Sensorisch Onderzoek en Productontwikkeling

Resultaat module Sensorisch Onderzoek en Productontwikkeling

Aan het eind van de module wordt je kennis getoetst en ontvang je bij succesvolle afronding een Inholland Academy/MOA certificaat.