Veelgestelde vragen

Als je je in wilt schrijven voor een opleiding, kunnen diverse vragen bij je opkomen. Bekijk hieronder of het antwoord op jouw vraag ertussen zit.

Onderwijs in coronatijd

In verband met het coronavirus en de besmettingen in Nederland en andere landen krijgen we veel vragen binnen. In het algemeen volgen we de gezondheidsadviezen van het RIVM en de GGD op.

Ik ben nog geen deelnemer, kan ik me op dit moment inschrijven voor een opleiding?

Onze opleidingen zijn op dit moment volop bezig en gaan ook in de komende periode gewoon van start. Door de hoge besmettingscijfers kiezen wij ervoor om onze lessen t/m vrijdag 21 januari 2022 volledig online te verzorgen, tenzij dit in uitzonderlijke gevallen niet anders kan. Wanneer je bent ingeschreven, informeren we je vroegtijdig over hoe en waar de lessen plaatsvinden.

Wanneer er toch fysieke bijeenkomsten worden georganiseerd, dan hanteren wij daarbij uiteraard de richtlijnen van het RIVM. 

Schrijf je hier in voor een opleiding

 

In welke vorm gaan de lessen verzorgd worden? Online, deels online, hoe groot is de groep in coronatijd?

Onze opleidingen zijn op dit moment volop bezig en gaan ook in de komende periode gewoon van start. Door de hoge besmettingscijfers kiezen wij ervoor om onze lessen t/m vrijdag 21 januari 2022 volledig online te verzorgen, tenzij dit in uitzonderlijke gevallen niet anders kan. Wanneer je bent ingeschreven, informeren we je vroegtijdig over hoe en waar de lessen plaatsvinden.

Wanneer er toch fysieke bijeenkomsten worden georganiseerd, dan hanteren wij daarbij uiteraard de richtlijnen van het RIVM. 

Coronaprotocol deelnemers
Voor deelnemers hebben wij een coronaprotocol opgesteld. De inhoud van dit protocol is vastgesteld op basis van de maatregelen die door de Rijksoverheid zijn afgekondigd, de richtlijnen van het RIVM en het Samen veilig doorwerken protocol van de Rijksoverheid. Daarbij is afstemming geweest met diverse betrokkenen, VNO-NCW en trainingsbureaus en opleidingsinstituten. Werknemersdelegaties van leden van de NRTO hebben dit protocol goedgekeurd.

Download coronaprotocol deelnemers

Gaat de prijs van een opleiding wijzigen indien de lessen grotendeels online worden verzorgd?

Nee, we gaan de prijs niet veranderen. We moeten verschillende maatregelen treffen om aan alle RIVM-richtlijnen te voldoen. Sommige maatregelen werken kostenverhogend. Om die reden blijven de reeds genoemde prijzen, zoals vermeld op deze website, van toepassing, ook wanneer een opleiding grotendeels online wordt verzorgd.

Wat doet Inholland Academy in het geval van een besmetting?

Deelnemers met (lichte) ziekteverschijnselen, neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 graden Celsius), vragen we om thuis te blijven. Neem in dat geval contact op met het bedrijfsbureau via T: 088-4663030 of E: academy@inholland.nl.

Ik heb een andere vraag, waar kan ik die stellen?

Heb je een andere vraag of persoonlijk advies nodig? Neem dan gerust contact op met het bedrijfsbureau via T: 088-4663030 of E: academy@inholland.nl. We helpen je graag verder.

Studiekeuze & toelating

Ik wil een stap maken in mijn loopbaan, maar ik twijfel welke opleiding bij mij past. Kunnen jullie me helpen bij mijn studiekeuze?

Ja graag. Onze opleidingsadviseurs kennen de programma’s, het profiel van de deelnemers en de aanpak van docenten als geen ander. Als je weet in welke vakgebieden je geïnteresseerd bent, dan kunnen zij jou een persoonlijk advies op maat bieden. Neem voor meer informatie contact met ons op via het telefoonnummer 088 - 466 30 30 of emailadres academy@inholland.nl.

