Rotterdam,
09
februari
2017
|
08:51
Europe/Amsterdam

Rotterdams onderwijs klaar voor omslag in foodsector

Publicatie onderzoeksagenda Food

De voedingssector staat aan de vooravond van grote veranderingen. Rotterdamse onderwijsinstellingen, waaronder Inholland, maken samen met duizenden ondernemers en de gemeente een sprong vooruit en gaan (jonge) mensen opleiden voor een nieuwe economie. Tijdens de gerelateerde lezingenreeks ‘Voedsel en de Stad’ in de Markthal in Rotterdam is merkbaar dat er veel belangstelling is voor het onderwerp.

De foodsector is een belangrijk onderdeel van de snel veranderende wereldeconomie. De verwachting is dat in 2050 wereldwijd bijna tien miljard monden gevoed moeten worden. Een slimmer voedselsysteem is daarom nodig. Ook de duizenden foodgerelateerde bedrijven in de regio Rotterdam, verenigd in het Food Cluster, zitten midden in deze overgang naar een nieuw, dynamisch ecosysteem. In dat systeem brengen innovatieve bedrijven duurzame businessmodellen tot ontwikkeling en dragen ze bij aan economische groei en maatschappelijke doelen.

Onderwijs voorbereid op toekomst
Maar daarvoor moeten de vijf O’s – Ondernemers, Overheid, Onderzoek, Overheid, Omgeving (consumenten, burgers) – nauw samenwerken. Met een nieuwe overeenkomst dragen de Rotterdamse onderwijsinstellingen daaraan hun steentje bij. Ze bereiden zich voor op de toekomst, zodat het onderwijs aansluit op de veranderende arbeidsbehoeftes van het bedrijfsleven in de foodsector. In september 2016 ondertekenden de deelnemende partijen een overeenkomst. Erbij aanwezig waren burgemeester Ahmed Aboutaleb, de gedeputeerde van de Provincie Zuid-Holland en vertegenwoordigers van Inholland, de Erasmus Universiteit Rotterdam, Hogeschool Rotterdam, het Wellantcollege, Lentiz onderwijsgroep, Albeda College en ROC Zadkine. 

Tijdens de ondertekening werd de onderzoeksagenda ‘Food for the Future’ gepresenteerd. Op uitnodiging van de Gemeente Rotterdam stelden Inholland, de Erasmus Universiteit Rotterdam en Wageningen UR een agenda op voor toekomstgericht onderzoek naar de economische en maatschappelijke uitdagingen van het foodcluster. Lees hier over de onderzoekslijnen en het realisatieplan.

De wereldeconomie verandert in een razend tempo en het is noodzakelijk dat overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen gezamenlijk anticiperen op deze veranderingen.
Maarten Struijvenberg, Rotterdamse wethouder Werkgelegenheid en Economie, in zijn voorwoord voor 'Food for the Future'

Actuele lezingen
Tijdens een gerelateerde lezingenreeks in de Markthal ontmoeten de eerdergenoemde vijf O’s elkaar. De eerste twee bijeenkomsten, over voedsel en duurzaamheid en voedsel, gezondheid en welbevinden, waren een succes. De volgende bijeenkomst in de Markthal, op 22 februari, gaat over agrologistieke netwerken. Later dit jaar volgen lezingen over internationalisering en sociale innovatie. Gerry Kouwenhoven, coördinator van het Research & Innovation Centre Agri, Food & Life Sciences bij Inholland, is nauw bij de lezingen betrokken. “Bij de eerstvolgende bijeenkomst staat het agrologistieke netwerk centraal; denk aan lange ketens en samenwerkingsverbanden, maar ook korte, lokale ketens die beide zorgen voor voedsel in de stad. Alle schakels in de keten spelen een belangrijke rol en zowel de korte als de lange keten kunnen niet zonder elkaar.”

Internationalisering en sociale innovatie zijn de thema’s van respectievelijk de vierde en vijfde lezing. Kouwenhoven: “Als deelnemer kun je aangeven wie je als spreker zou willen horen. Of misschien heb je zelf een goed verhaal. De vijf lezingen zijn samen een bron van inspiratie om de stad, in dit geval Rotterdam, gezond te voeden - economisch, ethisch, politiek, demografisch, sociaal, enzovoorts.” Kouwenhoven zegt dat de ontmoetingen tijdens de lezingenreeks een nieuw netwerk opleveren. “Het resultaat is een nieuw netwerk met vertegenwoordigers uit de vijf O’s. Zo worden nieuwe bonden gesmeed en vervolgafspraken gemaakt. De inhoud van de lezingen is belangrijk: vernieuwend en verrassend waarbij we wetenschap en praktijk bij elkaar brengen.” 

Actieve samenwerkingen
Hoewel de samenwerkingsovereenkomst slechts enkele maanden oud is, vinden er in de samenwerking tussen Inholland en de twee universiteiten al diverse onderzoeken plaats. Ook in de gehele onderwijskolom zijn er activiteiten, zegt Kouwenhoven: "Zo gaan studenten en begeleiders van alle scholen - mbo, hbo en wo – deze maand naar de Fruit Logistica in Berlijn en doen daar onderzoek door ondernemers te interviewen.”

 

Reacties 1 - 1 (1)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.
Corianne Roza
12
February
2017
Geachte heer, mevrouw,
Graag zou ik het rapport over de transitie van het onderwijs in de foodsector in de Rotterdamse regio lezen. Zou ik het kunnen ontvangen, hetzij als hardcopy (mijn voorkeur), hetzij als pdf?
Vriendelijke groeten,
Corianne Roza
Rozatekst
Daan Stet
13
February
2017
Beste Corianne,
Rechtsboven op deze pagina kun je de pdf downloaden.