Schuldhulpverlening voor verwijzers en hulpverleners

Let op: dit programma is bijzonder geschikt om als incompany- of maatwerktraject te volgen. Het is niet meer mogelijk om individueel in te schrijven.

Cursus Schuldhulpverlening voor verwijzers en hulpverleners: goed geïnformeerd over schuldhulpverlening!              

Hulpverlenende organisaties hebben vaak te maken met cliënten die schulden hebben. Het hebben van schulden werkt vaak erg belemmerend  bij het oplossen van andere vraagstukken of problemen. Een integrale aanpak is dan van belang. Deze cursus Schuldhulpverlening voor verwijzers en hulpverleners reikt je als medewerker van een hulp- en dienstverlenende organisatie, middelen aan om klanten voor te bereiden op en te informeren over een schuldhulpverleningstraject.

Doelgroep

Dit maatwerktraject is bestemd voor medewerkers van hulpverlenende organisaties, die met cliënten met schulden in aanraking komen. Bijvoorbeeld maatschappelijk werk organisaties, organisaties binnen het welzijnswerk, de geestelijke gezondheidszorg, gehandicapten- en jeugdzorg. Zonder zelf de formele schuldhulpverlener te zijn toch de juiste aanpak kiezen voor mensen met schuldenproblematiek!

Programma/onderdelen

  • introductie schuldhulpverlening
  • proces van schuldhulpverlening 
  • schulden, schuldeisers en invorderingsmogelijkheden
  • Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen

Wat leer je tijdens de cursus Schuldhulpverlening voor verwijzers en hulpverleners?

Dit maatwerktraject reikt je de middelen aan om cliënten voor te bereiden op en te informeren over een schuldhulpverleningstraject. Je krijgt gereedschap waarmee je jouw cliënten in staat kan stellen op korte termijn met hun schulden om te laten gaan. Aan het eind van de cursus:

  • heb je een beeld van de maatschappelijke achtergrond van de schuldenproblematiek
  • ben je bekend met de sociale kaart op het gebied van schuldhulpverlening en kun je optimaal doorverwijzen
  • ben je bekend met het incassotraject
  • heb je inzicht in het minnelijke en wettelijke traject van schuldhulpverlening

Resultaat

Na afloop van het maatwerktraject Schuldhulpverlening voor verwijzers en hulpverleners krijg je een certificaat van Inholland Academy als je aan het aanwezigheidspercentage van 80% hebt voldaan. 

Persoonlijk advies of meer informatie?

Dit programma wordt uitsluitend als maatwerktraject aangeboden. Dit kan zowel incompany zijn bij je organisatie als op één van onze locaties. Neem voor meer informatie contact met ons op via T: 088-4663030 of E: academy@inholland.nl