Wat zijn de toelatingseisen?

Goede beheersing van de Nederlandse taal is van belang om de opleiding/cursus met succes te volgen. Een afgeronde Nederlandse secundaire opleiding voldoet hieraan. Mocht je een buitenlands diploma hebben dan kun je laten zien dat je de Nederlandse taal voldoende beheerst door het behalen van het Staatsexamen NT2, programma 2. Wil je er zeker van zijn dat jouw vooropleidingen aansluiten, neem dan altijd eerst contact met ons op via het telefoonnummer 088 - 466 30 30 of emailadres academy@inholland.nl.

 

Kun je toegelaten worden tot een post-hbo opleiding als je geen hbo-vooropleiding hebt?

Voor sommige opleidingen is een hbo-diploma verplicht, dit kan echter per opleiding verschillen. Neem voor meer informatie hierover contact met ons op via het telefoonnummer 088 - 466 30 30 of emailadres academy@inholland.nl.

Hoe vindt de intake voor een cursus of opleiding plaats?

Wanneer voor een cursus-/opleidingsprogramma een persoonlijke of telefonische intake verplicht is, zullen wij je na inschrijving hiervoor benaderen. Uiteraard kun je altijd bij ons informeren naar de aansluiting van jouw vooropleiding/werkervaring op een bepaald cursusprogramma. Je kunt contact met ons opnemen via het telefoonnummer 088 - 466 30 30 of emailadres academy@inholland.nl.

Ik heb al een vooropleiding op het kennisgebied van de opleiding afgerond. Kan ik één of meer vrijstellingen verkrijgen?

De deelnemer kan met een vrijstellingsformulier de vrijstelling(en) aanvragen bij de examencommissie. Deelnemers dienen voor een module ingeschreven te zijn om een vrijstelling aan te kunnen vragen. Een vrijstelling heeft een maximale geldigheidsduur van 2 jaar. Op het moment dat een opleiding een ander vrijstellingsbeleid hanteert in verband met accreditaties, dan dient de opleidingsadviseur dit beleid duidelijk kenbaar te maken naar de deelnemer. Aan het aanvragen van een vrijstelling zijn geen kosten verbonden, m.u.v. kosten die worden gemaakt voor een eventueel assessment.

Hoe kan ik m'n werkgever overtuigen van m'n opleiding of cursus?

Wil je een post-hbo opleiding of cursus naast je baan volgen, maar krijg je geen toestemming, scholingsbudget of studieuren van je leidinggevende? Lees hier 6 tips om je werkgever te overtuigen.

Inschrijving & betaling

Wat is de sluitingsdatum voor inschrijving?

Graag ontvangen wij uiterlijk 2 weken voor aanvang van de cursus/opleiding je inschrijving. Daarna schrijven wij je ook in maar adviseren wij je van tevoren even te informeren naar beschikbare cursusplaatsen. Het besluit of een cursus/opleiding doorgaat wordt genomen op basis van het aantal inschrijvingen, wij adviseren je daarom om zo vroeg mogelijk in te schrijven.

Hoe kan ik inschrijven voor een cursus/training?

Je kunt je inschrijven door middel van het online inschrijfformulier dat je hier vindt.

 

Wanneer is mijn inschrijving definitief?

Na ontvangst van het door jou ingevulde en ondertekende inschrijfformulier is je inschrijving definitief. Annulering kan dan alleen geschieden conform de Algemene Voorwaarden Consumenten voor Particulier Onderwijs en Opleidingen NRTO, deze kun je hier downloaden.

Wanneer bevestigt de Academy mijn inschrijving?

Binnen 2 werkdagen na binnenkomst van je inschrijfformulier bevestigen wij de ontvangst hiervan per email.

