Delft,
05
december
2016
|
08:43
Europe/Amsterdam

Vier jaar lang ‘tomatenplanten pesten’ ten einde met afronding Green Eyes

Afsluiting onderzoeksproject Green Eyes

Demokwekerij Westland is een innovatiecentrum voor de tuinbouw waar onderzoekers en telers experimenteren met nieuwe technieken. Zo ook studenten en onderzoekers van Inholland en zijn samenwerkingspartners. De afgelopen vier jaar hielden ze voor het onderzoeksproject Green Eyes de kracht, groei en opbrengst van tomatenplanten bij. Dat leverde meetgegevens op waar telers in de toekomst van kunnen profiteren. Dinsdag werd het project afgesloten en het resultaat besproken.

Inholland voerde het onderzoek uit in samenwerking met Wageningen Universiteit, klimaatbeheersingsspecialist Priva, biotechnologiebedrijf Monsanto, Tuinbouw Techniek Ontwikkeling (TTO), de Demokwekerij, mbo-instelling Lentiz en HAS Hogeschool. De overheid droeg bij aan het project met een RAAK-PRO-subsidie.

Stoeien met balans
“Telers gaan erg intuïtief te werk”, vertelt projectleider Olaf van Kooten, lector Duurzame verbindingen in de Greenport bij Inholland en hoogleraar in Wageningen, over de aanleiding van het onderzoek. “Ze kijken naar het gewas en het weerbericht, en op basis daarvan besluiten ze dat hun planten bijvoorbeeld een hogere temperatuur of meer licht nodig hebben. Alleen zien ze het effect daarvan pas na een week, of nog later.” Afhankelijk van de teeltwijze en de omgeving brengt een gewas meer vruchten voort, of juist meer blad, en kan daardoor sterker of zwakker worden. “Telers stoeien met die balans en gebruiken daarbij hun eigen maatstaven. Iedereen heeft zijn eigen gelijk”, zegt Van Kooten.

Nauwkeurig meten
Dat is een probleem als een agrarische ondernemer zo constant mogelijk wil telen, eventueel op afstand gestuurd door een computer – de droom van de onderzoekers. Het nauwkeurig meten van oorzaak en gevolg in de kas is een noodzakelijke eerste stap, want alleen daardoor zijn teelttechnieken en objectieve planteigenschappen aan elkaar te koppelen. Daarom onderwierp teler Ary de Jong de tomatenplanten aan extreme omstandigheden, zo vertelde hij de aanwezigen in de Demokwekerij. ‘Pesten’, noemt hij dat. Studenten van onder andere van de Inholland-opleiding Tuinbouw & Agribusiness maten vervolgens nauwkeurig welk effect dat had op de kopdikte, hoogte, hoeveelheid tomaten en andere eigenschappen van de planten.

Constante opbrengst met app
Daniel Scheepens, docent-onderzoeker bij Inholland, gebruikt deze data om een app te ontwikkelen. De bedoeling is dat telers hun eigen meetgegevens kunnen invoeren, waarna de software deze analyseert. Als een gewas bijvoorbeeld te veel bladeren krijgt of te zwak wordt, kan de teler zijn werkwijze bijstellen. Het uiteindelijke resultaat is een veel constantere aanvoer van bijvoorbeeld tomaten. Van Kooten legt uit dat een goede afstemming van het aanbod op de marktvraag de hele keten – van teler tot consument – ten goede komt. Niet alleen in financieel opzicht, maar ook qua duurzaamheid. Zo hoeven vrachtwagens niet meer halfleeg te rijden als de oogst tegenvalt. “Zo springt Inholland met Green Eyes in het gat tussen de praktijk en de wetenschap”, zegt Van Kooten.

Tijdens de afsluiting van Green Eyes sprak ook Hans Schepers van biotechnologiebedrijf Monsanto. Het idee voor het onderzoek is van hem afkomstig. Hij benadrukte de bijdrage van Green Eyes aan het vinden van een ‘wetenschappelijke waarheid’ in de kas. Spreker Peter Kamp vertegenwoordigde Priva, dat zich specialiseert in klimaatbeheersingsapparatuur. Die vormde een essentieel onderdeel van het onderzoek. Hij vertelde over zijn ambitie om een volautomatische regelaar te ontwerpen die heel gelijkmatige teelt mogelijk maakt.

Vervolgonderzoek in de maak
De ‘pesterijen’ zijn dan wel voorbij voor de tomatenplanten, maar het onderzoek gaat door. Inholland zal samen met de bedrijven Grodan en Priva vervolgonderzoek doen. Met ‘Green Eyes 2.0’ willen ze proberen om met de reeds verzamelde kennis en met behulp van de app een zo constant mogelijke opbrengst te realiseren. Studenten van Inholland krijgen weer een belangrijke rol bij de metingen. In de Demokwekerij leren op deze manier ze de groei van de planten te ‘lezen’ en dragen ze bij aan baanbrekend onderzoek.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.