Inschrijven? Onze opleidingen gaan van start met een mix van online les en bijeenkomsten op locatie! 

Laatste update: maandag 3 mei 2021

Onze opleidingen zijn op dit moment volop bezig en gaan ook in de komende periode gewoon van start. Wij zijn super blij dat we sinds 10 mei de fysieke lessen weer gedeeltelijk kunnen opstarten. Uiteraard met inachtneming van de al geldende maatregelen én het inzetten van preventieve zelftesten kiezen wij voor een mix van online les en bijeenkomsten op locatie! Dit verschilt per opleiding.

Fysieke lessen in coronatijd

Naast de al geldende regels van het RIVM gaan we ook zelftesten inzetten. Deze tests worden door ons aangeboden en naar deelnemers verstuurd, zodat iedereen die fysiek les heeft zich voorafgaand kan testen. De mogelijkheid om online de lessen te volgen blijft ook bestaan.

We volgen nauwlettend de landelijke ontwikkelingen en actuele maatregelen vanuit de overheid. De kwaliteit van het onderwijs en de gezondheid en veiligheid van onze deelnemers en docenten staan altijd voorop.

Schrijf je nu in

Externe locaties

Omdat we het belangrijk vinden dat onze deelnemers óók van elkaar leren en elkaar kunnen ontmoeten, organiseren wij onze fysieke bijeenkomsten op externe locaties. Deze externe locaties bevinden zich in o.a. Alkmaar, Berkel en Rodenrijs, Den Haag, Hoofddorp en Vlaardingen. Met de keuze voor deze locaties waarborgen wij de:

  • veiligheid van onze deelnemers, docenten en medewerkers (1,5 meter afstand)
  • kwaliteit en continuïteit van het onderwijs
  • goede parkeervoorzieningen (minimaliseren van reisbewegingen in het openbaar vervoer)

Mondkapjesplicht

Wanneer we fysieke bijeenkomsten organiseren, volgen we op dit onderwerp de richtlijnen van de overheid en sluiten met de mondkapjesplicht aan op wat er gebeurt bij Hogeschool Inholland. Wij zien dit als een belangrijke stap om een prettige en veilige omgeving met elkaar te creëren en mee te helpen om de groei van het aantal besmettingen in te dammen.

Heb je vragen? We helpen je graag verder!

Heb je vragen of persoonlijk advies nodig? Neem dan gerust contact op met het bedrijfsbureau via T: 088-4663030 of E: academy@inholland.nl. We helpen je graag verder.

We wensen jou en je naasten een goede gezondheid.

Margret de Blanken
Directeur Inholland Academy

Onderwijs in coronatijd, hoe organiseren wij dat veilig?
Onze directeur Margret de Blanken legt dit uit en laat onze aanpak zien.

Veelgestelde vragen en coronaprotocol

In verband met het coronavirus en de besmettingen in Nederland en andere landen krijgen we veel vragen binnen. In het algemeen volgen we de gezondheidsadviezen van het RIVM en de GGD op. Daarnaast hebben wij voor deelnemers een coronaprotocol opgesteld.

Ik ben nog geen deelnemer, kan ik me op dit moment inschrijven voor een opleiding?

Onze opleidingen zijn op dit moment volop bezig en gaan ook in de komende periode gewoon van start. Het is goed te weten dat een deel van het onderwijs nu online wordt georganiseerd.  Als bij opleidingen fysieke bijeenkomsten de voorkeur hebben, bijvoorbeeld vanwege de didactische inhoud, voeren we deze conform de richtlijnen van het RIVM uit.  Je kunt jezelf dus gerust inschrijven voor een opleiding.

Externe locaties
Vanwege de coronamaatregelen kunnen we tijdelijk geen gebruik maken van de Inholland-locaties. Omdat we het belangrijk vinden dat onze deelnemers óók van elkaar leren en elkaar kunnen ontmoeten, vinden onze fysieke bijeenkomsten nu plaats op een aantal externe locaties in o.a. Alkmaar, Berkel en Rodenrijs, Den Haag, Hoofddorp en Vlaardingen. Met de keuze voor deze locaties waarborgen wij de:

  • veiligheid van onze deelnemers, docenten en medewerkers (1,5 meter afstand)
  • kwaliteit en continuïteit van het onderwijs
  • goede parkeervoorzieningen (minimaliseren van reisbewegingen in het openbaar vervoer)

Schrijf je hier in voor een opleiding

 

Ik volg op dit moment een opleiding, wat gebeurt er met de lessen?

