Adviseren gewasbescherming

Programma module Advisering gewasbescherming

De thema’s die behandeld worden zijn: 
•    Plant- en bodemweerbaarheid 
•    Onkruiden
•    Schimmels
•    Bacteriën
•    Virussen, viroiden en fytoplasma’s 
•    Insecten
•    Nematoden
•    Spuittechniek
•    Adviesvaardigheden