Veelgestelde vragen

laden

Toelating

Hoe vindt de intake voor een cursus of opleiding plaats?

Wanneer voor een cursus-/opleidingsprogramma een persoonlijke of telefonische intake verplicht is, zullen wij u na inschrijving hiervoor benaderen. Uiteraard kunt u altijd bij ons informeren naar de aansluiting van uw vooropleiding/werkervaring op een bepaald cursusprogramma. U kunt contact met ons opnemen via het telefoonnummer 088 - 466 30 30 of emailadres Academy@Inholland.nl

Wat zijn de toelatingseisen?

Goede beheersing van de Nederlandse taal is van belang om de opleiding/cursus met succes te volgen. Een afgeronde Nederlandse secundaire opleiding voldoet hieraan. Mocht u een buitenlands diploma hebben dan kunt u laten zien dat u de Nederlandse taal voldoende beheerst door het behalen van het Staatsexamen NT2, programma 2. Wilt u er zeker van zijn dat uw vooropleidingen aansluiten, neem dan altijd eerst contact met ons op via het telefoonnummer 088 - 466 30 30 of emailadres Academy@Inholland.nl.

Kun je toegelaten worden tot een post-Hbo opleiding als je geen Hbo-vooropleiding hebt?

Voor sommige opleidingen is een hbo-diploma verplicht, dit kan echter per opleiding verschillen. Neem voor meer informatie hierover contact met ons op via het telefoonnummer 088 - 466 30 30 of emailadres Academy@Inholland.nl.

Ik heb al een vooropleiding op het kennisgebied van de opleiding afgerond. Kan ik één of meer vrijstellingen verkrijgen?

U kunt – op basis van uw vooropleiding - altijd een vrijstellingsverzoek bij de examencommissie indienen. In overleg met de betrokken docenten zal op basis van diploma’s en cijferlijsten uw aanvraag beoordeeld worden. Een vrijstelling moet voor de start van de opleiding bij de examencommissie zijn aangevraagd. Download hier het formulier. De kosten voor het aanvragen bedragen € 75,- ex. Btw. Indien deelnemer zich inschrijft voor gehele opleiding dan worden de kosten € 75,- verrekend met het lesgeld. De vrijstellingsprocedure bij de masteropleidingen AHIP en MIRO staan beschreven in de OER masteropleidingen.

Inschrijving

Wat is de sluitingsdatum voor inschrijving?

Graag ontvangen wij uiterlijk 2 weken voor aanvang van de cursus/opleiding uw inschrijving. Daarna schrijven wij u ook in maar adviseren wij u van tevoren even te informeren naar beschikbare cursusplaatsen. Het besluit of een cursus/opleiding doorgaat wordt genomen op basis van het aantal inschrijvingen, wij adviseren u daarom om zo vroeg mogelijk in te schrijven.

Hoe kan ik inschrijven voor een cursus/training?

U kunt zich inschrijven door middel van het online inschrijfformulier dat u hier vindt. U kunt daar desgewenst ook een formulier downloaden en ingevuld en ondertekend aan ons insturen. De gegevens voor adressering staan op het formulier.

Wanneer is mijn inschrijving definitief?

Na ontvangst van het door u ingevulde en ondertekende inschrijfformulier is uw inschrijving definitief. Annulering kan dan alleen geschieden conform de Algemene Voorwaarden Consumenten voor Particulier Onderwijs en Opleidingen NRTO, deze kunt u hier downloaden.

Wanneer bevestigt de Academy mijn inschrijving?

Binnen 2 werkdagen na binnenkomst van uw inschrijfformulier bevestigen wij u de ontvangst hiervan per email.

Hoe weet ik zeker dat een cursus/opleiding van start gaat? Wanneer wordt dit bekendgemaakt?

Voor doorgang van een cursus/opleiding geldt een minimum aantal inschrijvingen. Uiterlijk twee weken voor aanvang krijgt u van ons definitief bericht of de cursus/opleiding definitief van start gaat. 

Wanneer moet ik het geld over maken voor de opleiding?

Zodra de cursus/opleiding van start is gegaan ontvangt de debiteur (degene die gaat betalen) van ons een digitale factuur op het opgegeven e-mailadres.

Opleidingsinformatie

Worden de lessen overdag of ’s avonds aangeboden?

Onze cursussen/opleidingen vinden voornamelijk in de avonduren plaats. Maar er wordt ook een aantal overdag aangeboden. Graag verwijzen wij u naar de specifieke informatie bij de verschillende cursussen/opleidingen.

Kan ik de cursuskosten in termijnen betalen?

Ja, u kunt de kosten (als de cursusduur maar minimaal 6 maanden is) bij bedragen tussen € 400,- en € 2.000,- in 3 termijnen betalen. Bij bedragen vanaf € 2.000,- kunt u in 5 termijnen betalen. Houd rekening met meerkosten ad € 15,-. U ontvangt een digitale termijnfactuur die naar het e-mailadres van de debiteur wordt gezonden. U dient zelf voor tijdige betaling van de factuur zorg te dragen.

Hoe wordt een opleiding afgesloten? Ontvang ik een diploma?

Dit kan per opleiding verschillen. Graag verwijzen wij u naar de specifieke opleidingsinformatie op onze website. U kunt natuurlijk ook contact met ons opnemen via het telefoonnummer of emailadres dat vermeld staat op de pagina Contact uit het hoofdmenu bovenin de website.

Kunnen organisatiegerelateerde kennisvragen ook door Inholland Academy beantwoord worden?

Het is altijd mogelijk met één van onze opleidingsadviseurs uw specifieke kennisvraag te bespreken. Inholland Academy heeft vele jaren ervaring met het samenstellen van maatwerkprogramma’s op basis van specifieke opleidingsvragen van organisaties. Inmiddels hebben wij hiervoor het landelijk erkende keurmerk van Cedeo ontvangen. Lees hierover meer bij 'Kwaliteitsgarantie'.

Wordt er gebruik gemaakt van een digitale leeromgeving?

Inholland Academy maakt voor veel van de programma’s gebruik van de digitale leeromgeving ‘MyAcademy’. Dit platform biedt veel (interactieve) mogelijkheden. Het voldoet aan onze doelstellingen om zo efficiënt, snel, natuurvriendelijk en kosten efficiënt te werken. Indien binnen een programma gebruik gemaakt wordt van syllabi of ander materiaal van de docenten, dan zullen wij dat op dit platform digitaal aanbieden.

Informatie over Inholland Academy

Waar worden de cursussen van Inholland Academy gegeven?

Onze cursuslocaties bevinden zich in Alkmaar, Amsterdam, Diemen, Delft, Den Haag, Dordrecht, Haarlem en Rotterdam. Onze uitgebreide locatiegegevens kunt u terugvinden onder 'Locaties'.