Veelgestelde vragen

Als je je in wilt schrijven voor een opleiding, kunnen diverse vragen bij je opkomen. Bekijk hieronder of het antwoord op jouw vraag ertussen zit.

Algemeen

Wat betekent post-hbo of post-bachelor?

Ben je in het bezit van een hbo-diploma (bachelordiploma), maar wil je als werkende professional graag je kennis en vaardigheden verbreden of verdiepen? In dat geval is een praktijkgerichte post-hbo opleiding of cursus van Inholland Academy iets voor jou. Een post-hbo opleiding (post-bachelor en post-initieel hebben dezelfde betekenis) is bedoeld voor hbo-opgeleide professionals die zich verder willen ontwikkelen of specialiseren in hun vakgebied. Ook mensen die aantoonbaar over hbo werk- en denkniveau beschikken, komen voor deze vorm van bij- en nascholing in aanmerking. Het niveau van een post-hbo opleiding is hbo+. Lees meer over 'Wat is post-hbo?'

Wat is blended learning?

Blended learning is een combinatie van online (ICT-gebaseerd) en offline leren (face-to-face), passend bij de gewenste leeruitkomsten, de inhoud van de opleiding en het leerproces van de deelnemer. Interactie is hierbij een belangrijk uitgangspunt. Lees meer over 'Wat is blended learning?'

Wat is hybride onderwijs?

Bij hybride onderwijs volgt een deel van onze deelnemers het onderwijs online, terwijl andere deelnemers op hetzelfde moment het onderwijs volgen op een fysieke locatie. Hybride onderwijs is zodoende een combinatie van synchroon online en offline onderwijs. Lees meer over 'Wat is hybride onderwijs?'

Wat zijn microcredentials?

De microcredential is een microdiploma, een erkend online certificaat, waarmee je als professional kunt aantonen wat je weet, kunt en begrijpt na succesvolle afronding van een module. De microcredential geeft een zelfstandige waarde aan een module (bij Inholland Academy gaat het om een grootte tussen de 3 en 30 EC). De microcredential staat voor accreditatiewaardig onderwijs en voegt een kwaliteitskeurmerk toe: jij en jouw werkgever kunnen ervan op aan dat de module zo is opgezet dat leeruitkomsten bereikt zijn. Lees meer over 'Wat zijn Microcredentials?'

Wat zijn de belangrijkste redenen om een opleiding naast je werk te volgen?

Wil jij beter worden in je werk? Of ben je toe aan de volgende stap in je carrière? Maar twijfel je of je een post-hbo opleiding, werk en privé wel kunt combineren? Lees hieronder de 6 belangrijkste redenen voor het volgen van een opleiding naast je werk!

Hoe kan ik m'n werkgever overtuigen van m'n opleiding of cursus?

Wil je een post-hbo opleiding of cursus naast je baan volgen, maar krijg je geen toestemming, opleidingsbudget of studieuren van je leidinggevende? Lees hier 6 handige tips om je werkgever te overtuigen.

Kunnen organisatie gerelateerde kennisvragen ook door Inholland Academy beantwoord worden?

Het is altijd mogelijk met één van onze opleidingsadviseurs jouw specifieke kennisvraag te bespreken. Inholland Academy heeft vele jaren ervaring met het samenstellen van maatwerkprogramma’s op basis van specifieke opleidingsvragen van organisaties. Inmiddels hebben wij hiervoor het landelijk erkende keurmerk van Cedeo ontvangen. Lees hierover meer bij 'Certificering en kwaliteit'.

 

Is het mogelijk om de opleiding voor een bepaalde periode tijdelijk te onderbreken?

Het kan zijn dat je onverhoopt niet in staat bent om het programma van jouw opleiding te volbrengen. Mocht zich een dergelijke situatie voordoen, dan bekijken we samen hoe je de opleiding wel kunt afronden of hoe je kunt annuleren.

STAP-budget

Wat is het STAP-budget?

