Alkmaar,
06
november
2017
|
11:39
Europe/Amsterdam

Wat betekent de robot voor het werken in de zorg?

Cock Heemskerk tijdens zijn presentatie

Hoe ervaren jonge mensen die in de zorg gaan werken, een robot als onderdeel van hun werkproces? Daar deed Cock Heemskerk, lector Robotica bij Inholland, onderzoek naar. Tijdens de bijeenkomst Robots en Zorg afgelopen donderdag in het Slimste Huis in Alkmaar presenteerde hij de resultaten van dit onderzoek.

Het praktijkonderzoek bestond uit het testen van zorgrobot Rose. Hbo- en mbo-studenten Verpleegkunde speelden in verschillende rollen (cliënt, zorgmedewerker, mantelzorger, robotoperator, observator) een thuissituatie na. De belangrijkste vraag in het onderzoek was of deze manier van ‘les’ krijgen bijdraagt aan de zogenaamde 21st century skills, zoals kritisch kijken naar je eigen functioneren en dat van je collega’s. Die skills worden steeds belangrijker, ook in het onderwijs.

Conclusies van het onderzoek
De conclusie van de studenten die aan het onderzoek meededen, was dat Rose in de praktijk heel goed eenvoudige handelingen kan doen. Een robot kan vooral mensen met een beperking en ouderen helpen om de regie terug te krijgen over hun eigen leven. Technologische ontwikkelingen zoals de robot kunnen dus helpen bij het realiseren van de Gezonde Samenleving. Met een robot hoeven cliënten minder een beroep te doen op de verpleging.

Verrassend was dat de studenten ook een rol zagen in het stimuleren van sociale interactie. Vooraf dacht Heemskerk dat dat niet het geval zou zijn. Maar de robot neemt de tijd om een praatje te maken, waar de verpleegkundige vaak geen tijd voor heeft. De studenten vinden de robot nog wel traag en log. De besturing is voor een zorgmedewerker niet goed doen. De belangrijkste conclusie is misschien wel, dat de studenten heel positief waren over een klinische les als lesmethode. "Met dit rollenspel hebben we tien keer meer geleerd dan in een dag op school. In de rol van de cliënt denk je anders dan in de rol van verpleegkundige." De studenten waren ook kritisch, ze dachten mee over hoe de robot beter kan functioneren.

Remo de Koning, vierdejaarsstudent Elektrotechniek en Peter Mulder, derdejaarsstudent Technische Informatica, deden mee aan het onderzoek. Remo: "Ik vond het vooral heel apart om te zien hoe de studenten die meededen, na afloop heel anders aankeken tegen robots." Volgens Peter hoeven studenten niet bang te zijn dat robots het werk van mensen volledig gaan overnemen. "Dat is zeker niet de bedoeling. Robots gaan vooral helpen bij praktische dingen."

"Het is zeker niet de bedoeling dat robots het werk van mensen overnemen. Ze gaan vooral helpen bij praktische dingen."
Peter Mulder, derdejaarsstudent Technische Informatica

Opzet van het onderzoek
In het praktijkonderzoek keken de studenten hoe de robot kan helpen bij activiteiten in het dagelijks leven (ADL en HDL) en een rol kan spelen bij sociale contacten. De studenten deden actief mee met het onderzoek. Ze hebben zelf het plan van aanpak gemaakt en zelf de data verzameld, geanalyseerd en gepresenteerd. In rollenspellen werden diverse thuissituaties nagespeeld. De student die de oudere, zelfstandig wonende cliënt speelde, kon door een geriatrisch pak, een aangepaste bril en een koptelefoon net zo moeilijk lopen, zien en horen als de cliënt. Heemskerk vroeg de student die de rol van zorgmedewerker speelde, kritisch te kijken of de robot goed functioneert. Hoe is de interactie tussen robot en mens? Wordt de cliënt er blij van? Aan het onderzoek deden studenten mee vanuit domein Techniek, Ontwerpen en Informatica en domein Gezondheid, Sport en Welzijn. Die moesten dus leren elkaars taal te spreken.

Mbo- en hbo-studenten werkten samen
Het praktijkonderzoek is onderdeel van onderzoeksproject KIEM Extramuraal, dat Inholland uitvoert in samenwerking met het Horizon College. Jonna Melieste, docent aan het Horizon College: "Mbo-studenten hebben het beeld dat robots veel taken van hen overnemen. Door dit soort onderzoeken leren ze dat de robot geen bedreiging is, maar hen juist kan helpen bij hun werk. En worden ze zich bewust dat ze zich op de komst van robots moeten voorbereiden. Daarom was het goed dat ook mbo-studenten meededen met het praktijkonderzoek."

De Gezonde Samenleving

Het onderzoek naar zorgrobot Rose draagt bij aan De Gezonde Samenleving, een profilerend thema van Hogeschool Inholland. Dit is een samenleving waarin burgers, bij fysieke, psychische en sociale problemen, een zo gezond en sociaal mogelijk leven leiden en kunnen participeren. Een samenleving waarin mensen in hun sociale omgeving centraal staan. Waarin professionals mensen – preventief en bij problemen – activeren en ondersteunen bij het ontwikkelen van zelfmanagement en empowerment. Deze professionals werken interprofessioneel en maken gebruik van de laatste (technologische) innovaties.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.