappelijk Werk) themaregisseur is. Deelnemers waren afkomstig uit onder meer de zorg, overheid en onderwijs.

Laagdrempelig gesprek
Carla Kolner, programmamanager van het Kennisplatform, ging tijdens de opening van het college in op de insteek ervan. “Voor deze bijeenkomsten willen we interessante sprekers uitnodigen, zoals onderzoekers en schrijvers, om met elkaar een laagdrempelig gesprek te voeren over ons beroep”, zei Kolner, voordat ze gastspreker Marcel Spierts introduceerde. Hij is prominent onderzoeker en een van de auteurs van het Movisie-onderzoek ‘Visie en vakbekwaamheid maken het verschil’. In dit rapport beschrijft hij op grond van welke factoren professionals besluiten nemen en doet hij suggesties voor verbetering. 

Antwoorden van sociaal werk
Volgens Spierts is het sociaal werk in de kern nauw betrokken bij heel actuele maatschappelijke ontwikkelingen. “Tijdens de afgelopen verkiezingen stonden twee thema’s centraal: polarisatie en de toekomst van de zorg”, zei hij. “Sommigen willen de verzorgingsstaat redden door mensen uit te sluiten, anderen willen mensen juist verbinden. Welke antwoorden heeft het sociaal werk?” Spierts vertelde dat de steigers op de cover van zijn rapport (pdf) staan voor de ‘verbouwing’ van de verzorgingsstaat die momenteel gaande is. De vraag is hoe professionals functioneren tijdens die transformatie. Hij en zijn co-auteurs volgden voor hun onderzoek meerdere teams, waaronder een FACT- en schuldhulpteam. “Onze vragen waren: Hoe komen sociaal werkers dagelijks tot besluiten? Welke kennis gebruiken ze daarbij? En hoe kunnen we het proces verbeteren?”, zei Spierts.

Waan van de dag
Wat blijkt: professionals nemen erg veel en erg verschillende besluiten op een dag. Daarbij worden ze geregeerd door de ‘waan van de dag’ – er is geen tijd voor bezinning. Ook communiceren sociaal werkers weinig met collega’s over hun intuïtieve besluiten. Het is een van aanwijzingen dat besluitvorming uiteindelijk een individuele aangelegenheid is. Spierts en collega’s stelden vast dat besluitvorming veel meer op basis van samenspraak en actuele kennis kan en moet plaatsvinden. “Er is een risico op willekeur als je niet open bent over je intuïtie en niet openstaat voor kritiek”, zei Spierts. “Bovendien is er te weinig tijd om na te denken over de rol van je vak en wat je kunt bijdragen.”

Meer wisselwerking
Er is in het sociaal domein al meer aandacht voor openheid, constateerde Spierts. In de Amsterdamse Diamantbuurt zetten sociale instanties in op wisselwerking met bewoners en die open benadering wierp zijn vruchten af: bewoners voelen zich weer mede-eigenaar van de wijk. Democratisch professionalisme is volgens Spierts dé werkwijze van de toekomst: sociaal werkers en burgers bouwen samen en met gedeelde waarden een ‘goede’ samenleving op. De onderzoeker ziet voor het sociaal werk, dat een soort spilfunctie vervult, de taak weggelegd om die nieuwe houding te stimuleren. Niet alleen onderling, tussen collega-professionals, maar ook tussen instanties, de maatschappij en, niet in de laatste plaats, de wetenschap. 

Levendige discussie met zaal
Na afloop volgde een levendige discussie met de zaal over de boodschap van Spierts en de veranderende rol van sociaal werkers. “Het is goed om regelmatig na te denken over het proces van besluiten nemen", merkte een bezoekster, werkzaam voor een landelijke jeugdhulpaanbieder, op. "Als je lang in hetzelfde werkveld actief bent, bestaat de kans dat je op de automatische piloot keuzes maakt. Zelf ga ik er bewust mee om, maar ik zou naïef zijn als ik zeg dat het niet beter kan."

Benieuwd naar de thema's en data van komende actualiteitencolleges? Kijk dan op de website van het Kennisplatform Sociaal Domein Noord-Holland.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.