Alkmaar, Haarlem, Delft,
07
maart
2022
|
19:14
Europe/Amsterdam

Parkeren in een nieuw duin op Texel?

Innovatieve oplossingen bij Kenniswerkplaats Texel

Dat duurzaamheid belangrijk is voor onze studenten, dat wisten we al. Het is dan ook niet gek dat onze studenten een parkeerterrein hebben bedacht dat volledig geïntegreerd is in het duinlandschap van Texel. Alkmaarse en Haarlemse studenten Lars, Wout, Noah, Mustafa en Thibaud hebben dit ontworpen voor een vierdejaarsopdracht binnen de Kenniswerkplaats Texel. Zij werkten van september tot begin februari aan het onderzoek en de ontwerpen. Student Lars Tijmstra: “Een mooi project waar we erg trots op zijn!” 

Innovatieve oplossingen: de regio als klaslokaal
Kenniswerkplaats Texel is een programma van Hogeschool Inholland waarbij studenten van verschillende opleidingen 21ste eeuwse skills gebruiken om samen tot een innovatieve oplossing te komen voor een uitdaging op Texel. Jos van Dam, projectleider en docent bij Hogeschool Inholland: “In een kenniswerkplaats worden reallife vraagstukken in een concrete omgeving opgepakt. Hierbij kijken we naar echte belangen door mensen te betrekken die leven, wonen en werken in het gebied. Samen wordt al doende geleerd in gemengde teams van studenten, bewoners, docenten en experts. Zo zorgen we er binnen de opleiding voor dat de regio het klaslokaal is."

Texferium
Binnen Kenniswerkplaats Texel is gewerkt aan de mogelijkheden van parkeren in een Texferium op Texel. Dat idee was ontstaan in 2020 tijdens een hackathon van een week met studenten van Inholland op Texel. Studenten Bouwmanagement & Vastgoed uit Haarlem en studenten Bouwkunde en Civiele Techniek uit Alkmaar zijn in het kader van hun vierdejaarsproject in september 2021 op uitnodiging van Texels Eigen Stoomboot Onderneming (TESO) en Seaport Texel gestart met een onderzoek van een half jaar naar de mogelijkheden om het eiland duurzamer te maken. Voor het onderzoek hebben ze ook een bezoek aan Texel gebracht en inmiddels zijn de resultaten gepresenteerd.

Parkeren in een nieuw duin
Jaarlijks reizen één miljoen toeristen naar Texel waarvan ruim 80 procent gebruik maakt van een eigen voertuig. Hierdoor ontstaan vervoersstromen die tot druktebeleving en soms tot parkeeroverlast leiden. Daarnaast moeten de veerhaveninstallaties van RIjkswaterstaat op Texel de komende jaren vernieuwd  worden. In de huidige situatie is er op de veerhaven veel verhard oppervlak met weinig groene invloeden aanwezig. Dit zorgt ervoor dat de veerhaven niet echt het ‘eilandgevoel’ geeft. Terwijl de veerhaven wel het eerste en het laatste aanblik is wat er van Texel meegekregen wordt .

Integreren in het duin
TESO is geen eigenaar van de veerhavens, maar vindt het als gebruiker van de veerhavens belangrijk dat het kwaliteitsbeeld wordt verbeterd en op Texel het duinkarakter van het gebied wordt versterkt. Student Lars Tijmstra: “We zijn op het idee gekomen om een parkeergarage te integreren in een duinlandschap. Vanuit de opdrachtgever kregen we ook mee dat er in de huidige situatie een conflict ontstaat tussen enerzijds de fiets- en voetgangers en anderzijds de voertuigen die de boot verlaten, en het kruisende vrachtverkeer richting een andere nabijgelegen haven. De oplossing die hiervoor bedacht is, is een fiets- en voetgangersbrug die het vrachtverkeer overbrugt en bij de in- en uitgangen van de parkeergarage terechtkomt. Er ontstaat zo een veilige en toekomstbestendige situatie. Ook hebben we gekeken naar het opnieuw inrichten van de huidige parkeerterreinen, het plein voor het kantoor van de TESO, meer groenvoorzieningen aanbrengen rondom de haven en eet- en drinkfaciliteiten uitbreiden. Kortom: het gebied aantrekkelijker maken voor de toeristen.

Ontwerpen
De studenten vonden het ontwerpen het leukst aan het project. Lars: “Bij het ontwerp werd digitaal zichtbaar wat wij als projectgroep vooraf in gedachten hadden. Het blijft altijd een uitdaging om de ideeën inzichtelijk en begrijpelijk weer te geven. Dus het is leuk om het uiteindelijk te zien."

"Wij hebben tijdens dit project geleerd om echt goed te luisteren naar de wensen van de opdrachtgever. Als de afbakening duidelijk is, kan er pas gestart worden met het ontwerpen van een nieuwe oplossing. Ook was de multidisciplinaire samenwerking zeer leuk om mee te maken. Waarbij de bouwkunde- en civieltechnische studenten meer verantwoordelijk waren voor het daadwerkelijke ontwerp, waren de studenten bouwmanagers op de achtergrond meer bezig met allerlei zaken zoals financiering, locatie- en stakeholdersanalyses en het in kaart brengen van het probleem. Hierbij vullen wij elkaar uitstekend aan om te zorgen voor een optimaal resultaat. Een mooi project waar we erg trots op zijn!”

Planet Texel Hackathon maart
Op de ontwerpen en het onderzoek van de studenten Lars, Wout, Noah, Mustafa en Thibaud volgde de Planet Texel Hackathon, als onderdeel van de Kenniswerkplaats Texel. Afgelopen donderdag 3 maart  presenteerden zestien Inholland-studenten vier oplossingen voor de woningnood voor jonge starters op het eiland. De studenten kwamen met ideeën op het gebied van doorstroming, woningsplitsing, doorleren en financiering. Een vakjury van bestuurders en een publieksjury van leerlingen van OSG De Hogeberg kozen ieder een winnend idee.

De studenten van Inholland Alkmaar, Haarlem en Delft kwamen voor vijf dagen naar Texel. De betrokken opleidingen waren Werktuigbouwkunde, Landscape Environment Management, Technische Bedrijfskunde en Business Studies. De studenten presenteerden in OSG De Hogeberg hun ideeën aan een vijftigtal Texelaars. Onder hen waren beide wethouders, de burgemeester en raadsleden van GroenLinks en D66 en diverse ondernemers.

Winnaars
De vakjury bestond uit wethouder Remko van de Belt, Corrie Setz, namens de OSG, Yvette van Veen als TOP-bestuurder en van De Krim en Richard Oerlemans, vestigingsdirecteur van Hogeschool Inholland Alkmaar. De jury was onder de indruk van de ideeën en verkoos het Rechtwonen Texel als beste idee. De havo-leerlingen verkozen het Texel woonfonds als beste idee. Hogeschool Inholland en organisator Texlabs bekijken nu hoe studenten de beste ideeën verder kunnen uitwerken in samenwerking met de Texelse organisaties. Organisaties die hier graag mee verder willen of maatschappelijke vraagstukken hebben kunnen zich melden bij Jos van Dam via KWPTexel@inholland.nl.

Reacties 1 - 1 (1)
Bedankt voor uw bericht.
nahied
07
March
2022
wat een waanzinnig goed innitiatief. wat kunnen we troots zijn op onze studenten. Groeten, Nahied