Sensorisch Onderzoek A

Programma post-hbo Sensorisch onderzoek A

De basis vormt het boek Proeven van succes, vijfde herziene druk, van Joep Brinkman waarvan zowel de leerstof als de opgaven worden besproken. De module bestaat uit het behandelen van een alle relevante hoofdstukken van het studieboek Proeven van succes, het nabespreken van de gemaakte opdrachten en het beantwoorden van vragen.

  • de rol van sensorisch onderzoek bij kwaliteitscontrole, houdbaarheidstesten, procesveranderingen, productontwikkeling en consumentenonderzoek
  • zintuigen en waarneming, psychologische en sociale aspecten, individuele verschillen per mens
  • analytisch en hedonisch onderzoek
  • productgericht en consumentgericht onderzoek
  • voorbereiden en afnemen van vragenlijsten en testen ((semi-)monadisch, paarsgewijs, verschiltesten, beschrijvende testen, panelselectie-, -trainings- en –monitoringstesten)
  • rapporteren in tabellen en grafieken, gebruikmakend van eenvoudige beschrijvende statistiek
  • testlocaties en -omstandigheden
  • respondenten
  • software voor sensorisch onderzoek: ‘Good Sensory Practice’ (bewaarcondities en (voor)bereiding van producten, aanbiedingsdesigns, testmateriaal, codering, hygiëne)