Effectief communiceren

Let op: dit programma is bijzonder geschikt om als incompany- of maatwerktraject te volgen. Het is niet meer mogelijk om individueel in te schrijven.

Training Effectief communiceren: ik ben toch duidelijk?!     

Iedereen weet hoe belangrijk effectieve communicatie in professionele en persoonlijke situaties is. Communicatie is de smeerolie in organisaties, teams, projecten en alle andere plekken waar mensen samenwerken. En juist in de communicatie gaat het vaak mis. Misverstanden die tot fouten leiden, onduidelijke afspraken of collega’s met onderlinge irritaties. Hoe vaak gebeurt het dat je dácht dat je helder was in je communicatie, maar uit de acties van de ander blijkt dat dit niet zo is? En hoe handig zou het zijn als je leert om je impact en invloed in communicatie te vergroten? Zodat je wel die gewenste resultaten van effectief samenwerken bereikt?

‘Communicatie die tot gewenste resultaten leidt’- dat is het doel van deze praktische training Effectief communiceren. Vakinhoudelijke kennis is niet altijd voldoende om anderen te overtuigen. Jouw houding - je manier van kijken -  en gedrag zijn van invloed op een heldere en krachtige communicatie. Inzicht in invloed van gedrag maken je gespreksvaardigheden sterker in uiteenlopende situaties, zowel in je persoonlijke als in je professionele leven.

Doelgroep

Bestemd voor iedereen die effectiever en daadkrachtiger wil communiceren en invloed wil uitoefenen zonder hiërarchische bevoegdheden. Hierdoor worden in samenwerking met de ander de gewenste resultaten bereikt. Jouw collega-deelnemers hebben een overeenkomstig denk- en ervaringsniveau.

Programma/onderdelen

De training Effectief communiceren is thematisch van opzet. Tijdens iedere bijeenkomst staat een thema centraal:

  • waarnemen en communiceren
  • constructief samenwerken en inspireren
  • feedback geven en ontvangen
  • luistervaardigheden
  • conflicthantering en omgaan met weerstand 

Tijdens de training zul je werken met een Persoonlijk Actieplan. Dit plan vormt de rode draad gedurende je training en zorgt voor de vertaalslag naar de praktijk. 

Structuur

De training kenmerkt zich door ervaringsgericht leren. Dit zorgt ervoor dat je na iedere bijeenkomst direct het geleerde in praktijk kunt toepassen. Korte stukken theorie worden afgewisseld met actief experimenteren, reflecteren en leren van en met elkaar. Dit maakt de bijeenkomsten dynamisch en bijzonder interactief. Je werkt aan je persoonlijke vaardigheden met persoonlijke vraagstukken.

Wat leer je tijdens de training Effectief communiceren?

Na het volgen van de training ben je:

  • je bewust van je eigen invloed op de effectiviteit in je waarneming en communicatie
  • in staat om de impact en invloed van je communicatie te vergroten
  • je bewust van de invloed van non-verbale communicatie op je uitstraling
  • in staat om op een constructieve manier samenwerking te creëren
  • in staat om daadkrachtiger te reageren in lastige situaties

Resultaat

Na het succesvol afronden van deze training Effectief communiceren ontvang je een bewijs van deelname van Inholland Academy.

Persoonlijk advies of meer informatie?

Deze training wordt uitsluitend als maatwerktraject aangeboden. Dit kan zowel incompany zijn bij je organisatie als op één van onze locaties. Neem voor meer informatie contact met ons op via T: 088-4663030 of E: academy@inholland.nl