Organisatiecoach opleiding

Programma post-hbo Organisatiecoach

De opleiding Organisatiecoach bestaat uit zestien bijeenkomsten van 10:00 tot 17:00 uur, inclusief tien intervisiebijeenkomsten. Daarnaast organiseer je met collega deelnemers zes tot acht collegiale consultaties. De zestien bijeenkomsten worden opgebouwd van praktisch direct uitvoerbaar naar methodisch expliciteren & verantwoorden en contracteren & ontwerpen van een organisatietraject. Je werkt aan de hand van literatuur, met behulp van casuïstiek en opdrachten uit de praktijk. De opleiding wordt afgerond met een eindwerkstuk waarin begeleidingskunde, organisatiekunde en onderzoekskunde vervlochten zijn met het competentieprofiel van een organisatiecoach en een videoassessment (lesdag 16).

De methodisch didactische scholing bestaat uit 3 onderdelen:

  1. Begeleidingskunde
    Coachen van collectief leren gerelateerd aan het competentieprofiel van een organisatiecoach o.a. met focus op het hanteren van large scale interventies en storytelling als leerinterventie
  2. Organisatiekunde
    Met gerichte aandacht op de begrippen Structuur, Cultuur  en Leiderschap
  3. Onderzoekskunde
    Handelingsgericht onderzoek met de nadruk op actieonderzoek

Intervisie
In dit onderdeel koppel jij jouw eigen begeleidingswerk aan wat je in de opleiding leert. Je oefent met de aangereikte stof en leert de theorie en onderzoek te integreren in jouw handelen. Bij de intervisiecombinaties word je deskundig begeleid door een geregistreerde LVSC-supervisor met organisatiecoaching als specialisatie.

Collegiale consultatie
De collegiale consultatie is bedoeld om met elkaar te leren van de leerpraktijk en de aangereikte stof. Ook biedt deze consultatie een werkplaats om jouw repertoire als organisatiecoach te ontwikkelen. In groepen van vier tot zes personen creëer je een passende leeromgeving.

Leerpraktijk coaching
Organisatiecoaching leer je alleen door het te doen. Hiervoor is oefening nodig. Je gaat in de praktijk organisatietrajecten uitvoeren en verzorgt zelfstandig organisatiecoaching binnen en buiten jouw eigen organisatie. De totale vereiste praktijkervaring betreft 120 uur. De omvang van de leerpraktijk is tijdens de opleiding 40 uur in de lead en 20 uur meelopen met een andere organisatiecoach. De overige praktijkuren (80 uur in the lead en 40 uur co-begeleider) zullen in de twee jaar daarop volbracht moeten worden.