Met het STAP-budget wil de overheid mensen helpen om zich te ontwikkelen tijdens hun loopbaan. Als werknemer, ZZP'er of werkzoekende heb je zo meer kans om je baan te houden, een nieuwe baan te vinden of om jezelf door te ontwikkelen. De overheid stelt jaarlijks een totaalbudget van ca. 200 miljoen euro beschikbaar, waarmee ca. 200.000 mensen (een deel van) hun opleiding kunnen betalen.

Het STAP-budget vervangt de oude fiscale aftrek van scholingskosten. Sinds 1 maart 2022 kun je STAP-budget aanvragen bij het UWV. Dit kan per persoon 1 keer per jaar. Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet je aan verschillende criteria van de Rijksoverheid voldoen. 

Welke opleidingen komen in aanmerking voor STAP-budget?

De STAP-regeling geldt voor vrijwel het complete post-hbo opleidingsaanbod van Inholland Academy. Ook geldt de regeling voor de deeltijdopleidingen van Hogeschool Inholland. Dat kan een Associate degree, bachelor- of masteropleiding zijn. Goed om te weten: het STAP-budget geldt niet voor de duale opleidingen.

Wanneer kan ik het STAP-budget aanvragen?

Het STAP-budget kun je vijf keer per jaar aanvragen. 

Aanvraagtijdvak Eerste startdatum opleiding Uiterlijke startdatum opleiding
28 februari tot en met 30 april 2023
(geen STAP-budget meer beschikbaar)
29 maart 2023 30 oktober 2023
1 mei tot en met 2 juli 2023 29 mei 2023 30 december 2023
3 juli tot en met 3 september 2023 31 juli 2023 29 februari 2024
4 september tot en met 31 oktober 2023 2 oktober 2023 30 april 2024
1 november tot en met 31 december 2023 29 november 2023 30 juni 2024


Goed om te weten:

 • Jouw post-hbo-opleiding start minimaal vier weken nadat je je STAP-budget hebt aangevraagd. Dit om zekerheid te kunnen bieden dat het STAP-budget toegekend kan worden voordat jouw opleiding begint.
 • Jouw post-hbo-opleiding start uiterlijk zes maanden na de betreffende aanvraagperiode.

Wat zijn de voorwaarden om gebruik te maken van STAP-budget?

 1. Je bent tussen de 18 en de pensioengerechtigde leeftijd.
 2. Je werkt in loondienst, bent ondernemer of hebt momenteel geen werk.
 3. Je ontvangt op het moment van de aanvraag geen studiefinanciering, lerarenbeurs of tegemoetkoming schoolkosten voor meerderjarigen.
 4. Je aanvraag voor het STAP-budget moet minimaal 28 dagen voor start van de opleiding zijn ingediend bij het UWV.
 5. Je scholing start binnen zes maanden na de aanvraagtermijn.
 6. Je hebt dit jaar nog niet eerder het STAP-budget toegekend gekregen.

Hoe vaak kan ik als deelnemer STAP-budget aanvragen?

Als deelnemer kun je meerdere aanvragen doen, maar kun je slechts één keer per kalenderjaar het STAP-budget toegekend krijgen. Let op: het is niet relevant of je als deelnemer het maximale subsidiebedrag van € 1.000 hebt aangevraagd. Het is één toekenning per kalenderjaar.

Indien jouw aanvraag is afgewezen, kun je daarna evengoed een andere aanvraag indienen. Aanvragen die in een tijdvak niet in behandeling kunnen worden genomen in verband met uitputting van het budget, zullen opnieuw moeten worden ingediend in een volgende aanvraagperiode.

Ik ben al ingeschreven voor een opleiding. Kan ik alsnog een beroep doen op STAP-budget?

Ja, we kunnen jouw inschrijving overzetten naar een STAP-aanmelding onder de volgende voorwaarden:

 • jouw opleiding is nog niet gestart
 • de startdatum van jouw opleiding ligt minimaal 28 dagen in de toekomst

Neem in dat geval contact met ons op via T: 088-466 30 30 of E: academy@inholland.nl. We helpen je graag verder.

