Certificering en kwaliteit

Certificering en kwaliteit

Algemene Voorwaarden 

Inholland Academy hanteert de door de NRTO opgestelde Algemene Voorwaarden:

Tevens handelt Inholland Academy naar de gedragscode van de NRTO. Let op: de annuleringsvoorwaarden van Inholland Academy wijken af van die van de NRTO, zoals deze vermeld staan in bovenstaande Algemene Voorwaarden. Bekijk onze annuleringsvoorwaarden onder het kopje 'Inschrijving & betaling' op de pagina Veelgestelde vragen.

Algemene examenbepalingen

Op het onderwijsaanbod waarbij door of namens Inholland Academy toetsen en examens worden afgenomen, zijn de Algemene bepalingen Inholland Academy van toepassing. Voor meer informatie over de Algemene bepalingen Inholland Academy kun je terecht bij de examencommissie examencommissie.academy@inholland.nl 


CEDEO-erkenning

Inholland Academy heeft zowel voor haar aanbod open inschrijvingen als de maatwerkprogramma’s, de CEDEO erkenning verkregen. Hiermee is ons gehele aanbod CEDEO-erkend. CEDEO is een gerenommeerde onafhankelijke instantie die klanttevredenheidsonderzoek doet onder deelnemers van opleidingen. Om dit hooggewaardeerde certificaat te krijgen, dient ruim 80% van de deelnemers zeer tevreden te zijn over de opleiding. Slechts een aantal instituten heeft deze volledige erkenning voor de open opleidingen en de maatwerktrajecten. Voor nadere informatie: www.cedeo.nl.

          

Certificering

Inholland Academy verzorgt post-hbo onderwijs dat erkend is door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO). Onze opleidingen vallen niet onder Artikel 1.12 Wet op hoger onderwijs. Er is dus geen hbo-bachelor- of mastergraad aan verbonden. Je ontvangt bij positieve afronding van je opleiding een certificaat of (post-hbo) diploma van Inholland Academy.


CRKBO-registratie

Inholland Academy is geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO). Dit betekent dat wij ons onderwijsaanbod BTW-vrij mogen aanbieden. De in juni 2022 uitgevoerde audit ligt in lijn met de beginselen van de kwaliteitscode voor kort beroepsonderwijs: zorgvuldigheidsbeginsel, rechtszekerheidsbeginsel, redelijkheidsbeginsel, betrouwbaarheidsbeginsel en kenbaarheidsbeginsel.

Het NRTO-keurmerk: erkenning voor kwaliteit en professionaliteit

Inholland Academy bezit het NRTO-keurmerk. Dit keurmerk is de erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingsbranche. Door het NRTO-keurmerk kunnen klanten ervan uitgaan dat Inholland Academy voldoet aan hoge kwaliteitseisen op het gebied van transparantie over producten en diensten, adequate dienstverlening, professionele omgang met klanten en deskundigheid van het personeel. Een onafhankelijke, externe certificerende instelling toetst of een aanbieder aan de kwaliteitseisen voldoet. Het NRTO-keurmerk wordt afgegeven door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), de branchevereniging voor private opleiders. Voor nadere informatie: www.nrto.nl/keurmerk Intellectueel eigendom

Bij de ontwikkeling van onze programma’s wordt veel aandacht aan het onderwijsmateriaal geschonken. Het onderwijsmateriaal dat beschikbaar wordt gesteld tijdens de opleidingen is eigendom van Inholland Academy. Niets van het onderwijsmateriaal mag vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden zonder schriftelijk toestemming van Inholland Academy.

Keurmerk Maatschappelijke Betrokkenheid

Hogeschool Inholland is actief bij verschillende projecten op het gebied van Maatschappelijk Betrokkenheid. Maatschappelijk betrokkenheid komt tot uitdrukking in actief burgerschap en bij organisaties in activiteiten ten gunste van maatschappelijke doelen. Inholland Academy draagt hier graag aan bij en maakt dit herkenbaar in de vorm van onderstaand 'Involved' keurmerk.     

Klachtenprocedure

Om de kwaliteit van ons onderwijsaanbod te waarborgen hecht Inholland Academy veel waarde aan een goede klachtenprocedure. Klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld. Indien je onverhoopt niet tevreden bent over de klachtenafhandeling door Inholland Academy, dan kun je je wenden tot een onafhankelijke klachtencommissie, namelijk: Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen (onderdeel van De Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken). De uitspraken van deze klachtencommissie zijn bindend. Inholland Academy zal conform de uitspraak van de klachtencommissie handelen.

UWV gecontracteerd scholingsbedrijf

Wij zijn als opleidingsinstituut gecontracteerd door UWV. Dat houdt in dat wij één van de opleidingsinstituten in Nederland zijn die opleidingen en trainingen mogen verzorgen om mensen te helpen bij hun terugkeer in het arbeidsproces. Informeer bij je UWV contactpersoon naar jouw mogelijkheden voor een opleiding of training. 

Waarom kies je voor een post-hbo opleiding bij Inholland Academy?

  1. Deelnemers en maatwerkklanten waarderen onze opleidingen met een 9+
  2. Inholland Academy biedt gecertificeerde programma's, het gehele aanbod is CEDEO-erkend
  3. Je krijgt praktijkgericht onderwijs van betrokken en enthousiaste vakdocenten
  4. Wij bieden jou een persoonlijke én flexibele leerreis: kleine groepen, blended onderwijs en modulair aanbod
  5. Jouw netwerk groeit: je ontmoet andere professionals en leert van én met elkaar
  6. We zijn onderdeel van het krachtige kennisinstituut Hogeschool Inholland en maken gebruik van de deskundigheid van lectoraten en onderzoekers
  7. Onze opleidingen bieden we ook op maat aan: incompany of op een van onze locaties

Heb je vragen?

We helpen je graag verder!

Whatsapp
06 1144 9918
Telefoon
088 466 3030