Voorlichting en agenda

laden

Wil je graag meer informatie krijgen over een bepaalde opleiding of cursus? Of in korte tijd nieuwe kennis en vaardigheden opdoen over een specifiek onderwerp? Kom dan naar één van onze voorlichtingsbijeenkomsten, informatieavonden, expertmeetings, open dagen, proeflessen of kenniscafés: 

 

Primair Onderwijs

 
2018    
21 feb Expertmeeting Literatuur Den Haag
21 feb Expertmeeting Dans N.t.b.
7 mrt Expertmeeting TPR: eerste hulp bij nieuwkomers Rotterdam
9 mrt Nationale Rekencoördinator Dag  Utrecht
14 mrt Expertmeeting Beeldend Den Haag
14 mrt Expertmeeting Muziek N.t.b.
14 mrt Expertmeeting Groepsdynamiek en gesprekken rondom pesten Haarlem
15 mrt Expertmeeting Effectief kindgedrag en optimaal leerkrachtgedrag Rotterdam
15 mrt Inspiratieworkshop Tijd voor Nieuwe Zaken Rotterdam
21 mrt Popcorn onderwijsfestival Haarlem
21 mrt Expertmeeting Begrijpen en begrepen worden Rotterdam
4 apr Expertmeeting Een schat aan woorden bij tweedetaalleren Rotterdam
12 apr Netwerkbijeenkomst reken- en wiskundeonderwijs Den Haag
18 apr Expertmeeting Praatjes maken: taalproductie uitlokken en ondersteunen Rotterdam
16 mei Expertmeeting Turbotaal: taal en wereldoriëntatie  Rotterdam
16 mei Expertmeeting Effectief kindgedrag en optimaal leerkrachtgedrag Haarlem
30 mei Expertmeeting Lezen en spellen met tweedetaalleerders  Rotterdam
13 juni Expertmeeting Taaltoetsende of taalverwervende activiteiten  Rotterdam
27 juni Expertmeeting Tweede taal en ICT Rotterdam
 

Zorg, Welzijn en Publieke Dienstverlening

 
2018    
4 apr Voorlichtingsavond opleidingen Zorg en Welzijn Amsterdam
12 apr Voorlichtingsavond Praktijkmanagement eerstelijns- en ketenzorg Amsterdam
17 mei Voorlichtingsavond Casemanagement Amsterdam
24 mei Seminar ICT in de Zorg Diemen