Kan ik mijn inschrijving annuleren?

Je kunt je inschrijving altijd annuleren. Of er kosten aan de annulering verbonden zijn, hangt af van het moment van annuleren. Wij hanteren onze eigen annuleringsvoorwaarden, deze zijn voor de deelnemer altijd gunstiger dan die van de NRTO. Hieronder vind je de kosten in geval van annulering.

  Opleiding korter dan 1 jaar Opleiding langer dan 1 jaar
Annuleren tot 1 maand voor aanvang 10% van de overeengekomen prijs 5% van de overeengekomen prijs
Annuleren minder dan 1 maand voor aanvang 20% van de overeengekomen prijs 15% van de overeengekomen prijs
Tussentijdse beëindiging 30% van de overeengekomen prijs plus de kosten van het reeds gevolgde onderwijs ongeacht of je aanwezig was bij deze bijeenkomst(en). De totale kosten zijn nimmer hoger dan de overeengekomen prijs 20% van de overeengekomen prijs plus de kosten van het reeds gevolgde onderwijs ongeacht of je aanwezig was bij deze bijeenkomst(en). De totale kosten zijn nimmer hoger dan de overeengekomen prijs

 

Hoe weet ik zeker dat een cursus/opleiding van start gaat? Wanneer wordt dit bekendgemaakt?

Voor doorgang van een cursus/opleiding geldt een minimum aantal inschrijvingen. Uiterlijk twee weken voor aanvang krijg je van ons definitief bericht of de cursus/opleiding definitief van start gaat. 

Wanneer moet ik het geld overmaken voor de opleiding?

Zodra bekend is dat een cursus/opleiding van start kan gaan ontvangt de debiteur (degene die gaat betalen) van ons een digitale factuur op het opgegeven e-mailadres. Dit is in de regel 14 dagen voor de startdatum maar hier kan van afgeweken worden.

Kan ik de cursuskosten in termijnen betalen?

Ja, je kunt de kosten (als de cursusduur maar minimaal 6 maanden is) bij bedragen tussen € 400,- en € 2.000,- in 3 termijnen betalen. Bij bedragen vanaf € 2.000,- kun je in 5 termijnen betalen. Houd rekening met eenmalig € 15,- administratiekosten. Je ontvangt een digitale termijnfactuur die naar het e-mailadres van de debiteur wordt gezonden. Je dient zelf voor tijdige betaling van de factuur zorg te dragen.

Voorbereiding op de start en organisatie van de opleiding

Kan ik alvast een voorproef van de lesstof krijgen?

Voor veel van onze post-hbo opleidingen worden een aantal keer per jaar (online) proefcolleges georganiseerd. Daarnaast kunnen onze opleidingsadviseurs je een inkijkje geven in de lesstof en de literatuur.

Welke boeken moet ik aanschaffen en wat zijn de kosten?

Per opleiding staat op de website vermeld, of er literatuur moet worden aangeschaft en wat de kosten hiervan zijn. Ruim voor start van de opleiding ontvang je een literatuurlijst. Deze kun je ook altijd bij ons bedrijfsbureau opvragen.

 

Worden de lessen overdag of ’s avonds aangeboden?

Onze cursussen/opleidingen vinden voornamelijk in de avonduren plaats. Maar er wordt ook een aantal overdag aangeboden. Graag verwijzen wij je naar de specifieke informatie bij de verschillende cursussen/opleidingen.

Wordt er gebruik gemaakt van een digitale leeromgeving?

Inholland Academy maakt voor veel van de programma’s gebruik van de digitale leeromgeving ‘Moodle’. Dit platform biedt veel (interactieve) mogelijkheden. Het voldoet aan onze doelstellingen om zo efficiënt, snel, natuurvriendelijk en kosten efficiënt te werken. Indien binnen een programma gebruik gemaakt wordt van syllabi of ander materiaal van de docenten, dan zullen wij dat op dit platform digitaal aanbieden.