Inschrijving én STAP-budget zijn in orde, waar moet ik nu nog op letten?

Als je bent toegelaten tot de opleiding en je hebt het STAP budget toegekend gekregen, ben jij de contactpersoon voor het UWV om eventuele wijzigingen in het scholingsprogramma aan hen door te geven.

Heel soms wordt een opleiding iets eerder/later gestart of op een andere leslocatie (of online), dan bij jouw inschrijving bekend was. Dit dien jij zelf door te geven via Mijn STAP-budget. Wij kunnen dit helaas niet voor jou doen.

 

Ik heb een andere vraag, waar kan ik die stellen?

Heb je een andere vraag of persoonlijk advies nodig? Neem dan gerust contact met ons via T: 088-466 30 30 of E: academy@inholland.nl. We helpen je graag verder.

Tip: bekijk ook de veelgestelde vragen over STAP-budget op de website van de NRTO. 


Studiekeuze & toelating

Ik wil een stap maken in mijn loopbaan, maar ik twijfel welke opleiding bij mij past. Kunnen jullie me helpen bij mijn studiekeuze?

Ja graag. Onze opleidingsadviseurs kennen de programma’s, het profiel van de deelnemers en de aanpak van docenten als geen ander. Als je weet in welke vakgebieden je geïnteresseerd bent, dan kunnen zij jou een persoonlijk advies op maat bieden. Neem voor meer informatie contact met ons op via het telefoonnummer 088 - 466 30 30 of emailadres academy@inholland.nl.

Wat zijn de toelatingseisen?

Goede beheersing van de Nederlandse taal is van belang om de opleiding/cursus met succes te volgen. Een afgeronde Nederlandse secundaire opleiding voldoet hieraan. Mocht je een buitenlands diploma hebben dan kun je laten zien dat je de Nederlandse taal voldoende beheerst door het behalen van het Staatsexamen NT2, programma 2. Wil je er zeker van zijn dat jouw vooropleidingen aansluiten, neem dan altijd eerst contact met ons op via het telefoonnummer 088 - 466 30 30 of emailadres academy@inholland.nl.

 

Kun je toegelaten worden tot een post-hbo opleiding als je geen hbo-vooropleiding hebt?

Voor sommige opleidingen is een hbo-diploma verplicht, dit kan echter per opleiding verschillen. Neem voor meer informatie hierover contact met ons op via het telefoonnummer 088 - 466 30 30 of emailadres academy@inholland.nl.

Hoe vindt de intake voor een cursus of opleiding plaats?

Wanneer voor een cursus-/opleidingsprogramma een persoonlijke of telefonische intake verplicht is, zullen wij je na inschrijving hiervoor benaderen. Uiteraard kun je altijd bij ons informeren naar de aansluiting van jouw vooropleiding/werkervaring op een bepaald cursusprogramma. Je kunt contact met ons opnemen via het telefoonnummer 088 - 466 30 30 of emailadres academy@inholland.nl.

Ik heb al een vooropleiding op het kennisgebied van de opleiding afgerond. Kan ik één of meer vrijstellingen verkrijgen?

De deelnemer kan met een vrijstellingsformulier de vrijstelling(en) aanvragen bij de examencommissie. Deelnemers dienen voor een module ingeschreven te zijn om een vrijstelling aan te kunnen vragen. Een vrijstelling heeft een maximale geldigheidsduur van 2 jaar. Op het moment dat een opleiding een ander vrijstellingsbeleid hanteert in verband met accreditaties, dan dient de opleidingsadviseur dit beleid duidelijk kenbaar te maken naar de deelnemer. Aan het aanvragen van een vrijstelling zijn geen kosten verbonden, m.u.v. kosten die worden gemaakt voor een eventueel assessment.

