Schuldhulpverlening voor incassomedewerkers

Let op: dit programma is bijzonder geschikt om als incompany- of maatwerktraject te volgen. Het is niet meer mogelijk om individueel in te schrijven.

Goed geïnformeerd over schuldhulpverlening! 

Schuldeisers hebben vaak te maken met klanten die schulden hebben. De betalingsproblemen van klanten kunnen zo ernstig zijn dat een traject van schuldhulpverlening nog de enige mogelijkheid is om de financiële problemen op te lossen. Deze cursus Schuldhulpverlening voor incassomedewerkers informeert jou als schuldeiser over de mogelijkheden binnen een schuldhulpverleningstraject en de eventuele gevolgen hiervan voor je organisatie. De cursus wordt uitsluitend verzorgd als maatwerk- of incompanytraject. 

Doelgroep

Het maatwerk-/incompanytraject Schuldhulpverlening voor incassomedewerkers is bestemd voor medewerkers van profit- en non-profit organisaties, die met cliënten met schulden in aanraking komen, bijvoorbeeld bij hrm-, debiteuren- en incassoafdelingen van nutsbedrijven, gemeentelijke diensten, verzekeringsmaatschappijen en woningbouwcorporaties. Je leert zonder zelf de formele schuldhulpverlener te zijn toch de juiste aanpak te kiezen voor mensen met schuldenproblematiek!

Programma/onderdelen

De inhoud van het scholingstraject wordt in overleg met jou vastgesteld en kan bijvoorbeeld bestaan uit de volgende onderdelen:

  • introductie schuldhulpverlening
  • proces van schuldhulpverlening
  • schulden, schuldeisers en invorderingsmogelijkheden
  • Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen

Wat leer je tijdens het traject Schuldhulpverlening voor incassomedewerkers?

Het maatwerk-/incompanytraject Schuldhulpverlening voor incassomedewerkers reikt je de middelen aan om jezelf en je organisatie voor te bereiden op een schuldhulpverleningstraject. Je ontvangt praktische handvatten waarmee je meer inzicht krijgt in de mogelijkheden en onmogelijkheden bij de omgang met klanten met financiële problemen. Aan het eind van het scholingstraject hebben jij en je medewerkers:

  • een beeld van de maatschappelijke achtergrond van de schuldenproblematiek
  • inzicht in de sociale kaart op het gebied van schulhulpverlening
  • vaardigheden opgedaan om klanten eventueel door te kunnen verwijzen
  • kennis van het incassotraject
  • inzicht in het minnelijke en wettelijke traject van schuldhulpverlening en de gevolgen van deze trajecten

Resultaat

Na afloop van het traject Schuldhulpverlening voor incassomedewerkers ontvangen deelnemers een bewijs van deelname van Inholland Academy indien er aan het aanwezigheidspercentage van 80% is voldaan.

Persoonlijk advies of meer informatie?

Dit programma wordt uitsluitend als maatwerktraject aangeboden. Dit kan zowel incompany zijn bij je organisatie als op één van onze locaties. Neem voor meer informatie contact met ons op via T: 088-4663030 of E: academy@inholland.nl