Rotterdam,
01
september
2017
|
10:00
Europe/Amsterdam

'Zelf kunnen opkomen voor je rechten is essentieel'

Ineke van den Berg nieuwe lector Toegankelijkheid van het recht

Lector Ineke van den Berg

“Het lijkt leuk, een gratis smartwatch bij het afsluiten van een ziektekostenverzekering. Maar wat zijn je rechten als je premie omhoog gaat omdat de verzekeraar meekijkt en vindt dat je te weinig beweegt? Hoe zit dat met je privacy? Waar vind je snel een antwoord hierop in begrijpelijke taal? Zomaar een voorbeeld van een situatie waarin het handig is als mensen snel en gemakkelijk kunnen vinden wat hun rechten zijn en hoe ze daar zelf voor kunnen opkomen. Zijn mensen zich bewust wat het betekent als je betaalt met je data? Hoeveel mensen weten dan na een online-bezoek hun data meteen worden doorverkocht en worden verzameld?”

Aan het woord is Ineke van den Berg, per 1 september lector Toegankelijkheid van het recht bij Hogeschool Inholland. Zij gaat zich inzetten voor het toegankelijker maken van het recht voor burgers en het midden- en kleinbedrijf (mkb). Haar onderzoeksgroep zal zich voornamelijk richten op de vraag hoe de toegang tot recht laagdrempeliger, goedkoper en innovatiever kan worden georganiseerd, en hoe deze beter kan aansluiten bij de wensen van de burger en het mkb.

Weerbaarheid vergroten
“Wij willen met ons onderzoek burgers en ondernemers in het mkb weerbaarder maken en zorgen dat mensen steeds beter zelf kunnen vinden hoe ze voor hun rechten kunnen opkomen en hoe ze de problemen kunnen oplossen, al dan niet ondersteund door de inzet van mediation en andere vormen van (online) geschilbeslechting. Vervolgens willen we onderzoeken hoe de rechtspraak laagdrempeliger en toegankelijker kan worden gemaakt en bijvoorbeeld in wijken plaats zou kunnen vinden."

Door technologisering en digitalisering zijn er veel dingen mogelijk geworden, zoals ‘legal technology’ een term voor alle technologie, met name ict, die het werk van de juridische dienstverlener raakt. ‘Legal tech’ kan behulpzaam zijn bij het vergroten van de toegankelijkheid van het recht. Dat heeft ook zijn weerslag op het onderwijs, bijvoorbeeld voor de Inholland-opleiding HBO-Rechten. “Juridische professionals van de toekomst hebben andere kennis en vaardigheden nodig dan vroeger. Het werkveld verandert, er ontstaan nieuwe vormen van juridische dienstverlening. Communiceren met infographics, annimatie of film, samenwerken met verschillende disciplines, klantgerichtheid zijn skills die steeds belangrijker worden en dus in het onderwijs aan de orde komen,” aldus de nieuwe lector.

Afstemmen op eigen kracht van burger en bedrijfsleven
“De ontwikkelingen op het gebied van technologisering en digitalisering in de maatschappij hebben gevolgen voor de autonomie van mensen, voor hun privacy en hun (mensen)rechten. Ook zullen ze gevolgen hebben voor werk en inkomen in de toekomst. Mensen vragen zich af welk werk zal worden overgenomen door robots en artificiële intelligentie en hoe ze dan hun inkomen verdienen.” Tegelijkertijd brengt dit ook met zich mee dat degenen die geen digitale vaardigheden bezitten, of niet voldoende geletterd zijn, op een andere wijze ondersteund moeten worden. Een uitgangspunt is altijd om af te stemmen op wat de burger of de ondernemer zelf kan.

Kortom, de nieuwe lector en haar onderzoeksgroep buigen zich over vraagstukken die te maken hebben met toegankelijkheid van het recht, waarbij over de volle breedte van het recht onderzoek wordt gedaan naar de samenwerking tussen onderwijs, onderzoek en werkveld om oplossingen te vinden die gericht zijn op informeren, beschermen en weerbaar maken van burgers en mkb-ondernemers.

Reacties 1 - 1 (1)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.
Rob V. van Wordragen
04
September
2017
Dag Ineke,

Welkom als lector bij InHolland BFL! Ik doceer fin eco met name in Den Haag in BSS met als specialisatie Bank en Verzekeringen. De branch mag over geld gaan, zonder de overigens steeds strakkere juridische kaders, valt er niet te bankieren en verzekeren. Graag spreek ik je een keer om na te gaan wat onze raakvlakken zijn. Nodig daartoe ook graag onze docent juristen.

Regards - RVVW