Rotterdam,
14
juli
2022
|
09:50
Europe/Amsterdam

Uitvliegen als een vlinder

Nahied_Rezwani_CH_016

Het studiejaar zit erop; dit zijn mijn drie hoogtepunten en een minpunt van afgelopen jaar.

Hoogtepunt 1: Zoveel geslaagde studenten!
Zoveel studenten hebben dit jaar hun diploma gehaald, ondanks alle coronaperikelen en de stress over de oorlog in Oekraïne. Dat is voor mij altijd weer de kers op de taart. Daar doen we het uiteindelijk met z’n allen voor. Ik wil alle geslaagde studenten van harte feliciteren, net als hun docenten en begeleiders. 

Lieve studenten, jullie kwamen binnen als een rups in een cocon en vliegen uit als een prachtige vlinder. We moeten jullie nu loslaten. Dat doet pijn, maar we hebben er alle vertrouwen in dat jullie gaan schitteren en een hele mooie toekomst tegemoet gaan!

Hoogtepunt 2: Nieuw onderwijsconcept
Binnen het economisch-juridische domein hebben we dit studiejaar heel veel zaken aangepakt. Eigenlijk zijn dat allemáál hoogtepunten voor mij. Als ik er dan toch een paar uitkies, denk  ik bijvoorbeeld aan alles wat wij dit jaar hebben gedaan om ons onderwijs en onderzoek in samenwerking met het beroepenveld verder vorm te geven. Binnen Business Studies en Finance hebben we gewerkt aan een nieuw onderwijsconcept waarmee we volgend studiejaar beginnen. Het werken in labs en het doen van onderzoek zijn daarin ingebouwd. Studenten hebben de vrije keuze om uit verschillende minoren buiten hun opleiding te kiezen. Zo kan bijvoorbeeld een finance-student die later graag in de zorg wil werken een minor in de zorgsector volgen.

Internationalisering is ook onderdeel van de curricula geworden. Dat wordt op verschillende manieren vormgegeven. Zo werken we in het Lab Slow Fashion met onder meer Braziliaanse bedrijven samen. Maar dat is niet de enige buitenlandse mogelijkheid. Door uitbreiding van onze samenwerking met diverse buitenlandse universiteiten wordt het voor meer studenten mogelijk om internationale ervaring op te doen.

Hoogtepunt 3: Samenwerking: op alle fronten
Door intern én met de partners en het beroepenveld in de regio samen te werken kunnen we niet alleen onze studenten meer mogelijkheden bieden, maar ook een grotere bijdrage leveren aan het oplossen van maatschappelijke problemen. Samen sta je immers sterk. Binnen ons Domein Business, Finance & Law willen we veel van elkaar leren en met elkaar delen, zodat wij gezamenlijk onze studenten breed kunnen opleiden. Zo’n interdisciplinaire samenwerking vereist verdere professionalisering van de teams. Ik wil dat zij – en niet het managementteam - dat invullen. Terugkijkend ben ik heel trots op de manier waarop de teamleiders dat hebben opgepakt.

Dat samenwerking met het beroepenveld mooie dingen kan opleveren, bewijst het Lab Lombardijen. Dat is een coöperatie tussen BFL, het zorgdomein en de gemeente Rotterdam. Doel is Rotterdammers te helpen een duurzame bestaanszekerheid op te bouwen.

En ten slotte hebben we mooie stappen gezet in de verdere ontwikkeling en realisering van doorlopende leerlijnen. Voor sommige studenten zijn wij het eindstation, voor andere een tussenstation. Met de aanpalende opleidingsinstituten (Albeda, Zadkine en Erasmus Universiteit) zijn afspraken gemaakt. Daardoor kunnen mbo-studenten sneller hun hbo-diploma Rechten halen, onze eigen  HBO-Rechten-studenten makkelijker aansluiting vinden bij de universitaire rechtenstudie en worden andersom afgehaakte Erasmus-rechtenstudenten bij ons opgevangen.

GS_INHOLLAND 201

Minpuntje
Wat het minpunt is van afgelopen jaar is dat studenten wel op school mogen komen, maar dat velen dat nog niet doen. En zij vallen misschien straks uit. Terwijl wij het onderwijs zo graag samen met hen willen vormgeven.

Studenten, kom daarom naar school! Zodat wij jullie volgend studiejaar ook weer live kunnen boeien en binden!

Ik wens alle mensen bij Inholland een geweldige zomervakantie toe. Rust lekker uit en geniet! En de net-afgestudeerden wens ik veel succes toe. We hopen jullie nog vaak als alumni te mogen begroeten!

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.