Sensorisch Onderzoek A

Resultaat module Sensorisch onderzoek A

Je kunt:

  • bij een ontwikkelingsleerdoel het beste toepassingsgebied (oa kwaliteitsonderzoek, houdbaarheidstesten etc) van sensorisch onderzoek selecteren (TOEPASSEN/ INZIEN)
  • de zintuigen en zintuiglijke waarneming  van de mens als meetinstrument benoemen (WETEN en INZIEN)
  • het verschil tussen analytisch en hedonisch onderzoek en tussen kwantitatief en kwalitatief onderzoek benoemen (WETEN)
  • de juiste sensorische verschil- en beschrijvende test aanduiden (INZIEN)
  • de criteria van panelselectie (grootte panel en eisen panelleden), en beslissen of er een getraind, ongetraind, intern of extern panel wordt gekozen. (ANALYSEREN en INZIEN en TOEPASSEN)
  • de regels en methodiek van ‘Good Sensory Practice’ toepassen (TOEPASSEN)


Doorstroommogelijkheden

Na afronding van de module Sensorisch Onderzoeker A zijn er diverse doorstroom-/verdiepingsmogelijkheden: