Sensorisch Onderzoek en Kwaliteitscontrole

Resultaat module Sensorisch onderzoek en Kwaliteitscontrole

Na afloop van de module Sensorisch Onderzoek en Kwaliteitscontrole heb je onderstaande kennis en vaardigheden opgedaan:

Het belang van sensorisch onderzoek binnen QC in het bedrijf

 • je kunt de geschiedenis van sensorisch onderzoek beschrijven
 • je kunt de ontwikkeling van kwaliteitszorg in de voedingsindustrie beschrijven
 • je weet het belang en je kunt de rol van de QC afdeling binnen het bedrijf benoemen
 • je kunt voorbeelden van veel voorkomende instrumentele QC metingen geven en weet de principes van deze metingen uit te leggen
 • je weet wat de Sensorisch onderzoek betekent voor de kwaliteitszorg binnen het bedrijf
 • je kunt methoden om representatief bemonsteren (sampling) beschrijven
 • je bent in staat om trainingsmethoden voor de belangrijkste testen te ontwikkelen
 • je kan de juiste communicatie omtrent QC en de juiste Sensorische termen gebruiken
 • je weet hoe om te gaan met panel-motivatie en panel-onderhoud
 • je kunt het belang van data-verzameling en data-onderhoud aangeven

Het gebruik van sensorische QC testen

Theoretisch

 • je weet welke factoren bepaalde interacties tussen ingrediënten en productvariaties ‘aan de lijn’ kunnen veroorzaken.
 • je weet hoe om te gaan met interne en externe referentiemonsters
 • je kunt het belang van goede standaarden voor sensorische testen uitleggen
 • je kunt de regels en methodiek van ‘Good Sensory Practice’ zo goed mogelijk toepassen op de productieomgeving
 • je kunt voor- en nadelen benoemen van methoden voor sensorisch QC metingen, zoals voor herformuleringsprojecten; methoden: methoden voor bepalen van “IN”spec en “OUT”spec
 • Quality Ranking (Suiker, Stevia)
 • Quality Ratings methoden
 • Difference From Control testen
 • snelle QDA methoden en gebruik van beschrijvende attributen
 • je weet de sensorische metingen aan instrumentele QC metingen aan de lijn te koppelen (zoals o.a. viscositeits- en textuurwaarden, kleurmetingen)

Praktisch

 • je kunt bepaalde standaarden gebruiken in relatie met Quality-Ratings en Difference From Control testen
 • je weet hoe de belangrijkste testen klaar te maken en panelleden te motiveren een goede bijdrage te geven aan de sensorische QC-metingen
 • je kunt de belangrijkste sensorisch en instrumentele QC metingen uitvoeren en de verkregen data uitwerken tot een klein rapport
 • je kunt de resultaten van instrumentele metingen koppelen aan sensorische testresultaten


Certificering

Aan het eind van de module wordt je kennis getoetst en ontvang je bij succesvolle afronding een Inholland Academy/MOA certificaat.