Den Haag,
28
juni
2017
|
13:30
Europe/Amsterdam

Pop-up Lab 2017: Leren van elkaars onderzoek

Er was veel gelegenheid voor ontmoeting

Er stond maandag een heus tentenkamp in de tuin van Inholland Den Haag. De aanleiding was Pop-up Lab Inholland: onder de witte doeken lichtten onze onderzoekers aan de hand van speelse, interactieve workshops hun onderzoeksprojecten toe. Op deze zonnige dag werd ook de Wij Inholland award in de categorie Onderzoek uitgereikt en de onderzoeksbundel ‘Praktijkgericht onderzoek geeft kleur’ gepresenteerd. "Dit moeten we vaker doen!" was een veelgehoorde reactie op de dag.

Van serious gaming in de tomatenhandel, via 21st century skills in de praktijk en geschenkverpakkingen voor eieren tot de veelbelovende toekomst van e-health – een breed palet aan onderzoekers bij Inholland liet met workshops een kijkje in de keuken zien. De deelnemers ontdekten dat de verschillende onderzoeken vele raakvlakken hebben dankzij overkoepelende thema’s en cross-overs. De tenten waren niet de enige plaats waar bezoekers zich konden voorlichten. Er stond buiten een postergalerij opgesteld, waar onderzoekers hun methoden en resultaten uit de doeken deden.

Kenniswerkplaatsen vervangen traditionele aanpak
In de kenniswerkplaatsen – of living labs – van Inholland overlappen beroepspraktijk, onderwijs en onderzoek. Ze bestaan in vele vormen en onder allerlei namen, vertelde collegelid Huug de Deugd tijdens zijn openingstoespraak. Ze hebben met elkaar gemeen dat onderzoekers, studenten en docenten er werken aan oplossingen voor grote maatschappelijke vraagstukken. De vragen liggen met name op de terreinen duurzaam, gezond en creatief – niet toevallig ook de profilerende thema’s van Inholland.

“Traditionele oplossingen voldoen niet meer. We moeten op een nieuwe manier naar antwoorden zoeken”, aldus De Deugd. “Kenniswerkplaatsen bieden nieuwe invalshoeken en werkwijzen dankzij cross-overs, technologie en sociale innovatie. Samenwerken is de sleutel en dat moeten we duurzaam doen.” Dat betekent volgens De Deugd dat we ons een leven lang moeten afvragen hoe we op onze plek en met onze deskundigheid kunnen bijdragen. De Deugd ging in op wat er momenteel gebeurt in de kenniswerkplaatsen en welke vervolgstappen Inholland wil zetten.

Leren van de ervaring van anderen
Gastspreker Yolanda te Poel, lector Diversiteit bij de Fontys Hogeschool Pedagogiek, gaf een interessante kijk op een variant van de kenniswerkplaats. Al drie jaar experimenteert Fontys met Centra voor Pedagogische Innovatie (CPI’s) – en met succes. Aangestuurd door een lector, ontwikkelen professionals, studenten en docent-onderzoekers er samen innovatieve beroepsproducten en vergaren ze nieuwe kennis. Co-creatie binnen realistische werksituaties staat daarbij centraal. Te Poel: “Samen werken en leren op basis van onderzoek is voor ons heel belangrijk. Ik ben er trots op hoe onze studenten heel actief hun resultaten delen.” Ze ging in op randvoorwaarden van CPI’s en opgedane leerpunten. Bezoekers van het Pop-up Lab kregen zo de kans om te leren van de ervaringen van Fontys.

Wij Inholland award
Er waren drie kanshebbers voor de Wij Inholland award in de categorie Onderzoek, de jaarlijkse onderzoeksprijs voor maatschappelijk relevant, praktijkgericht onderzoek. Huug de Deugd overhandigde de cheque van €5000, te besteden aan individuele scholing en persoonlijke ontwikkeling, aan lector Petra Biemans (HRM & Persoonlijk ondernemerschap) en onderzoeker Rien Brouwer van het Business Research Centre voor hun onderzoeksproject ‘Werk verandert: 21st century skills in de praktijk’. De jury vond het onderzoek naar veranderingen op de werkplek van grote meerwaarde voor beroepspraktijk en onderwijs. Lees hier meer over het winnende onderzoek en de motivatie van de jury.

Onderzoeksbundel
Ook dit jaar krijgen aansprekende onderzoeksprojecten een podium in de Onderzoeksbundel, ditmaal ‘Praktijkgericht onderzoek geeft kleur’ geheten. De naam is ontleend aan een onderdeel van het Inholland onderwijskompas: ‘We bekennen kleur.’ De beschreven producten en uitkomsten die uit onderzoek voortkwamen tonen hoe onze hogeschool zich profileert op de onderzoeksterreinen duurzaam, gezond en creatief. “Profilering krijgt gestalte door middel van concrete inhoud en dat is wat we als Inholland graag laten zien”, aldus Huug de Deugd in het voorwoord.

Download hier de onderzoeksbundel 2017 'Praktijkgericht onderzoek geeft kleur' (PDF)

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.