BioAssays and Beyond (BAB)

Programma module BioAssays and Beyond (BAB)

De module BioAssays and Beyond is opgezet aan de hand van ‘The Disease Triangle’: de Ziekteverwekker, de Gastheer en de Omgeving (zie afbeelding). Deze drie onderwerpen komen in de module in drie verschillende dagen aan de orde. Vervolgens gaan we deze kennis toepassen in de twee overige dagen, waarin we het opzetten van biotoetsen en de mogelijkheden voor resistentieveredeling behandelen. In totaal bestaat deze module uit vijf bijeenkomsten met als thema:

 • Dag 1 - De Ziekteverwekker
 • Dag 2 - De Gastheer
 • Dag 3 - De Omgeving
 • Dag 4 - Biotoetsen
 • Dag 5 - Resistentieveredeling

Tijdens elke bijeenkomst worden overzichtscolleges gegeven over de verschillende thema’s door de docenten van Inholland (E. Overdijk, F van der Helm, N. Kreike), aangevuld met verdiepende gastcolleges door experts/onderzoekers van de kennisinstellingen (WUR, UVA) of uit het werkveld. We sluiten de dag af met een discussie over de plant-pathogeen interacties waarin de deelnemers geïnteresseerd zijn.Afbeelding: 'The Disease Triangle'

Kennisdossier

Je gaat zelf aan de slag met het aanleggen van een kennisdossier over een specifieke plant-pathogeen interactie naar keuze, waarin de rol van het pathogeen, de gastheer en de omgeving centraal staan. Daarnaast presenteer je in de middag jouw eigen specifieke plant-pathogeen interactie en bediscussiëren we vragen als:

 • hoe komt een pathogeen de plant binnen?
 • wat doet de plant zelf om ziekten en plagen te weerstaan?
 • wat is de rol van de omgeving op het ziekteproces?
 • welke maatregelen kan ik treffen om ziektedruk te verminderen?
 • hoe zet ik een biotoets op?
 • hoe kan ik mijn planten veredelen zodat mijn gewas minder vatbaar is?

Opbouw van de module BioAssays and Beyond (BAB)

Dag 1 - De Ziekteverwekker

Dag 1 - De Ziekteverwekker

Locatie
Hogeschool Inholland Amsterdam

Overzichtscolleges

 • Welke ziekteverwekkers zijn er en hoe maken ze de plant ziek?
 • Wat is resistentie en waar komt dat vandaan?

Gastcolleges
Over een specifieke soort of groep ziekteverwekkers.

‘s Middags
Discussie o.l.v. docenten Inholland over eigen plant-pathogeen interactie.

Huiswerkopdracht 1
Kies drie pathogeen-plant interacties uit die je tegenkomt in je beroepssituatie en zoek informatie op over de levenscyclus van het pathogeen, hoe het pathogeen de plant besmet en binnendringt en wat de symptomen zijn en het ziektebeeld van de plant is.

Dag 2 - De Gastheer

Dag 2 - De Gastheer

Locatie
Hogeschool Inholland Amsterdam

Overzichtscolleges

 • Wat doet de plant zelf ter verdediging van pathogenen en plagen?

  • Algemene afweer: resistentie mechanismen en gifstoffen

  • Geinduceerde afweer: The Arms Race (2 uur) (N. Kreike/ E. Overdijk, Inholland)

Gastcolleges
Over specifieke plant-microbe interacties en welke mechanismen de plant heeft om de ziekteverwekker te herkennen en buiten de deur te houden.

‘s Middags
Discussie o.l.v. docenten Inholland over eigen plant-pathogeen interactie.

Huiswerkopdracht 2
Zoek uit waar resistent/tolerant plantmateriaal aanwezig is van je gewas(sen), waar komen de wilde verwanten van je gewas vandaan? Is er in andere gewassen resistentie gevonden tegen jouw pathogenen?

Dag 3 - De Omgeving

Dag 3 - De Omgeving

Locatie
Hogeschool Inholland Amsterdam

Overzichtscolleges

 • Wat is de invloed van …… op de weerbaarheid/vatbaarheid van de plant?

  • Klimaatfactoren

  • Bemesting

  • Micro/macrobioom

  • Levensfase van de plant

Gastcolleges
Wat is de rol van het microbioom, bemesting en teeltcondities op de weerbaarheid van de plant?

‘s Middags
Discussie o.l.v. docenten Inholland over eigen plant-pathogeen interactie.

Huiswerkopdracht 3
Van welke ziektes heb je het meeste last? Wat doe jij tijdens de teelt om de ziektedruk te verminderen? Gebruik je pro-biotica tijdens de teelt?

Dag 4 - Biotoetsen

Dag 4 - Biotoetsen

Locatie
Naktuinbouw of elders

Overzichtscolleges

 • Het wat en hoe van een Biotoets.

  • Proefopzet

  • Inoculum en besmetting

  • Teeltkeuzes en groeicondities

  • Meten = weten

Gastcolleges
Voorbeelden van biotoetsen uit de praktijk.

‘s Middags
Discussie o.l.v. docenten Inholland over eigen plant-pathogeen interactie. Optioneel: rondleiding langs de biotoetsen.

Huiswerkopdracht 4
Maak een plan voor de opzet van een biotoets voor een van de drie gekozen pathogeen-plant interacties.

Dag 5 - Resistentieveredeling

Dag 5 - Resistentieveredeling

Locatie
Hogeschool Inholland Amsterdam

Overzichtscolleges

 • Klassieke veredeling: kruising en selectie

 • Moleculaire veredeling

  • Marker Assisted Selection voor resistentieveredeling

  • Voorbeelden: GM technologie en resistentieveredeling

  • CRISPR/cas mutagenese

Gastcolleges
Met voorbeelden over de veredeling met polyploiden en het gebruik van S-genen.

‘s Middags
Discussie o.l.v. docenten Inholland over eigen plant-pathogeen interactie.

Huiswerkopdracht 5
Discussie over mogelijke resistentieveredelingstrategieën voor verschillende plant-pathogeen interacties.