Sensorisch Onderzoek en Kwaliteitscontrole

Resultaat cursus Sensorisch onderzoek en Kwaliteitscontrole

Na afloop van de cursus Sensorisch Onderzoek en Kwaliteitscontrole heb je onderstaande kennis en vaardigheden opgedaan:

Het belang van sensorisch onderzoek binnen QC in het bedrijf

 • je kunt de geschiedenis van sensorisch onderzoek beschrijven
 • je kunt de ontwikkeling van kwaliteitszorg in de voedingsindustrie beschrijven
 • je weet het belang en je kunt de rol van de QC afdeling binnen het bedrijf benoemen
 • je kunt voorbeelden van veel voorkomende instrumentele QC metingen geven en weet de principes van deze metingen uit te leggen
 • je weet wat de Sensorisch onderzoek betekent voor de kwaliteitszorg binnen het bedrijf
 • je kunt methoden om representatief bemonsteren (sampling) beschrijven
 • je bent in staat om trainingsmethoden voor de belangrijkste testen te ontwikkelen
 • je kan de juiste communicatie omtrent QC en de juiste Sensorische termen gebruiken
 • je weet hoe om te gaan met panel-motivatie en panel-onderhoud
 • je kunt het belang van data-verzameling en data-onderhoud aangeven

Het gebruik van sensorische QC testen

Theoretisch

 • je weet welke factoren bepaalde interacties tussen ingrediënten en productvariaties ‘aan de lijn’ kunnen veroorzaken.
 • je weet hoe om te gaan met interne en externe referentiemonsters
 • je kunt het belang van goede standaarden voor sensorische testen uitleggen
 • je kunt de regels en methodiek van ‘Good Sensory Practice’ zo goed mogelijk toepassen op de productieomgeving
 • je kunt voor- en nadelen benoemen van methoden voor sensorisch QC metingen, zoals voor herformuleringsprojecten; methoden: methoden voor bepalen van “IN”spec en “OUT”spec
 • Quality Ranking (Suiker, Stevia)
 • Quality Ratings methoden
 • Difference From Control testen
 • snelle QDA methoden en gebruik van beschrijvende attributen
 • je weet de sensorische metingen aan instrumentele QC metingen aan de lijn te koppelen (zoals o.a. viscositeits- en textuurwaarden, kleurmetingen)

Praktisch

 • je kunt bepaalde standaarden gebruiken in relatie met Quality-Ratings en Difference From Control testen
 • je weet hoe de belangrijkste testen klaar te maken en panelleden te motiveren een goede bijdrage te geven aan de sensorische QC-metingen
 • je kunt de belangrijkste sensorisch en instrumentele QC metingen uitvoeren en de verkregen data uitwerken tot een klein rapport
 • je kunt de resultaten van instrumentele metingen koppelen aan sensorische testresultaten


Certificering

Aan het eind van de cursus wordt je kennis getoetst en ontvang je bij succesvolle afronding een Inholland Academy/MOA certificaat.

Interesse in deze cursus? Vraag een gratis brochure aan.

Bekijk de opleidingsinformatie en maak kennis met o.a. de organisatie, methode en locaties.

Download brochure

Is dit de cursus voor jou? Schrijf je nu in!

Inschrijven