Business Controller

Programma post-hbo Business Controller

De opleiding tot Business Controller is  praktijkgericht en legt de basis voor het uitoefenen van het beroep Business Controller. Doel: aanscherpen van je analyse- en oordeelsvermogen, problemen bekijken vanuit verschillende invalshoeken en kritisch kijken naar je eigen organisatie. 

Je gaat aan de slag met thema’s zoals strategisch management en organisatie, management accounting en financieel management, management control en bestuurlijke informatieverzorging. Alle opdrachten zijn gekoppeld aan jouw dagelijkse werk. Daarnaast besteden we veel aandacht aan jou persoonlijk als business partner door in de softskill module inzicht te geven in jouw persoonlijke gedrags- en communicatie stijl.

De softskill module biedt jou handvatten om jouw kennis breder inzetbaar te maken en een ware business partner voor het management en directie van jouw organisatie te zijn.

De lessen hebben de vorm van werkcolleges. Met behulp van een digitale leeromgeving doe je ook veel zelfstudie. Je leert vanuit de problematiek zoals die in jouw eigen organisatie voorkomt. Je stelt vragen en vindt antwoorden. Verder ga je aan de slag met ‘academisch schrijven’: opstellen van papers die moeten leiden tot gefundeerde, onderzochte verbeteringen. Je volgt zes modules in totaal.

Opbouw van de opleiding Business Controller

Module A: De controller als business partner (kick-off)

Module A: De controller als business partner (kick-off)

Gedurende één dag wordt vastgesteld wat de definitie van een ‘business partner’ is en wat de waarde van de afdeling Finance hierbij is. Ook krijg je tijdens de introductiebijeenkomst informatie over de business case en werkwijze.

Onderwerpen waarmee je aan de slag gaat:

 • De veranderende rol en het belang van de financiële professional
 • Je huidige business model en de houdbaarheid daarvan richting de toekomst
 • Waaraan dient een business partner te voldoen?
 • Waarin ben je nu goed en juist minder goed?
 • Academisch schrijven

Module B: Strategisch management en organisatie

Module B: Strategisch management en organisatie

De module Strategisch management en organisatie bestaat uit 3 bijeenkomsten. Tijdens deze module gaan we vanuit het managementoogpunt in op de organisatie, organisatiedoelen en -strategie. Je start met een visie over wat een business model feitelijk is en begint met het beschrijven, overdenken en onderzoeken van het huidige business model. 

Onderwerpen waarmee je aan de slag gaat:

 • Het proces van strategievorming
 • Innovatie en strategie
 • Organisatieculturen en -structuren
 • Veranderstrategieën en interventies

Module C: Management accounting en financieel management

Module C: Management accounting en financieel management

De module Management accounting en financieel management bestaat uit 4 bijeenkomsten. Tijdens deze module ga je aan de slag met onderwerpen als:

 • Financial accounting: ontwikkelingen in externe verslaggeving en IFRS
 • Organizational architecture
 • Capital budgeting en reële opties
 • Operationele besluitvorming en kostencalculaties
 • Budgettering en interne verrekening
 • Integratie: management game “multifoon’

Module D: Bestuurlijke informatieverzorging

Module D: Bestuurlijke informatieverzorging

De module Bestuurlijke informatieverzorging bestaat uit 3 bijeenkomsten waarin je aan de slag gaat met onderwerpen als:

 • Terreinafbakening; de rol van informatie
 • Grondslagen van interne beheersing en administratieve organisatie; interne beheersing en administratieve organisatie binnen de functionele deelgebieden
 • Typologie van informatiesystemen; de strategische rol van informatiesystemen; risicobeheersing en IT

Module E: Management control

Module E: Management control

De module Management control bestaat uit 2 bijeenkomsten. Tijdens deze module ga je aan de slag met onderwerpen als:

 • Action, personnel, cultural & results controls
 • Tight & loose control
 • Prestatiemanagement
 • Corporate governance

Module F: Softskills en adviesvaardigheden

Module F: Softskills en adviesvaardigheden

In de rol als business controller is het ontwikkelen en onderhouden van relaties essentieel. In deze module krijg je een diepgaand inzicht in jezelf en collega’s. Je ontdekt de betekenis van voorkeuren en gedrag. Je leert hoe je sterke en effectieve relaties ontwikkelt. Voor de ontwikkeling van de softskills werken wij met het Insights Discovery profiel; een toegankelijk kleurenmodel om inzicht te krijgen in de unieke persoonlijke voorkeuren van mensen. Als deelnemer ontvang jij jouw persoonlijk profiel. Met het profiel leer je je eigen werkstijl in al zijn nuances kennen en ga je inzien welke invloed deze heeft op hun relaties met anderen. Tevens biedt het profiel handvaten voor verbetering van de effectiviteit, zowel op persoonlijk als professioneel niveau. En word je binnen no time de perfecte business controller!

Gedurende 3 bijeenkomsten ga je aan de slag met onderwerpen als:

 • Insights Discovery kleurenmodel
 • Groepsrollen en jouw rol & kwaliteiten in een team
 • Effectieve communicatie
 • Adviesproces
 • Situationeel adviseren
 • Ethiek

Iedere module, met uitzondering van module F, wordt getoetst. Daarbij zijn er drie toetsvormen, dan wel een combinatie hiervan mogelijk:

 • Het verzorgen van een mondelinge presentatie in de groep door één deelnemer of een klein groepje van deelnemers; dit onderdeel kan nooit meer dan 20% van het eindcijfer uitmaken
 • Het maken van een schriftelijk tentamen
 • Het schrijven van een paper waarbij de theorie uit de module wordt toegepast op (een onderdeel van) de eigen organisatie

Interesse in deze opleiding? Vraag een gratis brochure aan.

Bekijk de opleidingsinformatie en maak kennis met o.a. de organisatie, methode en locaties.

Download brochure

Is dit de opleiding voor jou? Schrijf je nu in!

Inschrijven