Inschrijving & betaling

Wat is de sluitingsdatum voor inschrijving?

Graag ontvangen wij uiterlijk 2 weken voor aanvang van de cursus/opleiding je inschrijving. Daarna schrijven wij je ook in maar adviseren wij je van tevoren even te informeren naar beschikbare cursusplaatsen. Het besluit of een cursus/opleiding doorgaat wordt genomen op basis van het aantal inschrijvingen, wij adviseren je daarom om zo vroeg mogelijk in te schrijven.

Hoe kan ik inschrijven voor een cursus/training?

Je kunt je inschrijven door middel van het online inschrijfformulier dat je hier vindt.

 

Wanneer is mijn inschrijving definitief?

Na ontvangst van jouw online inschrijving, toetsen wij je toelaatbaarheid. Zodra je bent toegelaten, sta je definitief ingeschreven. Voor al onze opleidingen gelden de Algemene Voorwaarden Consumenten voor Particulier Onderwijs en Opleidingen NRTO en de Algemene bepalingen Inholland Academy.

Wanneer bevestigt de Academy mijn inschrijving?

Binnen 2 werkdagen na binnenkomst van je inschrijfformulier bevestigen wij de ontvangst hiervan per email.

Kan ik mijn inschrijving annuleren?

Je kunt je inschrijving altijd annuleren. Of er kosten aan de annulering verbonden zijn, hangt af van het moment van annuleren. Wij hanteren onze eigen annuleringsvoorwaarden, deze zijn voor de deelnemer altijd gunstiger dan die van de NRTO. Hieronder vind je de kosten in geval van annulering.

  Opleiding korter dan 1 jaar Opleiding langer dan 1 jaar
Annuleren tot 1 maand voor aanvang 10% van de overeengekomen prijs
(maximaal € 200)
5% van de overeengekomen prijs
(maximaal € 200)
Annuleren minder dan 1 maand voor aanvang 20% van de overeengekomen prijs
(maximaal € 750)
15% van de overeengekomen prijs
(maximaal € 750)
Tussentijdse beëindiging 30% van de overeengekomen prijs (maximaal € 750) plus de kosten van het reeds gevolgde onderwijs ongeacht of je aanwezig was bij deze bijeenkomst(en). De totale kosten zijn nimmer hoger dan de overeengekomen prijs 20% van de overeengekomen prijs (maximaal € 750) plus de kosten van het reeds gevolgde onderwijs ongeacht of je aanwezig was bij deze bijeenkomst(en). De totale kosten zijn nimmer hoger dan de overeengekomen prijs

 

Hoe weet ik zeker dat een cursus/opleiding van start gaat? Wanneer wordt dit bekendgemaakt?

Voor doorgang van een cursus/opleiding geldt een minimum aantal inschrijvingen. Uiterlijk twee weken voor aanvang krijg je van ons definitief bericht of de cursus/opleiding definitief van start gaat. 

Wanneer moet ik het geld overmaken voor de opleiding?

Zodra bekend is dat een opleiding/module van start kan gaan, ontvangt de debiteur (degene die gaat betalen) van ons een digitale factuur op het opgegeven e-mailadres. Dit is in de regel 14 dagen voor de startdatum, maar hier kan van afgeweken worden.

Wij hanteren een betalingstermijn van 30 dagen. Bij het uitblijven van de betalingsverplichting is Inholland Academy bevoegd om een deelnemer de toegang tot bijeenkomsten te ontzeggen.

Kan ik de cursuskosten in termijnen betalen?

Ja, je kunt de kosten (als de cursusduur maar minimaal 6 maanden is) bij bedragen tussen € 400,- en € 2.000,- in 3 termijnen betalen. Bij bedragen vanaf € 2.000,- kun je in 5 termijnen betalen. Houd rekening met eenmalig € 15,- administratiekosten. Je ontvangt een digitale termijnfactuur die naar het e-mailadres van de debiteur wordt gezonden. Je dient zelf voor tijdige betaling van de factuur zorg te dragen.

