Alkmaar,
25
mei
2017
|
08:03
Europe/Amsterdam

Post-hbo-opleiding iCOACH ontvangt CPION-registratie

Nieuwe Media

De post-hbo-opleiding iCOACH van Inholland Academy heeft onlangs de CPION-registratie ontvangen van de Stichting Post HBO Nederland (SPHBO) en opgenomen in het abituriëntenregister. De beoordelingscommissie van de SPHBO is van mening dat de post-hbo opleiding iCOACH een belangrijke bijdrage kan leveren om ict succesvol te implementeren in schoolorganisaties. Als gevolg van dit besluit ontvangen deelnemers bij succesvolle afronding van deze opleiding een officieel erkend CPION-diploma.

Overheden en besturen hebben de laatste jaren veel gedaan om ict in het onderwijs te introduceren zoals computers, mobiele devices en het aanleggen van (draadloze) netwerken. Om alle investeringen een optimaal rendement te geven én ict daadwerkelijk in het onderwijs te implementeren, zijn ‘i-coaches’ nodig. Zij geven vorm aan veranderings- en implementatieprocessen en voeren deze uit. Daarnaast coachen zij collega’s op de werkplek.

De opleiding iCOACH biedt uitgebreide kennis en vaardigheden voor deze belangrijke rol. Het scholingstraject is bestemd voor ict-coördinatoren in het primair en voortgezet (beroeps)onderwijs en leerkrachten die ict in hun school willen implementeren.

Registerleraar.nl
De opleiding iCOACH, is tevens gevalideerd door registerleraar.nl

Meer informatie?
De post-hbo opleiding iCOACH start op 9 oktober 2017 met een nieuwe groep op Hogeschool Inholland Haarlem. Bezoek voor uitgebreide opleidingsinformatie de website van Inholland Academy.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.