Certificering en kwaliteit

Certificering en kwaliteit

Algemene Voorwaarden 

Inholland Academy hanteert de door de NRTO opgestelde Algemene Voorwaarden:

Tevens handelt Inholland Academy naar de gedragscodes Beroep en Bedrijf (zakelijke markt) en Consumenten (consumentenmarkt) van de NRTO.Het NRTO-keurmerk: erkenning voor kwaliteit en professionaliteit

Inholland Academy bezit het NRTO-keurmerk. Dit keurmerk is de erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingsbranche. Door het NRTO-keurmerk kunnen klanten ervan uitgaan dat Inholland Academy voldoet aan hoge kwaliteitseisen op het gebied van transparantie over producten en diensten, adequate dienstverlening, professionele omgang met klanten en deskundigheid van het personeel. Een onafhankelijke, externe certificerende instelling toetst of een aanbieder aan de kwaliteitseisen voldoet. Het NRTO-keurmerk wordt afgegeven door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), de branchevereniging voor private opleiders. Voor nadere informatie: www.nrto.nl/keurmerk 

Algemene examenbepalingen

Op het onderwijsaanbod waarbij door of namens Inholland Academy toetsen en examens worden afgenomen, zijn de Algemene bepalingen Inholland Academy van toepassing. Voor meer informatie over de Algemene bepalingen Inholland Academy kun je terecht bij de examencommissie examencommissie.academy@inholland.nl 


Certificering en landelijk erkende examens

Twintig van onze langere opleidingen zijn gecertificeerd door de Stichting Post Hoger Beroepsonderwijs Nederland (SPHBO). Daarmee is de opleiding een erkende registeropleiding waarvan gediplomeerden worden opgenomen in het register van de stichting. Dit register kan door bijvoorbeeld personeelsfunctionarissen worden geraadpleegd die getuigschriften willen verifiëren. Stichting Post HBO Nederland is een onderdeel van het Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION). Meer informatie is te vinden op www.cpion.nl.  


Een aantal van onze opleidingen bereidt deelnemers voor op een landelijk erkend examen, zoals bijvoorbeeld NEMAS. Indien dit het geval is, staat het expliciet bij de opleidingsinformatie vermeld.

CEDEO-erkenning

Inholland Academy heeft zowel voor haar aanbod open inschrijvingen als de maatwerkprogramma’s, de CEDEO erkenning verkregen. Hiermee is ons gehele aanbod CEDEO-erkend. CEDEO is een gerenommeerde onafhankelijke instantie die klanttevredenheidsonderzoek doet onder deelnemers van opleidingen. Om dit hooggewaardeerde certificaat te krijgen, dient ruim 80% van de cursisten zeer tevreden te zijn over de opleiding. Slechts een aantal instituten heeft deze volledige erkenning voor de open opleidingen en de maatwerktrajecten. Voor nadere informatie: www.cedeo.nl.

          


CRKBO-registratie

Inholland Academy is geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO). Dit betekent dat wij ons onderwijsaanbod BTW-vrij mogen aanbieden. De in februari 2018 uitgevoerde audit ligt in lijn met de beginselen van de kwaliteitscode voor kort beroepsonderwijs: zorgvuldigheidsbeginsel, rechtszekerheidsbeginsel, redelijkheidsbeginsel, betrouwbaarheidsbeginsel en kenbaarheidsbeginsel.

Keurmerk Maatschappelijke Betrokkenheid

Hogeschool Inholland is actief bij verschillende projecten op het gebied van Maatschappelijk Betrokkenheid. Maatschappelijk betrokkenheid komt tot uitdrukking in actief burgerschap en bij organisaties in activiteiten ten gunste van maatschappelijke doelen. Inholland Academy draagt hier graag aan bij en maakt dit herkenbaar in de vorm van onderstaand 'Involved' keurmerk.

     

Klachtenprocedure

Om de kwaliteit van ons onderwijsaanbod te waarborgen hecht Inholland Academy veel waarde aan een goede klachtenprocedure. Klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld. Indien je onverhoopt niet tevreden bent over de klachtenafhandeling door Inholland Academy, dan kun je je wenden tot een onafhankelijke klachtencommissie, namelijk: Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen (onderdeel van De Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken). De uitspraken van deze klachtencommissie zijn bindend. Inholland Academy zal conform de uitspraak van de klachtencommissie handelen.

Homepage 30-7-2018 verkleind.jpg

Waarom kies je voor Inholland Academy?

  1. Deelnemers waarderen onze opleidingen met een 8,2. Onze maatwerkklanten geven ons een 8,3.
  2. Inholland Academy biedt gecertificeerde programma's, het gehele aanbod is CEDEO-erkend
  3. Je krijgt praktijkgericht onderwijs van betrokken en enthousiaste vakdocenten
  4. Jouw netwerk groeit: je ontmoet andere professionals en wisselt ervaringen uit
  5. Met 10 leslocaties zijn we goed bereisbaar
  6. Onze opleidingen bieden we ook op maat aan: incompany of op een van onze locaties

Heb je vragen?

We helpen je graag verder!

Whatsapp
06 1144 9918
Telefoon
088 466 3030