Voorlichting en agenda

laden

Wil je graag meer informatie krijgen over een bepaalde opleiding of cursus? Of in korte tijd nieuwe kennis en vaardigheden opdoen over een specifiek onderwerp? Kom dan naar één van onze voorlichtingsbijeenkomsten, informatieavonden, expertmeetings, open dagen, proeflessen of kenniscafés: 

 

Primair Onderwijs

 
2018    
4 juli Expertmeeting Dans Haarlem
18 juli Expertmeeting Muziek Haarlem
3 okt Netwerkbijeenkomst Vakspecialisten bewegingsonderwijs Alkmaar
5 nov Netwerkbijeenkomst reken- en wiskundeonderwijs Rotterdam
2019    
4 april Netwerkbijeenkomst reken- en wiskundeonderwijs Rotterdam
 

Management en Organisatie

 
2018    
28 juni Voorlichting Fast Track MBA Alkmaar
17 sept Voorlichting E-marketing en E-commerce Diemen
20 sept Voorlichting E-marketing en E-commerce Rotterdam
21 sept Proefles Schuldhulpverlening Diemen
14 sept Proefles Beschermingsbewindvoering post-hbo Diemen
28 sept Proefles Schuldhulpverlening Rotterdam
28 sept Proefles Beschermingsbewindvoering post-hbo Rotterdam
5 okt Proefles Schuldhulpverlening Den Haag
 

Zorg, Welzijn en Publieke Dienstverlening

 
2018    
8 okt Seminar Medical Imaging Radiation Oncology Haarlem
31 okt Voorlichtingsavond Hoger management zorg en welzijn Alkmaar