Volg je momenteel een opleiding bij Inholland Academy? Alle deelnemers zijn door onze opleidingsadviseurs geïnformeerd over de wijze waarop de onderwijsactiviteiten worden voortgezet: fysiek, online of een combinatie van beiden. Per opleiding wordt bekeken wat het beste alternatief is. 

 

In welke vorm gaan de lessen verzorgd worden? Online, deels online, hoe groot is de groep in coronatijd?

Wij zijn super blij dat we sinds 10 mei de fysieke lessen weer gedeeltelijk kunnen opstarten. Uiteraard met inachtneming van de al geldende maatregelen én het inzetten van preventieve zelftesten kiezen wij voor een mix van online les en bijeenkomsten op locatie! Dit verschilt per opleiding en per locatie.

Externe locaties
Vanwege de coronamaatregelen kunnen we tijdelijk geen gebruik maken van de Inholland-locaties. Omdat we het belangrijk vinden dat onze deelnemers óók van elkaar leren en elkaar kunnen ontmoeten, vinden onze fysieke bijeenkomsten nu plaats op een aantal externe locaties in o.a. Alkmaar, Berkel en Rodenrijs, Den Haag, Hoofddorp en Vlaardingen. Met de keuze voor deze locaties waarborgen wij de:

  • veiligheid van onze deelnemers, docenten en medewerkers (1,5 meter afstand)
  • kwaliteit en continuïteit van het onderwijs
  • goede parkeervoorzieningen (minimaliseren van reisbewegingen in het openbaar vervoer)

Coronaprotocol deelnemers
Voor deelnemers hebben wij een coronaprotocol opgesteld. De inhoud van dit protocol is vastgesteld op basis van de maatregelen die door de Rijksoverheid zijn afgekondigd, de richtlijnen van het RIVM en het Samen veilig doorwerken protocol van de Rijksoverheid. Daarbij is afstemming geweest met diverse betrokkenen, VNO-NCW en trainingsbureaus en opleidingsinstituten. Werknemersdelegaties van leden van de NRTO hebben dit protocol goedgekeurd.

Download coronaprotocol deelnemers

Is het verplicht om een mondkapje te dragen rondom en/of in de lessen?

Sinds maandag 19 oktober 2020 is in alle locaties van Inholland Academy het dragen van een mondkapje verplicht gesteld voor docenten en deelnemers.

We volgen op dit onderwerp de (toekomstige) richtlijnen van de overheid en sluiten met de mondkapjesplicht aan op wat er gebeurt bij Hogeschool Inholland. Wij zien dit als een belangrijke stap om een prettige en veilige omgeving met elkaar te creëren en mee te helpen om de groei van het aantal besmettingen in te dammen.

De mondkapjesplicht geldt voor alle toegankelijke binnenruimten, zoals de hal, gangen en kantines van onze locaties. In de leslokalen geldt de verplichting vooralsnog niet. Daar ben je vrij om een mondkapje op te doen als je dat prettig vindt.

Gaat de prijs van een opleiding wijzigen indien de lessen grotendeels online worden verzorgd?

Nee, we gaan de prijs niet veranderen. We moeten verschillende maatregelen treffen om aan alle RIVM-richtlijnen te voldoen. Sommige maatregelen werken kostenverhogend. Om die reden blijven de reeds genoemde prijzen, zoals vermeld op deze website, van toepassing, ook wanneer een opleiding grotendeels online wordt verzorgd.

Wat doet Inholland Academy in het geval van een besmetting?

In het geval van een besmetting volgen we de adviezen op van het RIVM en de GGD. Op basis van contactonderzoek door de GGD worden er vervolgens maatregelen bepaald. Hierin worden vragen meegenomen als: is de deelnemer of medewerker in kwestie op school geweest tijdens de besmette periode?

Ik heb een andere vraag, waar kan ik die stellen?

Heb je een andere vraag of persoonlijk advies nodig? Neem dan gerust contact op met het bedrijfsbureau via T: 088-4663030 of E: academy@inholland.nl. We helpen je graag verder.

"Onze gezondheid is het belangrijkste."

We leven op dit moment in een bijzondere en spannende tijd. Maar er is één ding dat ik me wel realiseer: onze gezondheid is het belangrijkste. Er zou helemaal geen coronacrisis nodig moeten zijn om dat te beseffen en te voelen. Zorg dus alsjeblieft goed voor jezelf en voor anderen. Verder wil ik graag laten weten dat ik samen met mijn collega's van Inholland Academy bereikbaar blijf voor al jullie vragen en advies. Onze opleidingen gaan gewoon van start, online én fysiek.

Hartelijke groeten,

Margret de Blanken
Directeur Inholland Academy