Haarlem,
17
juni
2021
|
13:52
Europe/Amsterdam

Zó wil de student straks les krijgen

Onderwijs na corona: wat zijn de belangrijkste wensen, lessen en tips?

De coronaperiode heeft zijn invloed gehad op het onderwijs. Het was soms afstandelijk en pittig, maar ook laagdrempelig en efficiënt. Hoe kunnen we juist die goede elementen van online onderwijs behouden? En vooral: hoe wil de student straks - ná corona - les krijgen? Landelijk en ook binnen het eigen domein Business, Finance & Law en de opleiding Verpleegkunde is onderzoek gedaan naar de wensen en ervaringen van studenten. Wat zij het belangrijkst vinden? Een goede afwisseling tussen fysiek en online onderwijs, interactief onderwijs én persoonlijke begeleiding.

Bekijk de infographic, lees verder voor meer verdieping en voor vijf concrete tips aan docenten. 

A) Ik wil een goede afwisseling tussen onderwijs op locatie en online onderwijs 
Studenten willen graag de goede aspecten van online onderwijs behouden, denk aan online masterclasses en de verminderde reistijd. Een eerste werkcollege of projectoverleg zouden zij wél op locatie willen doen. Dit kan daarna online worden voortgezet. Wel is het prettig als het rooster daar ook op is afgestemd: niet te veel afwisseling tussen fysiek en online op één dag. En om het verder in balans te houden – en de studiebelasting gelijk te houden –, zien zij mogelijkheden in een goede voorbereiding van de les thuis en een kortere lestijd op school. Daarnaast vinden studenten het prettig om gedragsregels voor online onderwijs op te stellen en gezamenlijk na te leven. Zo weet iedereen waar hij aan toe is.

Online hoorcolleges die je in je eigen tijd kunt bekijken. En werkcolleges op locatie, zodat de drempel lager is om samen te werken en vragen te stellen. Dat zou voor mij ideaal zijn.
Student Finance & Control

B) Ik wil interactief onderwijs
Studenten geven aan meer interactie in de lessen te willen, zeker binnen het online onderwijs. Zoals de inzet van tools waar naar interactie of mening wordt gevraagd (zoals Mentimeter of FeedbackFruits), het gebruik van activerende werkvormen, meer samenwerkend leren en meer oefeningen. Ook vinden ze het prettig om asynchroon theoretische kennis in zich op te nemen (bijvoorbeeld via kennisclips met een verwerkingsopdracht) en juist synchroon hierover de discussie met elkaar aan te gaan. De sociale groepsactiviteiten mogen op locatie, zodat studenten met elkaar in contact blijven.

Het is best vermoeiend om digitaal voor langere tijd naar iemand te luisteren. Interactieve lessen zorgen ervoor dat je beter meedoet.
Student Verpleegkunde

C) Ik wil persoonlijke begeleiding
Luisteren naar en aansluiten bij de vragen van studenten: de ondervraagde studenten willen graag gehoord en gezien worden. Dat zien studenten het liefst terug in onder meer een-op-eenbegeleiding (en dat kan prima online), bij stage- en afstudeerbegeleiding, in een online vragenuurtje, expliciet vragen naar de mening van studenten en extra uitleg van de leerstof. Daarbij zien ze graag een coachende en vooral geïnteresseerde docent.

Mijn docenten vroegen regelmatig aan mij en mijn medestudenten hoe het ging. Ze stonden open voor meer contact. Dat heb ik erg gewaardeerd en wil ik graag behouden.
Student Verpleegkunde

Vijf concrete tips waarmee je als docent aan de slag kunt
Studenten zien dus toekomst in onderwijs waarbij docenten beredeneerd keuzes maken tussen online en fysiek, en synchroon en asynchroon onderwijs. Hierbij vijf concrete tips hoe je met deze studentwensen aan de slag kunt:

  1. Geef studenten een heldere instructie mee op de leeractiviteit. Zoals: wat moet ik concreet opleveren na de break-outroom? 
  2. Maak connectie met de studenten. Vraag hoe het met de studenten gaat en vertel wat je zelf hebt meegemaakt. Check in en check out. 
  3. Stimuleer zowel fysiek als online interactie tussen studenten onderling en tussen student-docent: geef iedereen het woord, laat op elkaar reageren (ook online) en gebruik de reacties voor verdieping van de les. 
  4. Stel gezamenlijk met studenten gedragsregels op bij een online les en bespreek hoe je die gaat monitoren en naleven. 
  5. Herhaal geen theorie tijdens de synchrone les die asynchroon aan de orde is geweest, maar zoek juist de verdieping op. Gebruik de synchrone les voor verwerken of toepassen.
Boilerplate

Wil je meer weten over hoe je fysiek en online onderwijs optimaal inzet binnen jouw lessen? Lees dan meer op het platform Online onderwijsondersteuning.

Interne bronnen

  • Onderzoek onderwijs na corona - Domein Business Finance & Law Hogeschool Inholland: Estella Griffioen, mei 2021
  • Onderzoek onderwijs na de zomer – Opleiding Verpleegkunde Hogeschool Inholland: Judith Gerritsen, Regula van Graas, Eduard Reus, Daphne Zwiers, mei 2021

Externe bronnen