Voorbereiding op de start en organisatie van de opleiding

Kan ik alvast een voorproef van de lesstof krijgen?

Voor veel van onze post-hbo opleidingen worden een aantal keer per jaar (online) proefcolleges georganiseerd. Daarnaast kunnen onze opleidingsadviseurs je een inkijkje geven in de lesstof en de literatuur.

Welke boeken moet ik aanschaffen en wat zijn de kosten?

Per opleiding staat op de website vermeld, of er literatuur moet worden aangeschaft en wat de kosten hiervan zijn. Ruim voor start van de opleiding ontvang je een literatuurlijst. Deze kun je ook altijd bij ons bedrijfsbureau opvragen.

 

Worden de lessen overdag of ’s avonds aangeboden?

Onze cursussen/opleidingen vinden voornamelijk in de avonduren plaats. Maar er wordt ook een aantal overdag aangeboden. Graag verwijzen wij je naar de specifieke informatie bij de verschillende cursussen/opleidingen.

Wordt er gebruik gemaakt van een digitale leeromgeving?

Inholland Academy maakt voor veel van de programma’s gebruik van de digitale leeromgeving ‘Moodle’. Dit platform biedt veel (interactieve) mogelijkheden. Het voldoet aan onze doelstellingen om zo efficiënt, snel, natuurvriendelijk en kosten efficiënt te werken. Indien binnen een programma gebruik gemaakt wordt van syllabi of ander materiaal van de docenten, dan zullen wij dat op dit platform digitaal aanbieden.

Zijn de leslocaties goed bereikbaar met het OV? Kan ik parkeren op de leslocatie?

De fysieke bijeenkomsten vinden grotendeels plaats op een locatie van Hogeschool Inholland. Deze locaties zijn allemaal in de buurt van een NS (trein, metro, tram)station gesitueerd. Hier kun je per locatie bekijken hoe de parkeersituatie is.

Hoe wordt een opleiding afgesloten? Ontvang ik een diploma?

Dit kan per opleiding verschillen. Graag verwijzen wij je naar de specifieke opleidingsinformatie op onze website. Je kunt natuurlijk ook contact met ons opnemen via het telefoonnummer 088 - 466 30 30 of emailadres academy@inholland.nl.

Als in mijn post-hbo opleiding een stage is opgenomen, wordt deze dan betaald?

In enkele zorgopleidingen is een stage opgenomen. Deze stage is onbetaald. Er kan wel een (kleine) stagevergoeding worden aangevraagd bij de SSFH; dit is stichting sociaal fonds huisartsenzorg. Meer info over de hoogte van de stagevergoeding is te vinden op de website van de SSFH.

Krijg ik hulp bij het vinden van een stageplaats?

Het vinden van een stageplaats is in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de deelnemer zelf. Wij kunnen hulp bieden: wij hebben een bestand aan stageadressen die door de deelnemer benaderd kunnen worden.

Waarom kies je voor een post-hbo opleiding bij Inholland Academy?

 1. Deelnemers en maatwerkklanten waarderen onze opleidingen met een 9+
 2. Inholland Academy biedt gecertificeerde programma's, het gehele aanbod is CEDEO-erkend
 3. Je krijgt praktijkgericht onderwijs van betrokken en enthousiaste vakdocenten
 4. Wij bieden jou een persoonlijke én flexibele leerreis: kleine groepen, blended onderwijs en modulair aanbod
 5. Jouw netwerk groeit: je ontmoet andere professionals en leert van én met elkaar
 6. We zijn onderdeel van het krachtige kennisinstituut Hogeschool Inholland en maken gebruik van de deskundigheid van lectoraten en onderzoekers
 7. Onze opleidingen bieden we ook op maat aan: incompany of op een van onze locaties

Heb je een andere vraag?

We helpen je graag verder!

Whatsapp
06 1144 9918
Telefoon
088 466 3030