Adviesvaardigheden voor ICT-ers

Let op: dit programma is bijzonder geschikt om als incompany- of maatwerktraject te volgen. Het is niet meer mogelijk om individueel in te schrijven.

Training Adviesvaardigheden voor ICT-ers: creeër draagvlak voor je ideeën!

Ben je een in- of externe ICT-adviseur die zich bezig houdt met vraagstukken op het gebied van informatievoorziening voor bedrijfsvoering en/of beleid? Die in praktijk soms te maken heeft met moeilijk realiseerbare verwachtingen van klanten? En vraag je je weleens af waarom een klant niet beter naar je advies luistert? Dat laatste heeft vooral te maken met het verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen. Hoe zorg je er voor dat je advies wordt overgenomen? De training Adviesvaardigheden voor ICT-ers reikt je de juiste handvatten aan!

Programma/onderdelen

De training heeft als doel het ontwikkelen van een effectieve advieshouding die past bij jouw persoonlijke stijl, in relatie tot verschillende stakeholders waar je als ICT-adviseur mee te maken heeft (gebruikers, lijnmanagers, managementteams, directeuren). Centraal staan de vragen: wat zijn mijn rol, kracht en ontwikkelpunten als adviseur? Hoe word ik een partner van het management? Hoe zorg ik ervoor dat ik zaken daadwerkelijk voor elkaar krijg?

De volgende onderwerpen komen aan bod:

Les 1: Oriëntatie op strategisch adviseren en de rol van ICT-adviseur
Er wordt gestart met een oriëntatie op adviseren: wat zijn kenmerken van adviseren, hoe verloopt het adviesproces, wat is jouw toegevoegde waarde als ICT-adviseur, wat zijn je doelen, welke rollen vervul je en welke rol vervult de klant? Verdieping vindt plaats door reflectie op je eigen sterke en ontwikkelpunten als adviseur en het intensief oefenen van de basisvaardigheden, zoals het vasthouden van de regie in het gesprek, het aansluiten bij de klant en het toepassen van en wisselen tussen beïnvloedingsstijlen.

Les 2: Probleemanalyse: wat is de vraag achter de vraag?
Deze les staat de eerste fase van het adviesproces centraal: entree, probleemanalyse en contract. Op basis van casuïstiek oefen je in het aansluiten bij de klant en het naar boven krijgen van de vraag achter de vraag.

Aandachtspunten hierbij zijn het bewerkstelligen van probleembesef, het opbouwen van vertrouwen, het stellen van grenzen met instandhouding van de relatie, het formuleren van een gezamenlijke probleemdefinitie en het maken van afspraken.

Les 3: Formuleren en presenteren van het advies: het beïnvloeden van de besluitvorming
Op basis van de probleemanalyse uit les 2 maak je een analyse van het probleem, de adviesvraag, het speelveld en de te verwachten weerstanden. Aan de hand hiervan formuleer je een advies. Aandachtspunten hierbij zijn: aan welke eisen moet een advies voldoen? Wat zijn de belangen van de klant? Welke weerstanden zijn te verwachten?

Je oefent met het opstellen en overbrengen van het advies, de structuur en opbouw van de presentatie, het herkennen van en bespreekbaar maken van weerstanden en het toepassen van advies- en beïnvloedingsstijlen.

Resultaat/einddoel

Na afloop van de training ontvang je bij een minimale aanwezigheid van 80% een bewijs van deelname van Inholland Academy.

Persoonlijk advies of meer informatie?

Deze training wordt uitsluitend als maatwerktraject aangeboden. Dit kan zowel incompany zijn bij je organisatie als op één van onze locaties. Neem voor meer informatie contact met ons op via T: 088-4663030 of E: academy@inholland.nl