Zijn de leslocaties goed bereikbaar met het OV? Kan ik parkeren op de leslocatie?

De fysieke bijeenkomsten vinden grotendeels plaats op een locatie van Hogeschool Inholland. Deze locaties zijn allemaal in de buurt van een NS (trein, metro, tram)station gesitueerd. Hier kun je per locatie bekijken hoe de parkeersituatie is.

Hoe wordt een opleiding afgesloten? Ontvang ik een diploma?

Dit kan per opleiding verschillen. Graag verwijzen wij je naar de specifieke opleidingsinformatie op onze website. Je kunt natuurlijk ook contact met ons opnemen via het telefoonnummer 088 - 466 30 30 of emailadres academy@inholland.nl.

Als in mijn post-hbo opleiding een stage is opgenomen, wordt deze dan betaald?

In enkele zorgopleidingen is een stage opgenomen. Deze stage is onbetaald. Er kan wel een (kleine) stagevergoeding worden aangevraagd bij de SSFH; dit is stichting sociaal fonds huisartsenzorg. Meer info over de hoogte van de stagevergoeding is te vinden op de website van de SSFH.

Krijg ik hulp bij het vinden van een stageplaats?

Het vinden van een stageplaats is in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de deelnemer zelf. Wij kunnen hulp bieden: wij hebben een bestand aan stageadressen die door de deelnemer benaderd kunnen worden.

Algemeen

Wat betekent post-hbo of post-bachelor?

Ben je in het bezit van een hbo-diploma (bachelordiploma), maar wil je als werkende professional graag je kennis en vaardigheden verbreden of verdiepen? In dat geval is een praktijkgerichte post-hbo opleiding of cursus van Inholland Academy iets voor jou. Een post-hbo opleiding (post-bachelor en post-initieel hebben dezelfde betekenis) is bedoeld voor hbo-opgeleide professionals die zich verder willen ontwikkelen of specialiseren in hun vakgebied. Ook mensen die aantoonbaar over hbo werk- en denkniveau beschikken, komen voor deze vorm van bij- en nascholing in aanmerking. Het niveau van een post-hbo opleiding is hbo+. Lees verder over 'Wat is post-hbo?'

Kunnen organisatie gerelateerde kennisvragen ook door Inholland Academy beantwoord worden?

Het is altijd mogelijk met één van onze opleidingsadviseurs jouw specifieke kennisvraag te bespreken. Inholland Academy heeft vele jaren ervaring met het samenstellen van maatwerkprogramma’s op basis van specifieke opleidingsvragen van organisaties. Inmiddels hebben wij hiervoor het landelijk erkende keurmerk van Cedeo ontvangen. Lees hierover meer bij 'Certificering en kwaliteit'.

 

Is het mogelijk om de opleiding voor een bepaalde periode tijdelijk te onderbreken?

Het kan zijn dat je onverhoopt niet in staat bent om het programma van jouw opleiding te volbrengen. Mocht zich een dergelijke situatie voordoen, dan bekijken we samen hoe je de opleiding wel kunt afronden of hoe je kunt annuleren.

Waarom kies je voor Inholland Academy?

  1. Deelnemers waarderen onze opleidingen met een 8,2. Onze maatwerkklanten geven ons een 8,3.
  2. Inholland Academy biedt gecertificeerde programma's, het gehele aanbod is CEDEO-erkend
  3. Je krijgt praktijkgericht onderwijs van betrokken en enthousiaste vakdocenten
  4. Jouw netwerk groeit: je ontmoet andere professionals en wisselt ervaringen uit
  5. Met 10 leslocaties zijn we goed bereisbaar
  6. Onze opleidingen bieden we ook op maat aan: incompany of op een leslocatie

Heb je een andere vraag?

We helpen je graag verder!

Whatsapp
06 1144 9918
Telefoon
088 466 3030