Eerste hulp bij radicalisering

Radicalisering begrijpen, herkennen en bestrijden

Geradicaliseerde mensen keren zich steeds meer af van de samenleving. Ze zijn bereid grenzen te overschrijden om hun doelen te bereiken. Er kan sprake zijn van intimiderend gedrag richting bepaalde groepen of in het meest extreme geval geweld. Radicalisering heeft ernstige maatschappelijke gevolgen. Een incident kan ervoor zorgen dat burgers of groepen massaal tegenover elkaar komen te staan of hun vertrouwen in de rechtstaat verliezen. Kom jij in de dagelijkse praktijk in aanraking met jongeren die dreigen te radicaliseren? De cursus Eerste hulp bij radicalisering biedt jou de juiste kennis en vaardigheden om radicalisering vroegtijdig te signaleren en hierop adequaat te reageren.

Programma post-hbo Eerste hulp bij radicalisering

De cursus Eerste hulp bij radicalisering bestaat uit drie bijeenkomsten. Verschillende werkvormen komen voorbij: van vaardigheidstrainingen tot rollenspellen en van best practices tot een casuïstiek-bespreking. Er is genoeg ruimte om jouw eigen leervragen in te brengen. Je sluit de cursus af met een eindtoets. De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • dynamiek rond en verklaringen voor radicalisering en jihadisme 
 • herkennen en signaleren van mogelijke tekens van radicalisering 
 • informatie over en toepassing van de ‘sociale kaart radicaliseren’: wat is jouw taak? Hoe pak jij deze op? Wat is de aard van het probleem? Wat gebeurt er al op het gebied van preventie en repressie? 
 • actualiteiten 
 • de gevolgen van radicalisering voor betrokkenen en omgeving 
 • best practices
 • casuïstiekbespreking: deels inbreng door trainer en deels door deelnemers

Resultaat cursus Eerste hulp bij radicalisering

Na afronding van de cursus Eerste hulp bij radicalisering:

 • ben jij op de hoogte van politieke en maatschappelijke actualiteiten op het gebied van radicalisering
 • heb jij kennis van de verschillende verklaringen voor radicalisering
 • kun jij radicalisering en mogelijke signalen hiervan herkennen
 • ben jij in staat om (on)veiligheidsrisico’s te taxeren en adequaat te reageren op deze signalen
 • heb jij kennis van de impact van radicalisering op het individu, gezin en de samenleving
 • kun jij methodische gespreksvoering toepassen bij een melding van radicalisering

Deelname aan de cursus levert 26,5 registerpunten op bij Registerplein voor maatschappelijk werkers en sociaal agogen.

Toelating cursus Eerste hulp bij radicalisering

De cursus Eerste hulp bij radicalisering is bedoeld voor:

 • professionals die in hun dagelijkse werkzaamheden in aanraking (kunnen) komen met radicalisering, zoals docenten, IB’ers en schoolleiders (zowel basisonderwijs als voortgezet onderwijs), jongeren- en welzijnswerkers, gemeenteambtenaren en medewerkers ZAT-teams

Je hebt voor deze cursus een hbo-diploma of aantoonbare ervaring op hbo werk- en denkniveau nodig.

Persoonlijk advies of meer informatie?

Voor meer informatie over incompany- en maatwerktrajecten ben je van harte welkom om contact op te nemen met een van onze opleidingsadviseurs via T: 088 466 30 30. 

Heb je vragen?

We helpen je graag verder!

Whatsapp
06 1144 9918
Telefoon
088 466 3030