Migratierecht in de praktijk

Let op: dit programma is bijzonder geschikt om als incompany- of maatwerktraject te volgen. Het is niet meer mogelijk om individueel in te schrijven.

Post-hbo cursus Migratierecht in de praktijk: in slechts 3 maanden up-to-date kennis van het migratie- en vreemdelingenrecht!

Nieuwe ontwikkelingen rondom de opvang van vluchtelingen, inburgering en asielprocedures volgen elkaar in hoog tempo op. Wanneer je tijdens je werkzaamheden te maken hebt of krijgt met vragen rondom migratierecht, is het van belang dat je op de hoogte bent van actuele wet- en regelgeving en procedures in dit vakgebied, zodat je jouw cliënten adequaat kunt begeleiden en adviseren. Ben je werkzaam in het sociaal-juridische domein en heb je behoefte aan up-to-date kennis van het migratie- en vreemdelingenrecht? Dan is deze korte, praktijkgerichte cursus iets voor jou!

Doelgroep post-hbo Migratierecht in de praktijk

De post-hbo cursus Migratierecht in de praktijk is bestemd voor professionals die binnen hun werkzaamheden te maken krijgen met vluchtelingen, inburgering en asielprocedures, kortom migratierecht. Dit kunnen bijvoorbeeld casemanagers, woonbegeleiders en programmabegeleiders in asielzoekerscentra zijn, maar ook medewerkers bij de politie, ambassades, Koninklijke Marechaussee, Sociale Dienst, afdeling Burgerzaken of Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA),  Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Programma/onderdelen

De cursus Migratierecht in de praktijk wordt verzorgd door ervaren docenten uit de beroepspraktijk en bestaat uit drie modules van twee dagdelen. Er wordt veel gewerkt met casuïstiek en literatuur. De volgende modules komen aan bod:

Module 1: Asiel
Aan bod komen onderwerpen als: rol en verantwoordelijkheden van ketenpartners binnen het Vreemdelingenrecht Asiel (o.a. IND, COA, DT&V, Nidos), nationale en internationale bronnen, Europese richtlijnen, Vluchtelingenrecht (Mensenrechten), art. 1 (F) en 1(C) Vluchtelingenverdrag, de asielprocedure, ambtsberichten en taalanalyse, medische aspecten in de asielprocedure, toelatings- en verlengingsgronden, afwijzingsgronden, rechtsmiddelen en jurisprudentie.

Module 2: Regulier
Aan bod komen onderwerpen als: rol en verantwoordelijkheden van ketenpartners binnen het Vreemdelingenrecht Regulier (o.a. IND, UWV, Buza), toegang, art 3 Vw, visa, machtiging tot voorlopig verblijf, gevolgen van de ingevoerde Wet MOMI, behandelen van het verblijf in de vrije termijn, niet tijdelijke verblijfsdoelen, gezinshereniging en gezinsvorming, arbeid incl. hoogopgeleide migranten, tijdelijke verblijfsdoelen (arbeid, studie, medische noodzaak, culturele uitwisseling), verlengingen en intrekkingen.  

Module 3: Inburgering en nationaliteit
Aan bod komen onderwerpen als: rol en verantwoordelijkheden van ketenpartners binnen de Wet Inburgering en RWN (o.a. DUO, BuZa, gemeente, IND), het verband tussen inburgering en verstrekken van de Nederlandse nationaliteit, de verschillende inburgeringstrajecten, het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit, rechtsmiddelen en jurisprudentie.

Resultaat/einddoel post-hbo Migratierecht in de praktijk

Na afloop van de post-hbo cursus Migratierecht in de praktijk:

  • kun je de basisbegrippen en regelgeving rondom migratierecht benoemen en aan de hand van het geleerde de cliënt goed adviseren
  • ben je in staat om het migratierecht en de bijbehorende procedures op de juiste wijze toe te passen
  • weet je welke rol het Europees recht speelt en wat de verschillende verblijftitels zijn

Na het volledig volgen van deze cursus ontvang je een bewijs van deelname van Inholland Academy.

Persoonlijk advies of meer informatie?

Deze cursus wordt uitsluitend als maatwerktraject aangeboden. Dit kan zowel incompany zijn bij je organisatie als op één van onze locaties. Neem voor meer informatie contact met ons op via T: 088-4663030 of E: academy@inholland.nl